GARETH HOPE: “ISMS like to work in partnership with their customers”GARETH HOPE: “ISMS preferă să lucreze în parteneriat cu clienții săi”

miercuri, 12 septembrie 2012

Gareth Hope, the ISMS Sales manager for Europe, is delighted to have this opportunity to bring the ISMS team to Romania. We will be showcasing a large variety of equipment from all the major manufacturers. “We like to give our clients the opportunity to try before they buy”, says Gareth. “Our attendance at exhibitions worldwide allows buyers to see for themselves the high standards we achieve at our refurbishment facility in Riga.”

During the years that ISMS have been supplying Pre-Owned slot machines to casinos and gaming establishments throughout the world, their sales team have acquired a great deal of expertise in the gaming field.

Gareth goes on to say, “Between us, we have a wealth of knowledge about gaming legislation as it effects different geographical areas. We are happy to advise clients on the most suitable equipment for their individual location and how they can obtain the best return on their investment”. ISMS like to work in partnership with their customers.

Often the relationship begins when a client is opening up their first venue. The initial start-up costs, with building works and refurbishment, can make purchasing new equipment outright very difficult. “It is at this point”, says Gareth, “that our clients are faced with a decision. Should they look at entering into a Profit-Share Agreement or buy reconditioned machines?” “Obviously, there are pros and cons,” says Gareth.

“Obtaining brand new and expensive equipment, with, say, a 20% deposit and a long profit-share agreement, may well suit some casinos. However, it is worth remembering that ISMS can supply certified, refurbished equipment of a very high standard, often for a price which is equivalent to the deposit on a new machine”. He goes on to say, “In the past companies might have been wary about buying second-hand, in case they ended up with shabby machines, possibly with illegal software and with inherent servicing or performance issues.

Having spent a great deal of money on their venue, they would not want to be let down by poor equipment.” “However, with ISMS, those days are long gone. Customers can visit our stand at the show in Romania and see for themselves exactly what they will be buying. Some of our machines are less than a year old and we have something to suit all needs and all budgets. Most importantly, we only sell original equipment with original software.” From the client’s point of view, the most important part of this comparison is the financial one.
Buying quality, refurbished equipment, for a fraction of the cost of new, means that instead of a long term commitment to giving away a large percentage of your weekly income, the slot machine has very quickly paid for itself and you, the owner, can take 100% of the revenue for the remainder of its life.

Whatever your requirements, Gareth and his team would love to welcome you to the Romanian show and if you are short of time, why not contact with Gareth Hope on email garethhope@isms.com.hk to make pre-arranged appointmentGareth Hope, director de vânzări al ISMS Sales pe Europa, este încântat de oportunitatea de a aduce echipa ISMS în România.  Vom prezenta o mare varietate de echipamente ale tuturor marilor producători.  “Dorim să oferim clienților noștrii oportunitatea de a testa produsele înainte să le cumpere”, spune Gareth. “Prezența noastră la toate expozițiile din întreaga lume le permite cumpărătorilor să vadă cu proprii ochi standardele înalte la care se ridică facilitatea noastră de recondiționare din Riga.”

În timpul anilor în care ISMS a furnizat aparate de joc tip slot machine la mâna a doua cazinourilor şi unităţilor de gaming din întreaga lume, echipa lor de vânzare a dobândit o mare expertiză în domeniul jocurilor de noroc.

Gareth continuă, “Între noi, avem o mulţime de cunoştinţe despre legislația de gaming și despre efectele acesteia în diferite zone geografice. Ne bucurăm să consiliem clienții cu privire la cele mai potrivite echipamente pentru locaţia lor individuală şi despre cum pot să-și valorifice cel mai bine investiţiile efectuate”. ISMS preferă să lucreze în parteneriat cu clienții săi.

Deseori relația noastră cu un client începe atunci când acesta își deschide primul punct de vânzare. Costurile inițiale, lucrările de construcție și costul facilităților pot face ca achiziționarea imediată de echipament să fie greu de realizat. “Acesta este momentul”, spune Gareth, “în care clienții noștrii trebuie să ia o decizie. Să intre într-un contract cu cotă parte din profit, sau să achiziționeze aparate recondiționate?” “Bineînțeles, există argumente pro și contra,” spune Gareth.

“Obținerea de echipamente noi nouțe și costisitoare cu, să spunem, un avans de 20% și un contract pe termen lung cu cotă din profit, poate fi alegerea potrivită pentru unele cazinouri. Cu toate acestea, e bine să ținem minte că ISMS poate furniza echipamente recondiționate, certificate, la standarde foarte ridicate, deseori, la un preț echivalent cu avansul pentru aparatele noi”. Acesta continuă, “în trecut companiile aveau de ce să își facă griji cu privire la achiziționarea de aparate de joc la mâna a doua, puteau ajunge să cumpere aparate de joc deteriorate, poate cu programe ilegale și apăreau problemele aferente de întreținere și performanță.”

Atunci când cheltuiești o groază de bani pentru locația afacerii tale, nu îți doresti să fii dezamăgit de echipamentul de prostă calitate.” “Cu toate acestea, datorită lui ISMS, aceste timpuri nu mai există demult. Clienții ne pot vizita standul la expoziția din România și pot vedea singuri exact ce urmează să cumpere. Unele dintre aparatele noastre de joc au mai puțin de un an de viață și avem oferte pentru toate nevoile și bugetele. Cel mai important este că noi comercializăm numai echipamente originale cu programe originale.” Din punctul de vedere al clientului, cel mai important aspect al comparației de mai sus, este cel financiar.

Cumpărarea de echipament de calitate, recondiționat, la un cost ce reprezintă doar o mică parte din cel necesar pentru echipamentul nou, înseamnă că în loc să te angajezi pe termen lung să dai o parte din profitul obținut săptămânal, aparatul de joc își acoperă investiția foarte repede, iar tu, proprietarul, poți rămâne cu 100% din venit, pe toată durata de viață a acestuia.

Indiferent de necesitățile dumneavoastră, Gareth și echipa acestuia, vă vor întâmpina la expoziția din România cu plăcere, iar dacă nu aveți prea mult timp la dispoziție, îl puteți contacta pe Gareth Hope la adresa de email garethhope@isms.com.hk pentru a stabili o întâlnire, direct cu acesta.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.