Gambling in a free spirit culture: PanamaGamblingul într-o cultură a spiritului liber: Panama

marți, 1 decembrie 2015

-by Oana Mihalache

 

The gambling landscape in Panama is very similar to a monopoly: the gambling market is mainly controlled by three big operators, who own many of the 30 casinos in the country, some of them under state ownership. A less positive part of this industry in Panama is the fact that, given the strict legislative framework, 80% of the profits generated by gambling are directed towards the government.

The biggest casino in the country is Veneto Wyndham Grand Hotel & Casino, host to 40 table games, 8 poker tables, 600 gaming and video poker machines. It’s important to mention the fact that all casinos have hotels and a non-stop functioning schedule, as imposed by the law. Besides from casinos, those who are looking for a place to try their luck in Panama can also find slot machines and horse races. The number of the gaming machines is estimated at 4026, and table games sum up 94. Other big casinos in Panama are Majestic, Royal Casino, Fiesta, Casino Fantastic. There are 14 cities in Panama with at least one casino, from Chiriqui – in the West, to Colon – near the Caribbean Sea.

Vegas vs. Panama

Unlike Vegas, the Panama state does not display casinos located very close to one another, even if they are indeed located in the same area. Generally, the biggest hotels have their own casino, which are more like an extra facility offered by the hotel, not its “raison d’être”, like in Las Vegas.

Those who regularly visit the casinos in Panama have often stated that the people who offer services in a casino do not except to get tips, a custom in other countries. In the casinos in Panama visitors can play Blackjack, Roulette, Craps, Baccarat, Canal 21, Casino Hold’Em, Sports Betting, Bingo/Keno, but other games as well.

Privatizing an industry – the way towards the free market of gambling

The gambling industry in Panama is not dated only a few years back, but decades. Not many years ago, at the end of the nineteen’s – in 1997, to be precise, this industry began to be privatized, an initiative that soon led to the success of gambling in this state. After only seven years, in 1997, casinos became legal in the country. At the present time the next activities are legal: casinos – lottery, slots, sport betting and races agencies. On top of that, Panama also offers licenses for online casinos, a state that chose transparency over prohibition.

Panama offers licensed for online gambling since 2002, when the state issued the well-known No. 65 resolution, which regulated the licenses issuing for the online gambling operators – licenses with seven years availability, without restricting the type of bets offered by the site. Despite this apparent liberalization, citizens in Panama are not allowed to gamble on sites which are given a license issued by the state.

By creating a formal system of registration and regulation for online casinos, Panama became a major attraction for the big operators wanting to offer betting services for clients around the world. Among the big online operators which have a license in Panama we can mention Las Vegas USA, BetOnline Sports, Legends Sports, Bingo Australia. Ironically, players in Panama play on sites offering offshore services, with no less than 455 accessed in Panama.

Despite some restrictions imposed to this industry, one thing is for certain: Panama is open to further regulation and a state in which the gambling industry was consolidated along with democracy, restored in the country in 1991 through “Operation Just Cause”. Within a few years, gambling became a part of the Panama culture, one of free spirit and open to change, but also to innovation.

-de Oana Mihalache

 

Peisajul gamblingului din Panama seamănă cu un monopol: piața jocurilor de noroc este controlată de trei mari operatori, care dețin multe din cele peste 30 de cazinouri ale țării, unele fiind deținute și de către stat. O parte mai puțin pozitivă a acestei industrii din Panama este faptul că, în contextul unor legi stricte, 80% din profiturile care provin din gambling sunt direcționate către guvern. 

Cel mai mare cazino din țară este Veneto Wyndham Grand Hotel & Casino, care găzduiește 40 mese de joc, 8 mese de poker, 600 de aparate de joc și de video poker. Este important de menționat faptul că toate cazinourile au hoteluri și că toate funcționează non-stop, așa cum impune legea. În afară de cazinouri, cei care sunt în căutarea unui loc în care să își încerce norocul în Panama, mai au la dispoziție săli cu sloturi, dar și curse de cai. Numărul aparatelor de joc este estimat la 4026, iar cel al meselor de joc la 94. Alte cazinouri mari din statul Panama sunt Majestic, Royal Casino, Fiesta, Casino Fantastic. În 14 orașe din Panama există cel puțin un cazino, de la orașul Chiriqui – situat în vest, până la Colon – lângă Marea Caraibelor.

Vegas vs. Panama

Spre deosebire de Las Vegas, statul Panama nu are cazinouri situate unul lângă altul, chiar dacă acestea sunt într-adevăr grupate în aceeași zonă. În general, cele mai mari hoteluri au propriul cazino, însă acestea sunt mai mult ca o facilitate în plus oferită de hotel, nu rațiunea de a exista a hotelului, așa cum se întâmplă în Vegas.

Un lucru lăudat de cei care vizitează cazinourile de acolo este faptul că cei care oferă servicii nu se așteaptă să primească bacșișuri, așa cum se întâmplă adesea în alte țări. În cazinourile din Panama vizitatorii au la dispoziție jocuri precum Blackjack, Ruleta, Craps, Baccarat, Canal 21, Casino Hold’Em, Pariuri Sportive, Bingo/Keno, dar și alte jocuri.

Privatizarea unei industrii – drumul către piața liberă a gamblingului

Industria de gambling din Panama nu datează de câțiva ani, ci de câteva decenii. În urmă cu câțiva ani, la finalul decadei anului 1990 – mai exact în 1997, a început privatizarea acestei industrii, care a și adus succesul jocurilor de noroc în acest stat. După doar șapte ani, în 1997, cazinourile au devenit legale în țară. În prezent sunt legale următoarele activități: cazinouri, loterii, bingo, sălile de sloturi, agențiile de pariuri sportive și de curse. De asemenea, în Panama se oferă licențe și pentru cazinourile online, un stat care a ales transparentizarea în locul prohibiției.

Panama acordă licențe pentru gambling online încă din 2002, când statul a aprobat celebra rezoluție Nr.65, prin care s-a dispus acordarea de licențe cu o valabilitate de șapte ani către operatorii de jocuri online, fără a restricționa tipul pariurilor oferite pe site-uri. Suma care se percepe inițial este de 40.000 de dolari, taxa anuală ulterioară fiind de 20.000 de dolari. În ciuda acestei liberalizări aparente, cetățenii din Panama nu au voie să joace pe site-urile care primesc licență din partea statului.

Prin crearea unui sistem formal de înregistrare și reglementare pentru cazinourile virtuale, Panama a devenit o atracție majoră pentru marii operatori online care vor să ofere servicii de pariuri pentru clienții din întreaga lume. Printre numele mari care operează online cu licențe date de statul Panama se numără Las Vegas USA, BetOnline Sports, Legends Sports, Bingo Australia. În mod ironic, jucătorii din Panama joacă pe site-uri care oferă servicii offshore, nu mai puțin de 455 fiind accesate de jucătorii din Panama.

În ciuda restricțiilor impuse acestei industrii, un lucru este cert: statul Panama este deschis reglementării, este un stat a cărei industrie de gambling s-a consolidat odată cu democrația – reinstaurată în țară în 1991 printr-o operațiune numită “Cauza Dreaptă”. În doar câțiva ani, gamblingul a devenit parte din cultura statului Panama, o cultură a spiritului liber și deschis schimbării, dar și inovațiilor.





Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.