Florian Duță: „Poker is constantly changing”Florian Duță: „Pokerul este în continuă schimbare”

joi, 24 aprilie 2014

Florian Duță is a name that appears more often on the list of money entries in the national and international tournaments. Ranked the 21st at the EPT Barcelona Main event last year, the Romanian poker player has the ability to “hit” a great outcome, but only time will show proove us right. We invite you to browse this interview with Florian, during which you will learn more about him and his passion for poker.

 Please let us know a few details about yourself, your age, civil status, occupation, the city you live in (a brief biography).

I am 30 years old, are originally from Curtea de Argeș, but over the past 11 years I have lived in Bucharest, until a few months ago, when I relocated temporarily in London. I have not yet decided whether I will stay here or return to Bucharest.

 Many people do not known well enough yet. Please tell us a few things about yourself and about your poker background.

I play poker for almost 4 years, I started with the live game, and at first I have also tried several sessions online, that didn’t turn out so great. I can still say that I’m a live poker player, although in the meantime I’ve gained some experienced with online games also, but not enough to say that this is my field of activity.

 What does the poker mean to you?

It is a hobby, a pleasure, but also a way of life sometimes.

 What types of poker do ou prefer playing, Texas Hold’em, Omaha or other types? Why?

I like almost all poker games, occasionally I play 8-game tournaments, but on smaller stakes. Those I know better and I play more are nevertheless, Texas Holdem and Omaha.

 Which do you enjoy more live or online poker? Do you prefer tournaments or cash games?

Live, and I prefer tournaments, because I am more experienced in thie area.

 Poker has become a great phenomenon in the world as well as in Romania, is there any difference between our country and the rest of the world?

Given that I have only seen a small part of the “rest of the world,” it’s hard for me to give a firm answer here. However, I believe that there is a difference in the public’s perception, but it is changing for the better in Romania too. And sometimes there is a difference in the level of frustration people show when they lose.

 What comments do you have regarding the future of Poker due to legislative changes (in Romania and in the world) as well as from the point of view of the field of players, which become more and more experienced?

I think Poker is constantly changing, but the interesting part is that in this game no strategy has only bad parts. So everyone will have their less or greater share, regardless of the general trends.

 Recently you came close to entering the final table at EPT Barcelona, an important tournament worldwide! What was lacking for a better ranking?

Perhaps it was a small lack of patience, and the favorable circumstances in the last day, that’s for sure. I was removed as a result of a right decision, betting my chips in a pretty good situation, so I have no regrets. Sometimes, after you make a decision, the short term good fortune is the one that dictates who stays and who goes home.

 In your opinion what were your strengths (advantages) at Barcelona? What did you do to take you competition by surprise?

I don’t think I’ve taken my competition by surprise at all, the level of play was very high and everyone knew what is there to know about poker. All you can do is to avoid making mistakes, to take advantage of favorable circumstances, and ideally to lose minimum during those at least unfavorable. I managed to do that on Day 2, in a meeting KK vs. AA, where I lost only 14 blinds from a stack of 120, against an opponent with a stack similar to mine.

 What should a poker player do in order to obtain important results on a constant basisi?

One should focus on making the correct decisions mathematically speaking, to disregard the short-term results, to be aggressive in a controlled manner and take advantage whenever the weakness of an opponent brings up an opportunity.

 Where in your plans for the future do you place poker?

It is quite important part of my plans.

 How much of your time does poker take each day?

Several of hours, and when I play in major tournaments, the game may reach up to 10-12 hours/day.

 Which is your favorite poker player and why? Of course, if there is such a thing.

I have never thought about it, I don’t think I have a favorite player. I do not spend much time viewing poker shows.

 What advice would you give to young people who want to start playing poker?

To treat it seriously and to try to improve their game by all possible means.

 Mai ai și alte pasiuni în afară de poker? Cum îți petreci timpul liber?

Do you have other hobbies besides poker? How do you spend your free time?

I love snooker, so I am playing it and watching it. I read quite a lot, I have a few TV series that I watch, and from time to time I go to a concert or to the theatre.

Florian Duță este un nume ce apare din ce în ce mai des pe lista intrărilor în bani la turneele interne și internaționale de poker. Clasat al 21-lea la Main Eventul EPT Barcelona de anul trecut, jucătorul român de poker deține capacitatea de a „lovi” un rezultat mare, însă doar timpul ne va arăta acest lucru. Vă invităm să parcurgeți acest interviu cu Florian, ocazie cu care veți afla mai multe despre el și pasiunea lui pentru poker.

 Te rog să ne spui câteva detalii despre tine, vârsta, stare civilă, orașul unde locuiești, ocupație ?

Am 30 de ani, sunt originar din Curtea de Argeș, dar în ultimii 11 ani am stat în București, până acum câteva luni, când m-am relocat temporar în Londra. Nu sunt încă decis dacă o să rămân aici sau o să revin în București.

 Multă lume nu te cunoaște încă suficient de bine. Te rog să ne spui câte ceva despre tine și despre backgroundul tău pokeristic.

Joc poker de vreo 4 ani mai serios, am început cu jocul live, și am încercat și câteva sesiuni de online la început, care nu au mers prea grozav. Încă pot spune că sunt un jucător de live, deși între timp am ajuns să am și ceva jocuri online, dar nu suficiente cât să pot spune că acolo ar fi domeniul meu de activitate.

 Ce însemnătate are pokerul pentru tine?

Este un hobby, o plăcere, dar și un mod de viață uneori.

 Ce tipuri de poker preferi să joci, Texas Hold’em, Omaha sau alte tipuri de poker? De ce?

Îmi plac aproape toate jocurile de poker, ocazional joc turnee 8-game, dar pentru mize ceva mai mici. Cele pe care le știu mai bine și joc mai mult sunt totuși Texas Holdem și Omaha.

 Îți place mai mult pokerul live sau online? Preferi turneele sau jocurile cash?

Live, și prefer turneele, pentru că acolo am mai multă experiență.

 Pokerul a devenit un fenomen atât în lume cât și în România, există diferențe între țara noastră și restul lumii?

Dat fiind că nu am văzut decât o parte mică din “restul lumii”, mi-e greu să dau răspunsuri ferme aici. Cred totuși că există o diferența de percepție a publicului, dar care se schimbă în bine și la noi. Și există o diferență uneori în nivelul de frustrare pe care îl manifestă oamenii atunci când pierd.

 Cum comentezi viitorul pokerului având în vedere schimbările legislative (în România și în lume) cât şi din punctul de vedere al field-urilor de jucători care devin tot mai experimentaţi?

 Cred că pokerul este în continuă schimbare, însă partea interesantă este că nici o strategie nu are numai părți proaste în acest joc. Așa că fiecare va avea partea lui mai mică sau mai mare, indiferent de tendințele generale.

 De curând ai fost aproape de masa finală de la EPT Barcelona, un turneu important în lume! Ce a lipsit pentru o clasare mai bună?

 Poate puțin și răbdarea, și cu siguranță situațiile favorabile în ultima zi. Am fost eliminat în urma unei decizii corecte, pariindu-mi fisele într-o situație destul de favorabilă, așa că nu am ce regreta. Uneori, după ce iei deciziile, norocul pe termen scurt este cel care dictează cine rămâne și cine pleacă acasă.

 Care consideri că au fost punctele tale forte (atuurile) la Barcelona? Cu ce crezi că ți-ai surprins concurența?

Nu cred că mi-am surprins concurența cu nimic, nivelul de joc este foarte ridicat și cam toată lumea știe ce este de știut despre poker. Tot ce poți să faci este să eviți să faci greșeli, să profiți maxim de situațiile favorabile, și în mod ideal să pierzi minim în cele nefavorabile. Am reușit să fac asta în ziua 2, într-o întâlnire KK vs. AA, unde am pierdut doar 14 blinduri dintr-un stack de 120, împotriva unui adversar cu un stack similar cu al meu.

 Ce ar trebui să facă un jucător de poker ca să obțină rezultate importante în mod consecvent?

Să se concentreze pe a lua deciziile matematic corecte, să ignore rezultatele pe termen scurt, să fie agresiv într-un mod controlat și să profite de câte ori are ocazia de slăbiciunile adversarilor.

Unde așezi pokerul în planurile tale de viitor?

Este o parte destul de importantă din planurile mele.

Cât timp îți ocupă pokerul zilnic?

Câteva ore, iar când joc turnee mai importante, poate ajunge la 10-12 ore/zi.

 Care este jucătorul tău de poker preferat şi de ce? Desigur, dacă există aşa ceva.

Nu m-am gândit la asta vreodată, nu cred că am un jucător preferat. Nu dedic prea mult timp vizionării de show-uri de poker.

 Ce sfaturi ai da tinerilor care doresc să se apuce de poker?

Să îl trateze cu seriozitate și să încerce să își îmbunătățească jocul prin toate mijloacele posibile.

 Mai ai și alte pasiuni în afară de poker? Cum îți petreci timpul liber?

Îmi place snookerul, atât să îl joc, cât și să îl urmăresc. Citesc destul de mult, am câteva seriale pe care le urmăresc, din când în când merg la câte un concert sau piesă de teatru. 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.