Fan-Tan is FunFan Tan e Fun

miercuri, 22 iunie 2011

Fan-tan is no longer as popular as it once was, having been replaced by modern casino games, and other traditional Chinese games such as Mah Jong and Pai Gow. However, it was once a favorite pastime of the Chinese in America…

History

Jacob Riis, in his famous book about the underbelly of New York, How the Other Half Lives (1890), wrote of entering a Chinatown fan-tan parlor: „At the first foot-fall of leather soles on the steps the hum of talk ceases, and the group of celestials, crouching over their game of fan tan, stop playing and watch the comer with ugly looks. Fan tan is their ruling passion.” San Francisco’s large Chinatown was also home to dozens of fan-tan houses in the 19th century. The city’s former police commissioner Jesse B. Cook wrote that in 1889 Chinatown had 50 fan-tan games, and that „in the 50 fan tan gambling houses the tables numbered from one to 24, according to the size of the room.”

Fan-tan is still played at some Macau casinos.

Rules

The game is simple. A square is marked in the centre of an ordinary table, or a square piece of metal is laid on it, the sides being marked 1, 2, 3 and 4. The banker puts on the table a double handful of small buttons, beads, coins, dried beans, or similar articles, which he covers with a metal bowl, or „tan koi”.

The players then bet on the numbers, setting their stakes on the side of the square which bears the number selected. Players can also bet on the corners, for example between No. 2 and No. 3. When all bets are placed, the bowl is removed and the „tan kun”, or croupier, uses a small bamboo stick to remove the buttons from the heap, four at a time, until the final batch is reached. If it contains four buttons, the backer of No. 4 wins; if three, the backer of No. 3 wins; if two, the backer of No. 2 wins and if one the backer of No. 1 wins. All winning wagers are paid true odds less a 5% commission. For example, assume a bettor has $100 wagered on a 3 to 1 wager. If the bet wins, the bettor is paid $300 less 5% or $285.

There are several ways in which a player may lay his stakes upon the table:

  • First, mái fán, or tán fán, „buying a singe number.” The player lays his stakes in front of the number he desires to bet on, with a narrow red card, called akau li „dogs tongue,” beneath them. If the number played on is „opened” the cashier pays the player four times the sum wagered, but if one of the other numbers is opened the player loses.
  • Second, mái ching t’au, „buying the front of the square,” also called mái hong, „buying a row.” The player lays his money in front of a number as before, but without the red card. In this case he receives his wager back if either of the side numbers is „opened;” gets double, if the number played on is opened, and loses if the opposite number is played.
  • Third, mái kok, „buying the corner.” The player lays on a corner of the square. He is paid double if one of the contiguous numbers is „opened,” but loses if either of the others is „opened.”
  • Fourth, mái nip, „buying a twist.” The player lays his money near the end of the side, instead of at the centre, with a red card on top. If the number played on is „opened” the player receives twice the amount, or if the number on the adjacent side is „opened ” he gets it back; but if one of the other sides is opened, he loses.

Many experienced Fan Tan players believe that there are two main principles for choosing what bets to make: the first is to choose the type of wager according to your performance. You may choose to increase your stake after a draw or win with the view to gaining bigger profits. ‘Bet big when the going is good and be more conservative when it is not’ is a theory that many believe will yield better results. The second very popular way to bet on the game is to bet the Ar Tan and Sam Mun bets over a long period of time. As these bets only pay a small percentage of your initial stake you need success over many bets to make a really good profit. You can see the appeal of this game, so keep an eye out for Fan Tan next time you’re on the casino floor.Fan Tan nu mai este deloc la fel de popular ca în trecut, locul lui fiind luat de jocurile moderne de cazinou şi de alte jocuri chinezeşti, precum Mah Jong sau Pai Gow. Totuşi, a fost una din metodele preferate de petrecere a timpului liber pentru chinezii din America.

Istorie

Jacob Riis, în celebrul său roman despre “secretele” New Yorkului , “How the other half lives” (Cum trăieşte cealaltă jumătate), a scris despre intrarea într-un salonaş din Chinatown: “la auzul paşilor cu pantofii din piele demodaţi, un grup de împătimiţi, concentraţi pe jocul de fan tan, se opresc şi privesc cum ultimul venit se îndreaptă spre ei cu o privire furioasă. Fan Tan este pasiunea care le ghidează viaţa”. Marea comunitate chineză din San Francisco era, de asemenea, gazda multor case de joc Fan Tan în secolul 19. Jesse B. Cook, fostul împuternicit al poliţiei, scria că în 1889 în comunitatea chineză din San Francisco existau 50 de jocuri fan tan, şi că “în cele 50 de case de fan tan, mesele de joc aveau un număr de la 1 la 24, în funcţie de mărimea camerelor”. Fan tan se joacă încă în unele cazinouri din Macao.

Regulile de joc

Jocul este simplu. Un pătrat este marcat în mijlocul unei mese, sau o piesă pătrată din metal este pusă deasupra, iar marginile sunt marcate cu 1, 2, 3, 4. Dealerul pune pe masă două mâini de nasturi mici, mărgele, monede sau alte lucruri de genul acesta, pe care le acoperă cu un bol de metal, numit şi “tan-koi”.

Jucătorul pariază apoi pe numere, punând miza pe marginea pătratului unde se află numărul. Jucătorii pot paria şi pe colţuri, de exemplu colţul dintre laturile 2 şi 3. Când toate pariurile sunt făcute, bolul este dat la o parte, iar “tai-kon” sau crupierul, cu ajutorul unor beţe din bambus, dă la o parte nasturii, patru odată, până se ajunge la grămada finală. Dacă ea conţine 4 nasturi, cel care a pariat pe 4 câştigă; dacă sunt 3, câştigă cel cu 3; dacă sunt 2, cel cu 2, iar dacă este unul singur, cel cu unu. Toate mizele câştigătoare sunt plătite cu diferenţe reale, minus 5% comision. De exemplu, dacă cineva a pariat $100 având o miză de 3:1, atunci el primeşte $300 minus 5 % comision, adică $285.

Sunt mai multe feluri în care un jucător îşi poate depune pariul la masă:

  1. Mai fan sau Tai fan, jucătorul îşi lasă miza în faţa numărului pe care doreşte să parieze cu o carte roşie îngustă, numită “Akau li” sau “limba de câine”, între ele. Dacă numărul pe care a jucat este “descoperit”, atunci casierul îi plăteşte acestuia de patru ori suma pariată, dar dacă unul din celelalte numere este “descoperit”, el pierde.
  2. Al doilea, “Mai chingh t’au”, “a cumpăra parte din faţa pătratului”, numit şi “Mai hong”, “a cumpăra o linie”. Jucătorul îşi pune miza în faţa unui număr ca şi la Tai fan, dar fără cartea roşie. În acest caz, el primeşte înapoi suma pariată dacă unul din celelalte numere este descoperit, dar primeşte dublu dacă numărul pe care a mizat este descoperit şi pierde dacă numărul opus este descoperit.
  3. Al treilea, “Mai kok” sau “cumpără colţul”. Jucătorul mizează pe unul din colţuri. El primeşte dublu suma pariată dacă unul din numerele cuprinse de acest colţ este “descoperit”, dar pierde dacă celelalte sunt descoperite.
  4. Al patrulea, “Mai nip”, “cumpără o încrucişare”. Jucătorul îşi pune miza aproape de terminarea unei margini, şi nu în mijloc, cu o carte roşie deasupra. Dacă numărul pe care a pariat este descoperit, primeşte de două ori suma jucată, dacă este descoperit un număr din apropiere, îşi primeşte suma înapoi, iar dacă este descoperit un alt număr, pierde.

Mulţi jucători experimentaţi de fan tan consideră că există două metode prin care poţi realiza cât să pariezi: prima, să alegi suma pariată în funcţie de performanţe. Poţi alege să măreşti miza după o rundă de câştig ca să-ţi măreşti profitul. “Pariază mult atunci când lucrurile merg bine, dar fi prevăzător când nu”, este o teorie care, cred mulţi, îţi va rotunji profitul. A doua metodă foarte populară de pariat este să pariezi Ar tan şi Sam mun după mult timp. Cum aceste pariuri îţi aduc doar o mică proporţie din miza iniţială, e nevoie de mult timp ca să ajungi la un profit real. Este un joc care te prinde în savoarea lui, aşa că aruncă o privire la jocul de Fan Tan data viitoare când eşti într-un cazinou.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.