International exhibition of equipment and technologies for amusement industry “DUMAN SHOW TECH 2016” EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA DE DIVERTISMENT – EDIȚIA a- X -a “DUMAN SHOW TECH 2016”

luni, 8 august 2016

International Exhibition Company “Atakent-Expo” is organizing X Kazakhstan International exhibition of the equipment and technologies for Amusement industry “Duman Show Tech” from 20 to 22 October, 2016.

The main sectors:

– Equipment and accessories for games: bowling, billiard, golf, paintball and etc.;

– Equipment for cinemas, night clubs, amusement and recreational facilities, centers, parks, water parks,

theme parks;

– Amusement rides, family entertainment centers;

– Equipment and accessories for casino;

– Game machines, vending, sensor technologies;

– Sound, light, studio equipment;

– Musical equipment, musical instruments;

– Photo and video equipment;

– Goods and services for the organization and holding of events, shows and festivals;

– Special garments for the workers of amusement industry;

– Modern digital technologies for the sphere of amusement industry;

– Safety and control systems for the enterprises of amusement industry.

Exhibition “Duman Show Tech” is the main meeting platform for the company representatives rendering amusement services and organizing leisure of people. During exhibition hours of an exhibition will take course special purpose workshops and presentations with the participation of leading experts of this branch. The special attention will be paid to the future of amusement industry and development of digital technologies.

More than 40 companies signed up to participate and presented their goods and services from Kazakhstan, Great Britain, Russia, Italy, Germany, Belorussia  and China. Leading Kazakhstan and foreign companies presented up to date equipment for the amusement industry, demonstrated services and technologies of this industry and shared the best practices with each other and specialists of the industry.

Contact details:

Manager: Gulnara Tashmuratova

International Exhibition Company “Atakent-Expo”

42, Timiryazev str.,

050057 Almaty, Republic of Kazakhstan

Phone/fax: +7 (727) 275 09 11, 275 08 69

Skype: gulnara.tashmuratova

www.atakentexpo.kz

 

 

WE INVITE YOUR COMPANY TO PARTICIPATE IN

X KAZAKHSTAN INTERNATIONAL EXHIBITION

“DUMAN SHOW TECH 2016”!

 International Exhibition Company „Atakent-Expo” organizează ediția a X-a a expoziției internaționale de echipamente și tehnologii pentru industria de distracții „Duman Show Tech” din Kazahstan, între 20 și 22 Octombrie, 2016.

Sectoare principale:

– Echipamente si accesorii pentru jocuri: bowling, biliard, golf, paintball, etc.;

– Echipamente pentru cinematografe, cluburi de noapte, facilități de distracții și agrement, centre, parcuri, parcuri acvatice, parcuri tematice;

– Plimbări de divertisment, centre de divertisment pentru familii;

– Echipamente și accesorii pentru cazinou;

– Aparate de joc, aparate de vending, tehnologii cu senzori;

– Sunet, lumină, echipamente de studio;

– Echipamente muzicale, instrumente muzicale;

– Echipamente foto și video;

– Produse și servicii pentru organizarea și desfășurarea de evenimente, spectacole și festivaluri;

– Articole de îmbrăcăminte speciale pentru lucrătorii din industria de distracții;

– Tehnologii digitale moderne pentru domeniul industriei de distracții;

– Sisteme de securitate și control pentru întreprinderile din industria de distracții.

Expoziția „Duman Show Tech” este principala platformă de întâlnire pentru reprezentanții companiilor care prestează servicii de divertisment și de petrecere a timpului liber. În timpul orelor de expoziție vor avea loc ateliere de lucru și prezentări cu scop special, cu participarea experților de top ale acestei ramuri. O atenție deosebită va fi acordată viitorului industriei de divertisment și dezvoltării de tehnologii digitale.

Peste 40 de companii din Kazahstan, Marea Britanie, Rusia, Italia, Germania, Bielorusia și China s-au înscris să participe și să își prezinte bunurile și serviciile. Companii de top din Kazahstan și din străinătate au prezentat până acum echipamente pentru industria de divertisment, servicii și tehnologii ale acestei industrii, au făcut schimb de informații între ele și între specialiștii din industrie privind cele mai bune practici.

Detalii Contact:

Manager: Gulnara Tashmuratova

Compania Internațională de Expoziții “Atakent-Expo”

Str. Timiryazev 42,

050057 Almaty, Republica Kazahstan

Telefon/fax: +7 (727) 275 09 11, 275 08 69

Skype: gulnara.tashmuratova

www.atakentexpo.kz

 

 

INVITĂM COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ SĂ PARTICIPE LA

EDIȚIA CU NUMĂRUL X A EPOZIȚIEI INTERNAȚIONALE DIN KAZAHSTAN

“DUMAN SHOW TECH 2016”!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.