Global expansion at DRGTExpansiune la nivel mondial al lui DRGT

joi, 9 august 2012

New subsidiary in Peru, new offices in Austria

DRGT powered by SiP is taking the systems market by storm. The new, innovative, customer-friendly systems solutions are being welcomed by operators all around the world. This is testimony that true innovations will always find their market if they bring real benefits to the users. These benefits are clear and indeed unique:

The DRGT philosophy is to bring solutions that are customer-friendly to the market. Systems solutions remain a highly complex part of the industry. Taking this complexity and making it simple for operators to use – that is true innovation. Suddenly systems are no longer a necessary headache but a welcome marketing tool that opens up a new world of opportunities for operators. Be it simple accounting, or a whole range of solutions such as cashless, bonusing, jackpots – operators know that they are investing in a future-proof solution. Thus, the DRGT systems solutions can be expanded upon at any time. The operator decides what is and when it is required.

Naturally a major bonus of working with DRGT is that the systems solutions are serverless. This means working with systems becomes child-play.  No expensive servers, no expensive IT personnel are required. This opens the door to systems to the complete market – not only to large operators but to the smallest as well. And DRGT solutions grow with your requirements.

A further major bonus is that DRGT systems work with all slots – from the oldest to the newest. Operators no longer are faced with the choice of parting from popular older, reel-based slots. With DRGT, these can stay on the gaming floor where they belong. And DRGT has the necessary solutions to make sure that these slots continue to bring enjoyment and satisfaction to players, for example by including and connecting a ticket printer for ticket-in, ticket-out even if these slots do not have the mechanical space and technical capability to originally include the ticket printer. With DRGT, this is not a problem.

The marketing element of DRGT solutions is yet another major benefit. DrScreen allows messaging and advertising to be targeted directly at the slot machine. DRGT makes use of the video screens within the slot machine – thus no further investment is required for another screen here. Operators can create the right messages for a whole range of players. Players react much more positively to information that has been created especially for them.

No wonder the door to new opportunities is wide and open for DRGT – for example in Peru. The new requirement for slots to be networked for accounting purposes has created massive new demand for systems. DRGT has already signed contracts with over 50 casinos in Peru. Naturally, DRGT has also invested in the necessary structure and has already a whole-owned subsidiary in Peru with a current staff of over ten highly qualified people.

The rise in demand meant that the former offices in Graz, Austria, could no longer cater for this growth. This was foreseen already at the end of last year by the management board and in April the Austrian team moved to new, larger and more modern premises within the UniCredit Tower. The Austrian team covers a full floor within this building. The new premises are strategically located, just round the corner from Graz airport.

Mr. Jurgen De Munck, CEO and co-founder of DRGT powered by SiP, is very pleased with the company progress. “It was and remains our firm belief to revolutionise the systems market. Systems need to be created for the customer. Complexity needs to be translated into simplicity for everyday use. Suddenly operators see systems as a beneficial tool, even a friend. A whole world of possibilities opens up. The fact that we are serverless and can connect all slots has freed up systems to the complete market. We will continue to invest in our structure with new global subsidiaries and more staff to ensure that operators around the world can make full use of the DRGT benefits”.Filială nouă în Peru, birouri noi în Austria.

DRGT powered by SIP a luat cu asalt piaţa de sisteme. Cele mai noi, inovatoare și uşor de implementat soluţii de sisteme sunt salutate de către operatorii din întreaga lume. Aceasta este o dovadă că inovaţiile adevărate se vor găsi întotdeauna pe piaţă în cazul în care aduc beneficii reale pentru utilizatori. Aceste beneficii sunt clare şi, într-adevăr unice:

Filozofia DRGT este de a aduce soluţii, care sunt prietenoase cu clientul, pe piaţă. Soluţiile de sisteme rămân o parte extrem de complexă a industriei noastre. Luând această complexitate şi făcând-o simplu de utilizat pentru operatori – creăm adevărata inovație. Dintr-o dată sistemele nu mai sunt o durere de cap, iar prin intermediul lor se deschide o nouă lume de oportunităţi pentru operatori. Fie că este vorba de contabilitate simplă, sau de o gamă largă de soluţii, cum ar fi plata fără numerar, sistemele bonus, jackpoturile – operatorii ştiu că investesc într-o soluţie pentru viitor. Astfel, sistemele de soluţii DRGT pot fi extinse în orice moment. Operatorul decide ceea ce dorește şi când îi este necesar.

Desigur, un bonus important în a lucra cu DRGT este că soluţiile de sisteme sunt server-less. Aceasta  înseamnă lucrul cu sisteme child-play. Nu sunt necesare servere scumpe sau personal IT foarte bine plătit. Acest lucru deschide ușa sistemelor DRGT către o piaţă completă – nu numai pentru operatorii de mari dimensiuni, dar și a celor mai mici, de asemenea. Şi soluţiile DRGT cresc odată cu cerinţele dumneavoastră.

Un alt bonus suplimentar important este faptul că sistemele DRGT sunt compatibile cu toate sloturile – de la cele vechi la cele noi. Operatorii nu mai se confruntă cu alegerea de a se despărţi de anumite jocuri populare, mai vechi. Cu DRGT, acestea pot sta în continuare în sala de jocuri și pot aduce aceeași satisfacție jucătorilor ca și până acum.

Elementul de marketing pe care îl oferă soluţiile DRGT este încă un alt beneficiu major. DrScreen permite adresarea de mesaje de publicitate direct pe aparatele de slot machine. DRGT face uz de ecranul video al slotului și prin urmare, nici o investiţie suplimentară nu este necesară pentru un alt ecran aici. Operatorii pot crea mesaje potrivite pentru o gamă întreagă de jucători. Jucătorii reacționează mult mai pozitiv la informaţii care a fost create special pentru ei.

Nu e de mirare că uşa oportunităţilor noi este larg deschisă pentru DRGT – de exemplu, în Peru. Cerinţa nouă ca sloturile sa fie conectate în reţea în scopuri contabile a creat o cerere masivă de noi sisteme. DRGT a semnat deja contracte cu peste 50 de cazinouri din Peru. Desigur, DRGT a investit de asemenea în structura necesară şi are deja o filială în Peru, cu un personal curent de peste zece persoane cu înaltă calificare.

Creşterea cererii a însemnat că birourile din Graz, Austria, nu au mai putut răspunde la această creştere. Acest lucru a fost prevăzut deja de la sfârșitul anului trecut de către Consiliul de administraţie şi în aprilie, echipa austriacă s-a mutat în noi spaţii, mai mari şi mai moderne din cadrul Tower UniCredit.
Dl Jurgen De Munck, CEO și co-fondator al DRGT powered by SIP, este foarte mulţumit de progresul companiei. „A fost şi rămâne convingerea noastră fermă de a revoluționa piața sistemelor. Sistemele trebuie să fie create pentru client. Complexitatea trebuie să fie tradusă în simplitate pentru utilizarea de zi cu zi. Dintr-o dată operatorii de sisteme se văd a fi un instrument benefic, chiar un prieten. O întreagă lume de posibilităţi se deschide. Ne ajută faptul că suntem serverless şi că sistemele DRGT sunt compatibile cu toate sloturile – de la cele vechi la cele noi. Vom continua să investim în structura noastră cu noi filiale la nivel mondial si mai mult personal pentru a ne asigura că operatorii din întreaga lume pot face uz pe deplin de avantajele DRGT „.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.