Eveniment Casino Inside la EAE 2019

joi, 15 august 2019

Implementarea noii legi AML (Împotriva Spălării Banilor)
în legislația jocurilor de noroc din România.
Noul rol al ONJN-ului. Interacțiunea cu regulamentul GDPR.

Evenimentul va avea loc la Entertainment Arena Expo 2019 în data de 3 Septembrie – Complexul expozițional Romexpo, pavilion B2, Sala Madgearu, între orele 12.00 și 14.00

INTRAREA GRATUITĂ

Pentru înscrieri vă rugam să ne contactaţi la office@casinoinside.ro
sau la telefoanele 0725.670.147 sau 0723.132.595

Joi, 18 iulie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial noua lege AML, nr. 129/2019. Acest lucru reprezintă un succes în drumul României de a avea o legislație în acest domeniu la nivel european, dar și un angajament al tuturor factorilor implicați că lupta împotriva activităților de spălare a banilor și a finanțării terorismului are acum instrumente de combatere din ce în ce mai eficiente.

Legea AML transpune în România prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
Autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național (în strânsă cooperare cu ONJN și alte autorități desemnate) este Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).

Această lege are urmări importante în activitatea companiilor de gambling de la noi din țară. Pe de o parte prin prisma reglementărilor care țin de o altă directivă europeană, cea privind GDPR, cât și prin prisma faptului că pentru domeniul jocurilor de noroc, Legea 129/2019 desemnează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) drept autoritate cu rol de reglementare și supraveghere și control în acest domeniu. În această calitate, ONJN este desemnat, printre altele, să realizeze evaluări ale riscului de producere la nivel sectorial a fenomenelor infracționale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, ocazie cu care poate emite reglementări sau instrucțiuni cu privire la factorii de risc și măsurile de contracarare și diminuare. În plus, poate una dintre cele mai importante atribuții acordate ONJN prin Legea AML este aceea că, pentru organizatorii de jocuri de noroc, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este autoritatea abilitată să constate și să sancționeze faptele contravenționale care intră sub incidența Legii AML, putând aplica, suplimentar, măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței deja stabilite.

Pe de altă parte deși GDPR a fost pus în aplicare încă de la data de 25 mai 2018 și a fost implementat în legislația națională prin Legea nr. 190/2018, prevederile din cuprinsul celor două acte normative (GDPR și AML) prezintă un interes sporit în rândul organizatorilor de jocuri de noroc în contextul în care, prin prisma activității desfășurate, aceștia au și calitatea de operatori de date cu caracter personal. Din nefericire o serie de prevederi din legea GDPR se suprapun parțial cu prevederi care țin de cunoașterea clientelei (mai cu seamă) ce apar în legea AML și atunci este firesc să ne întâlnim, să punem întrebări punctuale autorităților competente și să încercăm să vă răspundem la cât mai multe neclarități.

De aceea este și normal că am considerat de interes pentru industria noastră realizarea unui eveniment pe tematici care țin de “spălarea banilor” însă împletite cu subiecte de interes ce țin de rolul ONJN-ului de supra-control în domeniul AML și cu subiecte foarte importante de discutat din zona de protecție a datelor personale.

Speaker confirmat: dl. Daniel Staicu, președintele Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).

De la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) am primit confirmarea prezenței a două persoane din structura de conducere a insituției, urmând ca numele acestora să fie comunicate în cel mai scurt timp posibil.

Speaker ce urmează a fi confirmat: – Alina Săvoiu, șef serviciu juridic Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dragi participanți, vă rugăm ca până pe 22 August să ne comunicați în scris (pe adresele office@casinoinside.ro sau dan@casinoinside.ro / marius@casinoinside.ro) întrebările dumneavoastră pe subiectul întâlnirii noastre, pentru ca autoritățile să aibă timp să formuleze răspunsuri avizate și bine documentate. În acest fel, la evenimentul de pe 3 Septembrie, să discutăm la obiect neclaritățile pe care le aveți, dar, în același timp, puteți să ne trimiteți păreri privind emiterea normelor de aplicare a noului cadru legislativ, astfel încât încă de pe acum să transmitem autorităților în cauză propuneri, comentarii sau sugestii care pot fi relevante și utile în elaborarea viitorului cadru legislativ de implementare. Vă mulțumim!

 

IMPORTANT!!! Pentru un acces mai usor la Entertainment Arena si implicit la evenimentul ” Implementarea noii legi AML (Împotriva Spălării Banilor) în legislația jocurilor de noroc din România. Noul rol al ONJN-ului. Interacțiunea cu regulamentul GDPR.” va rugam sa va inregistrati in avans folosind link-ul de mai jos:

https://xtag-event.com/arenaexpo2019/

INTRAREA GRATUITĂ

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *