ESTONIA – the gambling aces are on the Baltic tableESTONIA – Aşii sunt pe masa baltică

miercuri, 23 aprilie 2014

by Oana Mihalache

 

Estonia is officially known as the Republic of Estonia and is situated is the Baltic region of the Northern Europe, bordered to the north by the Gulf of Finland, to the west by the Baltic Sea, by Latvia to the south and shares a 338 km border with Russia. Estonia is a parliamentary republic and is divided into fifteen counties. The capital and the largest city in the country is Tallinn. The country has an advanced, high-income economy and the highest gross domestic product per person among the former Soviet republics.

A short history of a lively phenomenon – Estonian gambling

Gambling is legal in Estonia in most of its cities, and there are a total of 12 cities with gambling facilities in the country, which have 75 legal gambling facilities. The gambling paradise is of course the capital city, which has 38 casinos (live and electronics) and hosts 40 table games, 886 gaming, slot and video poker machines. In fact, the only form of legal gambling is in the casinos. An interesting fact is that casinos are the only places in Estonia where it is still legal to smoke.

Even though it has expanded rapidly, gambling is very young in Estonia, as all forms of gambling activities were banned during the USSR dominance. In that period, illegal casinos still functioned, even though they were prohibited. The legal history of gambling started a few years after the country gained its independence, in 1991. The first Lottery Act came into power in 1994 and the first Gambling Act in 1995. A new gambling law was adopted in 2008, and this resulted in a decrease in the number of casinos, which dropped down from 91 to only 33 in 2010. Experts said that this was a result of the crisis and the adoption of the new law.

If it’s legal, taxes are imposed

The Gambling Tax Act adopted on 22 April 2009 regulates the taxation of all gambling activities. The main change brought by this new Act is the fact that it provided a legal basis for the taxation of remote gambling, which was overlooked in the previous version of the act. Now operators of betting and remote gambling have to pay 5% tax on the net profit. Secondly, the lottery tax increased from a 10% rate to 18%, a tax that is deducted from the amount gained from the sale of tickets. Gambling taxes are given (100%) to charity to aid culture, education, Estonian Red Cross and other organizations.

Lotteries are mainly offered by the state owned Eesti Loto and can only be organized for the purpose of charity. There are four main types of lotteries, which are based on lotto, keno, bingo and scratchcard. If the state lottery had a 90& market share in 2010, it soon gained a monopoly as the strict rules imposed by the new Gambling Act made it hard for operators whose licenses had expired to obtain new ones.

Online gambling, a fresh market

Even though the Estonian population hardly exceeds 1.5 million inhabitants, there are around 75 casinos and gambling rooms in the country. At least 80% of the adult population have gambled at least once.

The online gambling industry is in the process of formation, as gambling via the Internet sites has only become legal in 2010. Estonian players can only play on licensed sites and those who lack a license will ultimately be blocked. The market opened further in 2011 to offer non-Estonian companies to have limited access to Estonian customers, which meant that a foreign company could apply for a license, pay the appropriate tax and transfer their software to an Estonian-based server.

On top of that, the launch of a PokerStars sponsored live tournament in Estonia as well as the ongoing Baltic Festival, brought more gaming attention to Estonia, encouraging authorities to examine ways to open the market.

A fast and profitable development

This industry has also proved an important financial support for the country, as the revenue enabled Estonia to recover from economic difficulties. State fees vary according to the type of activity that operators apply for. For example, as of November 2011, an activity license application required a state fee in the amount of 47,934 to organize a game of chance, €31,956 to organize a game of skill and €3, 196 to organize a totalisator (betting machines).

Estonia has quickly become one of the centers of the gaming industry, and the country’s willingness to reform laws to provide the best financial outcome for its residents indicated to industry experts that the Gambling Act could be further revised to welcome more companies into the arena. Playtech, one of the world’s largest online gaming companies is already based in Estonia.

de Oana Mihalache

 

Estonia este cunoscută oficial ca Republica Estonia şi este situată în regiunea baltică a Europei de Nord, marginită la nord de Golful Finlandei, la vest de Marea Baltică, de Letonia în sud şi împarte o graniţă de 338 km cu Rusia. Estonia este o republică parlamentară şi este împărţită în 15 subdiviziuni statale. Capitala şi totodată cel mai mare oraş al ţării este Tallinn. Ţara are o economie avansată şi cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor dintre fostele republici ale Uniunii Sovietice.

O scurtă istorie a unui fenomen viu – gamblingul estonian

Gamblingul este legal în majoritatea oraşelor din Estonia şi sunt în total 12 oraşe care au facilităţi de gambling în ţară, totalizând 75 de locații de joc. Paradisul gamblingului din această țară este capitala, care are 38 de cazinouri (live și electronice), 40 de mese de joc şi 886 de sloturi şi aparate de video poker. De fapt, singura formă legală de gambling în Estonia este reprezentată de cazinouri. Un fapt interesant despre cazinouri este acela că ele sunt singurele locuri din Estonia în care fumatul este permis.

Cu toate că s-a extins rapid, gamblingul este încă o industrie recentă în Estonia, întrucât toate activităţile de gambling au fost interzise în timpul dominaţiei sovietice. În acea perioadă, cazinourile ilegale încă funcţionau, cu toate că erau interzise. Istoria legală a gamblingului a început la câţiva ani după ce ţara şi-a câştigat independenţa, în 1991. O nouă lege dedicată jocurilor de noroc a fost adoptată în 2008 şi acest fapt a avut ca rezultat o scădere a numărului de cazinouri, care au scăzut de la 91 la 33 în 2010. Experţii pun acest lucru pe seama crizei şi adoptarea acestei legi.

Dacă e legal, se impun taxe

Legea privind impozitele pe jocurile de noroc a fost adoptată pe data de 22 aprilie a anului 2009 și reglementează taxarea activităţilor din gambling. Principala schimbare adusă de această lege este aceea că furnizează o bază legală pentru taxarea gamblingului de la distanță, care a fost ignorat de versiunea anterioară a legii. Acum, operatorii de gambling şi pariuri de la distanţă trebuie să achite o taxă de 5% din venitul net. În al doilea rând, taxa pe loterie a crescut de la 10% la 18%, taxă care este dedusă din suma totală câștigată din vânzarea biletelor. Taxele din gambling sunt date în proporţie de 100% pentru organizaţii caritabile, educaţie, Crucea Roșie din Estonia şi alte organizaţii.

Loteriile sunt în cea mai mare parte deţinute de către compania de stat Eesti Loto şi pot fi organizate doar în scopuri caritabile. Sunt patru tipuri de loterii, bazate pe loto, keno, bingo şi lozuri. Dacă loteria de stat avea o cotă de piaţă de 90% în anul 2010, a câştigat repede monopolul după ce reglementările dure din noua lege de gambling a îngreunat procesul de reînnoire a licenţelor pentru operatorii care aveau licenţe expirate.

Gamblingul online, o piaţă proaspătă

Cu toate că populaţia Estoniei abia depăşeşte 1.5 milioane de locuitori, în ţară sunt în jur de 75 de cazinouri şi facilități de gambling. Cel puţin 80% din populaţia adultă a ţării a jucat jocuri de noroc cel puțin o dată.

Industria gamblingului online este în plin progres, având în vedere că gamblingul pe site-urile de internet a devenit legal abia în 2010. Jucătorii estonieni pot juca doar pe site-urile care au o licenţă, cele care nu deţin o licenţă urmând să fie blocate. Piaţa s-a dezvoltat mai mult în 2011, atunci când companiile străine au primit accesul de a ţintii jucătorii din Estonia, ceea ce înseamnă că o companie străină poate aplica pentru o licență după ce plăteşte taxa aferentă şi îşi poate transfera software-ul pe un server din Estonia.

În plus, lansarea turneului live PokerStars în Estonia, dar şi desfăşurarea Festivalului Baltic, au adus mai multă vizibilitate gamblingului estoniain, încurajând autorităţile să găsească noi modalităţi de a dezvolta industria.

O dezvoltare rapidă şi profitabilă

Această industrie s-a dovedit a fi un real sprijin financiar pentru ţară, întrucât veniturile din gambling au ajutat Estonia să treacă peste dificultăţile economice. Taxele de stat variază în funcţie de tipul de activitate pentru care aplică operatorii. De exemplu, în 2011, o aplicaţie pentru o licenţă de activitate se obţinea în schimbul unei taxe de 47.934 de euro pentru jocurile de noroc, 31.956 de euro pentru un joc de îndemânare şi 3.196 euro pentru instalarea unui aparat de pariuri.

Estonia a devenit rapid unul dintre centrele industriei de gambling, iar determinarea ţării de a reforma sistemul de legi pentru a oferi cea mai profitabilă soluţie financiară cetăţenilor săi a dat semne pentru experţii din industrie că legea privind gamblingul ar putea fi revizuită pentru a permite accesul mai multor companii în zonă. Playtech, una dintre cele mai mari companii de gambling din lume are deja un birou în Estonia.

 

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.