ESSA reports 72 suspicious betting alerts during Q3 2017ESSA a raportat 72 de alerte de pariuri suspecte în trimestrul III din 2017

luni, 27 noiembrie 2017

International sports betting integrity body ESSA reported 72 cases of suspicious betting to the relevant authorities during the third quarter (Q3) of 2017. This was made up of 46 cases in tennis, followed by football and table tennis with 8 cases each, basketball with four and two cases each for badminton, snooker and volleyball. A total of 152 cases of suspicious betting have been identified and reported by ESSA and its members during the first three quarters of 2017.

ESSA Secretary General Khalid Ali said: “The figures for this quarter again demonstrate the ongoing threat that faces the regulated betting sector and our sports and regulatory authority partners. ESSA has redoubled its efforts to meet that challenge and invested in a number of key initiatives and activities. Partnership working remains at the heart of that approach, with our recent betting integrity event and general stakeholder engagement programme a testament to that.”

The Q3 integrity report includes articles by international law enforcement body INTERPOL on the organisation’s actions to tackle organised criminal activity related to betting and match-fixing, and also by Matt Fowler, ESSA’s Betting Integrity Officer, who outlines his role and the positive impact of having a dedicated resource in this area for ESSA members and our partners alike.

ESSA holds positions on match-fixing and betting policy forums at the European Commission, Council of Europe and the IOC. It is driving a number of important initiatives aimed at addressing match-fixing and is currently involved in four anti-match-fixing projects, having recently hosted an international betting integrity conference at Lords Cricket Ground in London attended by over 150 senior officials from sports bodies, regulatory authorities, policymakers and other key stakeholders.

ESSA represents many of the world’s biggest regulated sports betting operators, serving over 40 million consumers in the EU alone. Concerned regulated bookmakers created ESSA in 2005 to monitor betting markets and alert sporting bodies and national regulators to suspicious betting patterns. The goal was, and is, to protect consumers from potential fraud caused by manipulating sporting events. ESSA helps to combat this with evidence-based intelligence it provides to sporting bodies and regulators.Organismul de integritate și reglementare al industriei de pariuri ESSA a raportat 72 de cazuri de pariuri suspecte către autoritățile competente în trimestrul III din 2017. Acestea au fost compuse din 46 de cazuri în tenis, urmate de fotbal și tenis de masă cu câte 8 cazuri fiecare, baschet cu patru cazuri și câte două cazuri pentru badminton, snooker și volei. Un total de 152 de cazuri de pariuri suspecte au fost identificate și raportate de ESSA și de membrii săi în primele trei trimestre din 2017.

Secretarul General Khalid Ali al ESSA a declarat: „Cifrele din acest trimestru demonstrează din nou amenințarea permanentă cu care se confruntă sectorul de pariuri reglementate și partenerii noștri din domeniul sportiv și din cadrul autorităților de reglementare. ESSA și-a dublat eforturile pentru a face față acestei provocări și a investit într-o serie de inițiative și activități cheie. Dezvoltarea parteneriatului rămâne în centrul acestei abordări, iar evenimentul recent privind integritatea pariurilor și programul general de implicare a părților interesate dovedesc acest lucru.”

Raportul pentru trimestrul III privind integritatea cuprinde articole ale organismului internațional de aplicare a legii INTERPOL privind acțiunile organizației de combatere a activității criminale organizate legate de pariuri și de măsluire a meciurilor, precum și de Matt Fowler, responsabilul cu integritatea pariurilor de la ESSA, care își subliniază rolul și impactul pozitiv al faptului de a avea o resursă dedicată în acest domeniu pentru membrii ESSA și partenerii noștri.

ESSA desfășoară acțiuni în cadrul forumurilor de măsluire a meciurilor și de politică privind pariurile la nivelul Comisiei Europene, Consiliului Europei și CIO. Aceasta conduce numeroase inițiative importante care au ca scop abordarea măsluirii meciurilor și este implicată în prezent în patru proiecte de anti-măsluire a meciurilor, care au găzduit recent o conferință internațională privind integritatea pariurilor la Lords Cricket Ground din Londra, la care au participat peste 150 de persoane cu funcții de rang înalt din partea organismelor sportive, autorităților de reglementare, factorilor de decizie politică și alte părți cheie interesate.

ESSA îi reprezintă pe mulți dintre cei mai mari operatori de pariuri sportive din lume, care deservesc peste 40 de milioane de consumatori numai în UE. Casele de pariuri reglementate au creat ESSA în 2005 pentru a monitoriza piețele de pariuri și pentru a alerta organismele sportive și autoritățile naționale de reglementare cu privire la tiparele de pariuri suspecte. Scopul a fost și este acela de a proteja consumatorii de eventualele fraude cauzate de manipularea evenimentelor sportive. ESSA ajută la combaterea acestei situații prin intermediul informațiilor bazate pe dovezi furnizate organismelor sportive și autorităților de reglementare.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.