Erik Seidel, a champion with a defeat for moment of fameErik Seidel, un campion al cărui moment de celebritate este o înfrângere

joi, 24 mai 2012

Text: Alexandra Mogin

 

A former backgammon player and broker on Wall Street. This is Erik Seidel, the professional player, winner of 8 WSOP bracelets and one World Poker Tour Championship, which will remain in poker history because of a defeat. That moment will stay alive in the minds of poker enthusiasts, mainly due to the movie named Rounders which plays the famous experience.

A lesson that the champion will never forget

Erik was born and raised in New York being a child with a competitive nature. Here, as a student of Brooklyn College started as a backgammon player. He left school and spent eight years in Mayfair Club and specialized tournaments, before turning to the stock market, following his desire for a steady income. For many ears, until the market collapsed in 1987, Erik traded on Wall Street and played poker only for a second income.

In 1988, with the financial support of his friends, Erik played for the fist time in World Series of Poker Championship and finished on the second place. At the final table, the novice, went heads up against last year’s champion, Jhonny Chan. How was this legendary game? Seidel received, Q-7 for Q-10-8 flop, but he was not aware that his opponent had a J-9. Chan played slow, Seidel pushed everything forward and the game was over. Remembering those moments, Erik admits that is was a surreal experience for which he was totally unprepared. Considering that it was his first year playing in the WSOP and his following wining record, Erik proved that deserves for that defeat to be forgotten, but as Rounders the movie, includes it, people even after 20 years still remember it. Fortunately the price won was in value of 280,000 dollars, and Seidel was able to pay the debts to his friends and to pursue a professional poker player career.

The first WSOP bracelet

Following the defeat from 1988, in 1999, he made his way again to the final table of World Series of Poker Championship, but he finished fourth. Erik won the first WSOP bracelet in 1994 during the 5K$ Limit Hold’em event. In 2005, he made it to four final tables within World Series of Poker Championship and won his seventh bracelet during the tournament 2000 $ No-Limit Hold’em Poker. In 2007, at the end of a quite disappointing WSOP tournament, Erik Seidel wins the eighth bracelet of his career. This win was worth 538,000 and so he became equal with Phil Ivey, on the fifth place of All Time WSOP Bracelet Winners.

Seidel progresses to the international level and begins in a lucky manner in 2008, winning the second place and a price of $ 880,000 within the Aussie Millions Main Event in Sydney, Australia. Only three months later, Erik proves himself and wins his first World Poker Tour Championship and almost $ 993,000 in Foxwood Poker Clasic.

He continued playing in the same great style in 2008 to WSOP and qualified for two final tables. He finished on the 5th position in 10K $ World Championship 7-Card Stud and on the fourth in 1,500 $ Pot-Limit Omaha.

In 2008, Erik won both, 250K $ Super High Roller of Aussie Millions winning $ 2, 4 millions, and The National Championship NBC Heads-Up winning $ 750,000. These gains impelled him in the top of the All Time Money List league.

This series of winnings earned him sponsorship of Full Tilt Poker, which also guaranteed his appearance in several television commercials, in spite of his timid nature and discomfort in front of the cameras. In recognition of his resonant success and his contributions to the game of poker, Erik Seidel became the first member of the Full Tilt Poker team which was introduced in Poker Hall of Fame.

Life outside poker tournaments

Seidel is married and has children, but he is known for his discreetness in relation to his private life. When not playing in tournaments, Erik likes to play tennis and watch independent movies. He is passionate about music and spends hours listening to it and making recommendations. On his personal website you can find a tab with hundreds of personal recommendations of albums. His Twitter account and his posts are proof that Erik is a smart guy, with sense of humor, but dry and satirical most of the times. Of course, another activity that Seidel finds relaxing is playing online poker.

Following his course, starting 20 years ago until present times, there is no doubt concerning the professional poker capacity, passion and talent of Erik Seidel. Nevertheless, there is a question whose answer remains a mystery: what would have been the result of that game from 1988, if it was played today, with a more refined and experienced Erik?

Trivia

 • Born on 6th of November 1959 in New York
 • Former broker on Wall Street
 • Won 8 WSOP bracelets
 • The only player WSOP who won titles in three consecutive years
 • Winner of one World Poker Tour Championship
 • Member of Poker Hall of Fame

His income from tournaments exceeds $ 14 millionsText: Alexandra Mogin

 

Un fost jucător de table şi broker pe Wall Street. El este Erik Seidel, jucătorul profesionist , câştigător a 8 brăţări WSOP şi a unui campionat World Poker Tour, care va rămâne în istoria pokerului datorită unei înfrângeri. Acel moment va rămâne viu în minţile pasionaţilor de poker în special datorită filmului Rounders care redă celebra experienţă.

O lecţie pe care campionul nu o va uita niciodată

Erik s-a născut şi a crescut ca un copil cu o fire competitivă în New York. Aici, în timpul studenţiei la Brooklyn College a debutat ca jucător de table. A renunţat la şcoală şi a petrecut opt ani în Mayfair Club şi în cadrul turneelor de profil  înainte de a se îndrepta spre bursa de valori din dorinţa unui venit stabil. Timp de mulţi ani, până la căderea pieţei din 1987, Erik a tranzacţionat pe Wall Street şi a jucat poker doar în plan secund pentru câştiguri suplimentare.

În 1988, cu suportul financiar al prietenilor săi, Erik a jucat pentru prima dată în World Series of Poker Championship şi s-a clasat pe locul doi. Aflat la masa finală, novicele a mers heads-up împotriva lui Jhonny Chan, campionul anului precedent. Cum s-a desfăşurat legendarul joc?  Seidel a primit Q-7 pentru flopul Q-10-8, însă ceea ce nu ştia el era că oponentul său avea un J-9. Chan a jucat lent, Seidel a împins totul în faţă şi jocul s-a terminat. Amintindu-şi de acele momente Erik mărturiseşte că a fost o experienţă suprarealistă pentru care a fost total nepregătit. Luând în considerare faptul că era primul său an în care juca în cadrul WSOP şi palmaresul de câştiguri ulterior, Erik a dovedit că merită ca acea înfrângere să fie dată uitării, însă prezenţa acesteia în filmul Rounders face ca la 20 de ani după eveniment oamenii să îşi mai aducă încă aminte de el. Din fericire, valoarea premiului câştigat a fost de 280.000 de dolari, iar Seidel a putut să îşi plătească datoriile faţă de prieteni şi să urmărească o carieră de jucător profesionist de poker.

Prima brăţară WSOP

După înfrângerea din 1988, în 1999, şi-a croit din nou drum spre masa finală în cadrul World Series of Poker Championship, însă  a terminat al patrulea. Erik a câştigat prima brăţară WSOP în 1994 în cadrul evenimentului 5K$ Limit Hold’em. În 2005, a ajuns la patru mese finale în cadrul World Series of Poker Championship şi şi-a câştigat a şaptea brăţară în cadrul turneului 2000 $ No-Limit Hold’em Poker. În 2007, la finalul unui turneu WSOP destul de dezamăgitor, Erik Seidel câştigă a opta brăţară din cariera sa. Acest câştig a valorat 538.000 de dolari şi l-a adus la egalitate cu Phil Ivey pentru locul cinci în cadrul listei câştigătorilor din toate timpurile ai brăţării WSOP  (All Time WSOP Bracelet Winners List).

Seidel evoluează către segmentul internaţional şi îşi începe anul 2008 într-un stil norocos şi câştigă locul doi şi un premiu în valoare 880,000 $ în cadrul evnimentului Aussie Millions Main Event în Sydney, Australia. Doar trei luni mai târziu, Erik îşi dovedeşte adevărata valoare şi câştigă primul său campionat World Poker Tour şi aproape 993,000 $ la Foxwood Poker Clasic.

A continuat anul 2008 la WSOP jucând în acelaşi mare stil şi calificându-se la două mese finale. S-a clasat pe locul 5 în cadrul  10K $ World Championship 7-Card Stud şi pe locul patru în cadrul 1,500 $ Pot-Limit Omaha.

În 2008, Erik a câştigat atât evenimentul  250K $ Super High Roller din cadrul Aussie Millions pentru 2,4 milioane de dolari, cât şi campionatul naţional NBC Heads-Up pentru 750.000 $. Aceste câştiguri l-au propulsat în vârful clasamentului All Time Money List.

Lanţul de victorii i-a adus sponsorizarea din partea Full Tilt Poker, fapt care i-a garantat şi apariţia într-o serie de reclame televizate, în ciuda naturii sale timide şi a disconfortului din faţă camerelor de filmat. Ca recunoaştere a succesului său răsunător şi a contribuţiilor sale aduse jocului de  poker, Erik Seidel a devenit primul membru al echipei Full Tilt Poker care a fost introdus în cadrul Poker Hall of Fame.

Viaţa în afara turneelor de poker

Seidel este căsătorit şi are copii, însă este recunoscut pentru faptul că a fost foarte discret cu viaţa sa privată. Atunci când nu joacă în turnee, lui Erik îi place să joace tenis şi să urmărească filme independente. Este pasionat de muzică şi petrece ore în şir ascultând-o şi făcând recomandări. Pe site-ul personal poate fi găsit un tab cu sute de recomandări de albume personale. Contul de Twitter şi postările sale sunt dovada că Erik este un tip isteţ, care are simţul umorului, însă este sec şi satiric de cele mai multe ori. Desigur, o altă activitate pe care Seidel o găsește relaxantă este jocul online de poker.

Urmărind traseul de acum  20 de ani şi până în prezent nu mai poate exista vreo îndoială în ceea ce priveşte capacitatea, pasiunea şi talentul de jucător de poker profesionist al lui Erik Seidel. Ar fi totuşi o întrebare al cărei răspuns va rămâne un mister: oare care ar fi fost rezultatul acelei partide din 1988 dacă ea ar fi fost jucată astăzi, cu un Erik mai rafinat şi experimentat?

Trivia

 • S-a născut în 6 noiembrie 1959 la New York
 • Fost broker pe Wall Street
 • A câştigat 8 brăţări WSOP
 • Singurul jucător WSOP care a câştigat titluri în trei ani consecutivi
 • Câştigătorul unui campionat World Poker Tour
 • Membru al Poker Hall of Fame
 • Câştigurile sale din cadrul turneelor depăşesc 14 milioane de dolari

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.