Sochi EPT 2018, Arseniy Karmatskiy won at homeEPT Sochi 2018, Arseniy Karmatskiy a câștigat la el acasă

duminică, 29 aprilie 2018

Following the failure of PokerStars Championship, The Stars Group understood that players wanted the former European Poker Tour (EPT) to come back. The first stop of the EPT reload was in Sochi, the city revived by the former Winter Olympics four years ago. After 6 days of competition and 860 defeated players who paid a $ 3,322 buy-in, Arseniy Karmatskiy won the Main Event. This was the biggest prize won by the Russian in live tournaments during his career so far and brought his total live tournament earnings to $ 786,447. In addition, he has won over $ 2 million in online tournaments.

Brief description of the tournament

The Sochi EPT took place during March 23-29, 2018 and had a guaranteed prize of $ 2,600,000. The host of the event was the Sochi Casino. Among the things that players could enjoy over the days spent here were skiing, a „Karaoke Battle” night and, of course, the opportunity to socialize and meet other professional players.

Day 1A

This competition day started with 254 registered players, including those who wanted a re-entry (players were only allowed one re-entry). After 10 levels of 60 minutes each were played, a remainder of 103 players would return to the game table on Day 2.

Vitaliy Gusak was the first to finish this first competition day with a stack of 206,300 chips. The next were Aleksandr Merzhvinskiy with 195,900 chips and Roman Zhuravlev with 191,400. Last year’s winner, Pavel Shirshikov, was out on the first day of the tournament.

Days 1B and 1C

395 optimistic players started this day, but only 189 players survived by the end of the day. Ezequiel Waigel from Argentina finished the day as the chip leader. The player gathered a stack of 266,400 chips.  Day 1C of the Main Event was played on the same day and had a turbo structure. 124 players played this fast round with 10 levels of 30 minutes each. More than half left the scene (60). Vanush Mnatsakanyan from Russia finished first with 199,000 chips.

Day 2

This competition day started with a total of 359 players thirsty for victory. The organizers allowed direct entry to Day 2 and to other players too, except that they could only do it at the beginning of the day. This feature increased the total number of players registered for this tournament to 861 players.

Under these circumstances, the total prize pool was $ 2,896,010. 127 players who crossed the bubble line received at least $ 5,360 for their efforts. Sergey Pichugin finished first this day after a playing hand with a huge pot: 600,000 chips and 3 players that went all-in during the same hand. The organizers decided to stop the tournament when there were 136 players left, because many of them were short stacked and could no longer play at the table to minimize their losses. This is often the case in live tournaments when the tournament approaches the day of minimum insurance payments.

Two Romanian players, Cătălin Ionescu and Cosmin Pancu, got to Day 3.

Day 3

The first concern of the tournament was that 8 of the players were eliminated in order to set the provisional payouts list.

This day of the poker tournament was „life or death”, with only 40 players remaining in the competition. Ivan Volodko managed to be the chip leader at the end of this day with 1,650,000 chips.

The following players were also among the leaders:

Mikhail Galitskiy – 1,423,000
Sergey Kerzhakov – 1,419,000
Arseniy Karmatskiy – 1,285,000
Artur Martirosyan – 1,197,000
Aleksey Savenkov – 1,036,000
Sihao Zhang – 1,001,000
The stack average reached 590,990.

Day 4

This day had 5 levels and the goal was to reach 16 remaining players. Day 4 began with a moment of silence for the victims of the mall fire in the Kemerovo Siberian city, where 64 people died, including 41 children.

Although the players had their minds elsewhere and were disturbed by this tragic event, the tournament continued. The surprise was Mikhail Plakkhin, who was basically at his second in-the-money of his career. He was now the chip leader of the tournament and finished this first day with just over 3 million chips. Sihao Zhang from Luxembourg was second and Andrey Kaigorotsev was third.

Day 5

This day had one goal: to set the final table of 6 of the last day of the tournament. Of the 16 players present on this day before the last, only 3 were not Russian, but for the most part the hosts were in the lead at the two tables of 8. Sihao Zhang had a bad day and managed to get out first, after he had started with the second largest stack. One by one, players were eliminated until Aresniy Karmatskiy reached the position to tackle the final goal: winning the tournament. Karmatskiy, although having started the tournament with an average stack, eliminated 2 players and managed to accumulate a huge stack of nearly 8 million chips.

The Final Table

The organizers organized a table of 7 players in the end because at level 28 there were times when small stacks would not „die” and then EPT considered it best to start the final table of the event with 7 people.

However, the inevitable happened and Andrey Kaygorodsev, who started with the lowest stack of chips, was eliminated after 1 hour and 15 minutes, his chips reaching the future winner of the tournament. One by one, Sergey Kerzhakov, Mikhail Kovalyuk, Vahe Martirosyan and Ernest Shakaryan were all eliminated after almost 7 hours of playing.

We have now reached the heads-up where the best 2 players faced a 4-to-1 ratio of stacks in favour of Karmatskiy, with Viktor Shegai having 4.5 million chips and Arseniy Karmatskiy with 19,150,000 chips.

A few moments after Shegai raised his stack to 7 million chips, it all ended at level 33 with an ante of 25,000, SB of 125,000 and BB of 250,000. Karmatskiy had Q-10, his opponent had J-8, the flop revealed 7-10-6, the turn revealed 7, the river revealed 6, and Karmatskiy became the champion of this edition of the Sochi EPT.

The final table ranking and the players’ earnings were:

Place Player Earnings ($)
1 Arseniy Karmatskiy 464,100
2 Viktor Shegai 281,520
3 Ernest Shakarian 198,696
4 Vahe Martiroysyan 149,022
5 Mikhail Kovalyuk 117,696
6 Sergey Kerzhakov 88,230
7 Andrey Kaygorodsev 62,019

După insuccesul lui PokerStars Championship The Stars Group a înțeles că jucătorii vor ca vechiul European Poker Tour (EPT) să se întoarcă. Prima oprire a reîncărcatului EPT a fost la Sochi, orașul revigorat de fosta Olimpiadă de Iarnă de acum 4 ani. După 6 zile de luptă și 860 de jucători învinși ce au achitat un buy-in de 3.322$ Arseniy Karmatskiy a câștigat Main Eventul. Acesta a fost cel mai mare premiu câștigat de rus din turneele live de-a lungul carierei sale de până acum și a adus câștigurile sale totale din turnee live la 786.447$. În plus, el are câștigați peste 2 milioane de dolari din turneele online.

Scurtă prezentare a turneului

EPT Sochi a avut loc în perioada 23-29 Martie 2018 și a avut un premiu garantat de 2.600.000$. Gazda evenimentului a fost Casino Sochi. Printre lucrurile cu care s-au putut delecta jucătorii de-a lungul zilelor petrecute aici au fost schiul, o noapte de “Karaoke Battle” și bineînțeles oportunitatea de a socializa și cunoaște alți jucători profesioniști.

Ziua 1A

Această zi de concurs a demarat cu 254 de jucători înscriși, inclusiv cei care au dorit să facă re-entry (de menționat că jucătorilor li s-a permis doar un re-entry). După 10 niveluri jucate a câte 60 de minute au rămas 103 jucători care vor reveni la masa de joc în Ziua 2.

Vitaliy Gusak a fost cel care terminat primul această primă zi de concurs având un stack de 206,300 chipsuri. Urmăritorii săi au fost Aleksandr Merzhvinskiy cu 195.900 fise și Roman Zhuravlev cu 191,400. Câștigătorul de anul trecut, Pavel Shirshikov, a fost eliminat încă din prima zi de concurs.

Ziua 1B și 1C

395 de jucători optimiști încep această zi de joc, însă doar 189 de jucători vor supraviețui până la finele zilei. Ezequiel Waigel din Argentina a terminat ziua ca chip leader. Jucătorul a acumulat un stack de 266,400 de chipsuri.  Ziua 1C a Main Eventului s-a jucat în aceeași zi și a avut parte de o structură tip turbo. 124 de playeri au jucat această rundă rapidă cu 10 niveluri a câte 30 de minute. Mai mult de jumătate au părăsit scena (60). Vanush Mnatsakanyan din Rusia a terminat primul cu 199,000 de chips-uri.

Ziua 2

Această zi de concurs pornește cu un total de 359 de jucători însetați de victorie. Organizatorii au lăsat posibilitatea intrării directe în Ziua 2 și altor jucători doar că aceștia au putut-o face doar la începutul zilei. Această facilitate a făcut ca field-ul total de jucători înregistrați la acest turneu să fie în final de 861 de playeri.

Totalul prize-pool-ului a fost în aceste circumstanțe de 2.896.010$. 127 de jucători care vor trece peste linia de bubble vor primi minim 5.360$ pentru eforturile lor. Sergey Pichugin a terminat primul această zi după o mână cu un pot uriaș: 600.000 de fise și 3 jucători aflați în postura de a fi all-in la aceeași mână. Organizatorii au decis să oprească turneul când mai erau 136 de jucători pentru că mulți dintre aceștia se aflau în short stack și puteau să nu mai acționeze la masa de joc pentru a-și minimiza daunele. Se întâmplă des asta în turneele live când se turneul se apropie de ziua plăților minime asiguratorii.

Doi jucători români, Cătălin Ionescu și Cosmin Pancu, au ajuns și ei în Day 3.

Ziua 3

Prima grijă a turneului a fost ca 8 dintre jucători să fie eliminați pentru a fi stabilită lista provizorie de payouts.

Această zi de competiție pokeristică a fost „pe viață și pe moarte”, doar 40 de jucători rămânând în concurs. Ivan Volodko a reușit să fie liderul cipurilor la finele acestei zile cu 1.650.000 de fise.

Printre fruntași se mai aflau jucătorii:

Mikhail Galitskiy – 1,423,000
Sergey Kerzhakov – 1,419,000
Arseniy Karmatskiy – 1,285,000
Artur Martirosyan – 1,197,000
Aleksey Savenkov – 1,036,000
Sihao Zhang – 1,001,000
Media stackului a ajuns la 590,990.

Ziua 4

Această zi a avut 5 nivele iar scopul a fost să se ajungă la 16 jucători rămași. Ziua 4 a început cu un moment de reculegere pentru victimile incendiului de la mall-ul din orașul siberian Kemerovo unde au murit 64 de oameni, din care 41 de copii.

Chiar dacă jucătorii erau cu mințile în altă parte și erau răvășiți de acest eveniment tragic, turneul a continuat. Surpriza a fost Mikhail Plakkhin care practic se afla la a doua intrare în bani din carieră. Acum el era chipleaderul turneului terminând această zi pe primul loc cu puțin peste 3 milioane de fise. Pe locul doi se situa Sihao Zhang, rezident în Luxemburg, iar pe trei Andrey Kaigorotsev.

Ziua 5

Această zi a avut un singur țel: să stabilească masa finală de 6 din ultima a turneului. Din cei 16 jucători prezenți în acest penultim act doar 3 nu erau ruși, în rest gazdele dominau copios locurile la cele două mese de 8. Având o zi proastă Sihao Zhang a reușit “performanța” să plece primul acasă după ce venise cu al doilea stack. Unul câte unul jucătorii au fost eliminați până când Aresniy Karmatskiy a ajuns în poziția de a ataca obiectivul final, câștigarea turneului. Karmatskiy, chiar dacă a început turneul cu un stack mediu, a eliminat 2 jucători și a reușit să acumuleze un stack imens de aproape 8 milioane de fise.

Masa Finală

Organizatorii au organizat o masă de 7 playeri până la urmă pentru că la nivelul 28 au fost momente în care stack-uri mici nu vroiau să „moară” și atunci cei de la EPT au considerat că e mai bine să înceapă ultimul act al evenimentului în 7 oameni.

Oricum, inevitabilul s-a produs și Andrey Kaygorodsev, care pornise cu cel mai mic stack de fise, a fost eliminat după 1 oră și 15 minute, fisele sale ajungând la viitorul câștigător al turneului. Rând pe rând, Sergey Kerzhakov, Mikhail Kovalyuk, Vahe Martirosyan și Ernest Shakaryan au fost eliminați cu toții după aproape 7 ore de joc.

Ne aflăm în fața unui heads-up unde cei mai buni 2 jucători se înfruntă cu o paritate de 4 la 1 ca mărime a stackurilor în favoarea lui Karmatskiy, Viktor Shegai având 4,5 milioane de fise iar Arseniy Karmatskiy, 19.150.000.

După câteva momente de urcare a stackului lui Shegai la 7 milioane de fise totul se termină la mâna de la nivelul 33 cu ante de 25.000, SB de 125,000 și BB de 250.000. Karmatskiy are Q-10, iar oponentul său J-8, pe flop vine 7-10-6, pe turn vine 7, pe river ultima carte a turneului este un 6, iar Karmatskiy este campionul acestei ediții de EPT Sochi.

Clasamentul mesei finale și premiile încasate de jucători:

Loc Jucător Câștiguri ($)
1 Arseniy Karmatskiy 464,100
2 Viktor Shegai 281,520
3 Ernest Shakarian 198,696
4 Vahe Martiroysyan 149,022
5 Mikhail Kovalyuk 117,696
6 Sergey Kerzhakov 88,230
7 Andrey Kaygorodsev 62,019
Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. contactatima si pe mine sa ma ajutati sa cistig marele premiu la 1 joc oricare am nevoie de bani si dv ma puteti ajuta.virgil este numele meu si si tel.este.0749887203 tg.mures romania v

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.