EPT Madrid – a game as a bullfightEPT Madrid – un joc ca o coridă

luni, 9 aprilie 2012

Last year, the 7th season event attracted the most prestigious poker players in the world. The winner was the Venezuelan Iva Frietez who went back home with a prize which was worth €1.500.000, after winning on a final table which gathered 8 different nationalities. A total of 686 players entered the game with a €10.600 pay-in and created a total prize of €6.860.000.

The event in Madrid took place between 12th-17th March and gathered 477 players. The tour was held at Casino Gran Madrid and had a buy-in of €5000 + 300. As it happened before in EPTs, besides the cash prize, there was a bracelet to fight for, from Shamballa Jewels, which was worth €10.000

The Main Event

The first day of the EPT Madrid main event gathered 125 participants. There were 67 cualifiers for the second day, after 8 levels of play. The leader of the day was the Ukrainian Sergiy Baranov who succeeded in gathering 152.400 chips. He was followed by the Romanian player Anton Ionel, with 142.500 chips.

The players from the PokerStars Pro team usually sign up the day 1B of qualifications, but taking into account that day was Tuesday 13th, 8 of them signed up  the day 1A. Three of them, Marcin Horecki, Pierre Neville and Martin Stasko, the newest member of the Pokerstars Pro team, didn’t survive. Horecki was paid and eliminated by Juan Jose Chavez who made colour with AcKc. Pierre Neuville was also elimintated by the end of the day by the Romanian opponent Anton Ionel who made 3bet raise. Neuville showed AcKc on the table, but the Romanian player called with KsKh.

On the third day there were 116 players, out of which only 24 remained in the race, among whom there was our poker player, Andrei Stoenescu, aka Stoe, who had a stack of 21 blinds. At the end of day 3, another two Romanian players were all in the money, more precisely Cristian Tardea, 61th place, and Robert Cezarescu, 29th place, who took home a prize of €11 000. All the 24 players won at least €13.000, but the ones who will survive the 4th day will have a prize of at least €48.000 and the chance to take home the prize for the first place of €545.000.

477 players, one champion

Frederik Jensen started the game at the final table being the third on chips, in his way being the chip leader and the local favorite Ricardo Ibanez and the poker pro Scottish Fraser MacIntyre. After more than 12 hours Jensen witnessed Ibanez reaching the 5th place and after the first three players have reached an agreement, the Romanian Andrei Stoenescu was eliminated on the 3rd place. Jasen was heads-up with McIntyre for those €110.000 left in the way to the title. Jensen was quick in the way to his first major title in his poker career and to €495.000. MacIntyre, who at the beginning of the day was the second on chips, collected €290.000 according to the deal. Stoenescu receives a little more, €330.000.

A tough road to victory

The final table with 8 players lasted 11 hours with breaks. It took two rounds of 75 minutes each for the game to lose its first player, Jason Duval, who lost with 7h-7c in front of the Ah-Kd pair of Stoenescu when the later flopped a pair of Aces.

This is the first important prize for Jensen, but he was close to the podium on many times. In 2010 he won the 2nd place at the Aussiea Million Main Event, the 3rd in the EPT Grand Final side event, the 7th at the EPT Vilamoura Main Event and the 5th in the €5 000 max side event at EPT Barcelona. The money won in Madrid has been added to a total win of €1.44 million collected by the player from Denmark at live poker tours.

The Romanian was close to the big prize

 

Andrei Stoenescu was close to becoming the first EPT champion in Romania. Andrei in 23 years old and plays online cash on poker on PokerStars from €5/€10 to €50/€100 with the nickname andr31123. After nine hours of poker, Andrei finished the third with a prize of €330 000. Entering the final table with the fourth stack of chips, Stoenescu was always the center of disputes and managed to be among the leaders or even rank first, fighting everyone when he had a card.

He didn’t feared the flips and succeeded in giving his first decisive shot at the final table when, with AhKd, he caught a flop and eliminated Jason Duval. Unfortunately, Andrei Stoenescu’s dream and of the Romanian poker to have an European champion in the country was shattered.

Stoenescu finished the third when the 10d8s5s flop went all-in with Kd8h, but he had to avoid many victory opportunities which he had with Jasen with 7s6s, including a Ks flush on turn which completed the color for the Danish, but Stoenescu could still hope for a full saviour. A king or an eight on the river would have taken him to leading the tour again; any other book would have eliminated him. Qc was displayed and Stoenescu finished the tour on the 3rd place.

The next EPT stop will be in the Italian city Campione, between 26th-31th March.

Until then, here’s the final top of EPT Madrid:

 

1. Frederik Jensen – €495,000
2. Fraser Macintyre – €290,000
3. Andrei Stoenescu – €330,000
4. Bruno Lopes – €140,000
5. Ricardo Ibanez – €115,000
6. Ilan Boujenah – €92,000
7. Nicolas Levi – €69,450
8. Jason Duval – €48,000European Poker Tour a făcut prima vizită în Madrid la sfârșitul sezonului 7, cu ocazia Marelui Eveniment Final. Madrid este unul dintre cele mai incitante și exclusive orașe europene, ceea ce face ca poposirea EPT aici să fie justificată. Cu ocazia sezonului 8, European Poker Tour se întoarce în capitala Spaniei.

Anul trecut, evenimentul din Sezonul 7 a atras unii dintre cei mai prestigioși jucători de poker din lume. Câștigătoare a fost venezuelana Iva Frietez care a plecat acasă cu un premiu în valoare de 1.500.000 €, după ce a ieșit învingătoare la o masă finală care a reunit 8 naționalități diferite. Un total de 686 de jucători au intrat în joc cu un buy-in de 10.600 € și au condus la realizarea unui premiu total de 6.860.000 €.

Evenimentul din acest an de la Madrid s-a desfășurat în perioada 12-17 martie și a adunat 477 de jucători. Turneul s-a desfășurat la Casino Gran Madrid și a avut un buy-in de 5000 € + 300. Așa cum s-a mai întâmplat la EPT-uri, pe lângă premiul în bani a mai fost pusă la bătaie și o brățară de la Shamballa Jewels, în valoare de 10.000 €.

Main Event

În prima zi a main eventului de la EPT Madrid au participat 125 de jucători. Au mai rămas doar 67 calificați pentru ziua 2, după 8 niveluri de joc. Liderul zilei a fost ucrainianul Sergiy Baranov, care a reușit să adune 152.400 jetoane. El a fost urmat de jucătorul român Anton Ionel, cu 142.500 jetoane.

Jucătorii din echipa PokerStars Pro se înscriu de obicei în ziua 1B de calificări, dar având în vedere că aceasta a fost marți 13, opt dintre ei s-au înscris în ziua 1A. Trei dintre ei, Marcin Horecki, Pierre Neville și Martin Staszko, cel mai nou membru al echipei Pokerstars Pro, nu au supraviețuit. Horecki a fost plătit și eliminat de Juan Jose Chavez, care a făcut culoare cu AcKc. Și Pierre Neuville a fost eliminat spre sfârșitul zilei de către adversarul român Anton Ionel, care a făcut raise un tribet. Nueville a arătat AcKc pe masă, dar jucătorul român a dus mâna cu KsKh.

În ziua a treia au intrat 116 jucători, dintre care au mai rămas în cursă doar 24, printre care și jucătorul nostru, Andrei Stoenescu, aka Stoe, care avea un stack de 21 blind-uri. La finalul zilei 3, alți doi români au intrat în bani, și anume Cristian Țârdea, locul 61 și Robert Cezarescu, pe locul 29, care a luat acasă un premiu de 11.000 €. Toţi cei 24 rămaşi şi-au asigurat un premiu de cel puţin 13.000 €, dar cei care vor supravieţui zilei 4 vor avea un premiu garantat de cel puţin 48.000 € şi şansa de a lua acasă premiul pentru locul întâi de 545.000 €.

477 de jucători, un singur campion

Frederik Jensen a început jocul de la masa finală fiind al treilea la cipuri, în calea lui fiind chipleaderul și favoritul local Ricardo Ibanez și scoțianul poker pro Fraser MacIntyre. După mai mult de 12 ore Jensen a asistat la surclasarea lui Ibanez pe locul 5 și după ce primii trei jucători au ajuns la o înțelegere, românul Andrei Stoenescu a fost eliminat pe locul 3. Jensen se afla în heads-up cu MacIntyre pentru cei 110.000 € rămași în drumul spre titlu. Jensen a fost rapid în drumul spre primul titlu major din cariera sa în poker și spre cei 495.000 €. MacIntyre, care la începutul zilei era al doilea la cipuri, a încasat 290.000 € mulțumită înțelegerii. Stoenescu a luat ceva mai mult, 330.000 €.

Un drum greu spre victorie

Masa finală cu 8 jucători a durat 11 ore cu tot cu pauze. A fost nevoie de două runde de câte 75 de minute pentru ca partida să-și piardă primul jucător, Jason Duval, care a pierdut cu 7h-7c în fața perechii Ah-Kd a lui Andrei Stoenescu, când acesta a flopat o pereche de ași.

Acesta este primul titlu important pentru Jensen, însă de multe ori a fost aproape de podium. În 2010 a ieșit pe locul 2 la Aussiea Millions Main Event, al treilea în side eventul de la EPT Grand Final, al șaselea la EPT Vilamoura Main Event și al cincilea în max side eventul de € 5.000 de la EPT Barcelona. Suma câștigată la Madrid s-a adăugat unui câștig total de 1.44 $ milioane adunați de jucătorul din Danemarca la turnee live de poker.

 

Românul s-a apropiat de marele premiu

Andrei Stoenescu a fost aproape de a deveni primul campion EPT din România. Andrei are 23 de ani și joacă cash online pe PokerStars de la 5$ /10$ până la 50$/100$ cu nickname-ul andr31123. După nouă ore de poker, Andrei a terminat al treilea cu un premiu de 330.000 €. Intrat la masa finală cu a patra stivă de cipuri, Stoenescu a fost mereu în central disputelor și a reușit să rămână între lideri sau chiar să urce pe prima poziție, atacând pe oricine când avea carte.

Nu s-a temut de flopuri și a reușit să dea prima lovitură decisivă la masa finală când, cu AhKd, a prins un as pe flop și l-a eliminat pe Jason Duval. Din păcate, visul lui Andrei Stoenescu și al fanilor pokerului românesc de a avea un campion European Poker Tour în țară s-au spulberat rapid.

Stoenescu a terminat pe locul trei când pe flopul 10d8s5s a intrat all-in în față cu Kd8h, dar avea de evitat foarte multe oportunități de victorie avute de Jensen cu 7s6s, inclusiv o chintă la culoare. Ks pe turn i-a completat danezului culoarea, dar Stoenescu încă mai putea spera la un full salvator. Un popă sau un optar pe river îl duceau la conducerea turneului din nou, orice altă carte îl elimina. Qc a fost afișat, iar Stoenescu a terminat pe locul trei turneul.

Următoarea oprire a EPT va fi în orașul italian Campione, în perioada 26-31 martie.

Până atunci, iată clasamentul final de la EPT Madrid.

1. Frederik Jensen – 495,000 €
2. Fraser Macintyre – 290,000 €
3. Andrei Stoenescu – 330,000 €
4. Bruno Lopes – 140,000 €
5. Ricardo Ibanez – 115,000 €
6. Ilan Boujenah – 92,000 €
7. Nicolas Levi – 69,450 €
8. Jason Duval – 48,000 €

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.