EGT ready to champion innovation at EArena Expo 2017EGT pregătit să prezinte inovaţii la EArena Expo 2017

luni, 28 august 2017

Ready for something big? Join us on 4, 5 and 6 September at booth 401 at Romexpo, for Entertainment Arena Expo, as we reveal technological breakthroughs that will bring greater value to your services and your interaction with clients.

Over 75 gaming stations will be show­cased at EGT’s booth no. 401 during Entertainment Arena Expo, including slot cabinets, jackpot systems, roulettes, multi­player terminals and the largest array of devices for online gambling – all artfully presenting our resilience in pushing the technological boun­daries towards innovation.

Cross the boundaries between offline and online with our EGT Interactive portfolio that will present over 80 games compiled from the top – popular land-based EGT games. Adapted to Romanian regulations, the EGT Interactive port­folio will showcase the latest innovations in online gaming technology, creating, during the 3 days of exhibition, the greatest gaming expe­rien­ce you’ve ever seen.

Create the potential for extended player enga­ge­ment by adding intelligence into your online gaming experience with EGT Interactive portfolio. #Anytime. #Anywhere.

The EGT special slot display includes the world­wide renowned and aficionados-favored P-27/27 St, P-27/27 St Slim and P-27/32H St models, alongside the newest generation of Curved models: P-42 V Up Curved and P-42V St Curved, as well as the Super Premier and the new addition to the same line: Super Premier 75 models.

The Chinese-themed Fu Gui Rong Hua Jackpot will also meet you in the booth, ready to grant player with the chance to glory, splendor, riches and prestige by hitting more than one of its jackpot levels at a time. With the maximum only reachable when wagering at 88 credits, regardless of the bet multiplier, betting higher increases the pay table winnings. In the booth the Chinese – themed jackpot will be housed on P-27/42 V St.

Next to it, proudly sits the progressive mystery 4 Happy Hits jackpot system that includes two jackpots – a 4 level, mystery, local area or stand­alone area progressive and a linked, symbol driven progressive. Included is an ultimate selection of bet patterns, base game percentages and progressive contributions for each operator’s individual requirements.

The Premium Link jackpot is common for all EGT products and games that are based on Exciter III, Exciter II and Exciter platforms, offering the option of a mystery jackpot of one, two or three level that is common for all denominations and the opportunity for a progressive jackpot for maximum four levels that correspond to a specific denomination. The jackpot uses EGT Rainbow jackpot panel to display the jackpot values, shown also on the second or the third monitor of the cabinets.

A wide range of debuting multi-games will also be on display at EArena Expo this year… such as the recently Type Approved Red Collection of the Collection Series with 48 most popular titles out of which 23 completely new and definitely exciting games; or the newest Union Collection – again from Collection Series, which is a compilation of live, automated and virtual roulettes plus 45 of the most popular EGT titles.

EGT Multiplayer division brings out the big guns with Premier R8 Roulette and a configuration of 5 Stork multiplayer ter­minals with an automated roulette wheel.

The Premier R8, with its 8 gaming positions – each equipped with 23” wide-screen LCD-TFT touch monitor and high quality live video streaming of the wheel on every play station for better gaming experience – provides the players with high interactivity and fun.

The sleek and versatile Stork terminal with 22” wide-screen LCD-TFT touch monitor and real time in screen HQ video streaming, come supplied with Union Collection multigame mix featuring 45 of the most popular EGT titles next to live, automated and virtual roulettes. The main feature that makes Stork such a beloved multiplayer terminal is its prac­tically unlimited customization options.

Pyramid CMS and Spider CMS are the two casino management systems ready to show you how easy day-to-day ope­ra­tions can be. Smart choices shouldn’t be hard; this is why EGT is showcasing these mo­du­lar solu­tions for you to choose from.

We will fuse the ex­citement of innovative technology with the thrill of good entertainment, exploring the artistic attributes of state-of-the-art shows by combining outstanding choreo­graphy with some unique performances that will bring everybody to the edge of virtual and reality.

We are looking forward to meeting you at EGT booth no. 401, starting with 4th of September. For more info, please visit www.egt-bg.ro.Sunteţi pregătiţi pentru ceva măreţ? Vă aşteptăm pe 4, 5 şi 6 septembrie la standul EGT numărul 401 de la Romexpo, la Entertainment Arena Expo, pentru a descoperi inovaţiile tehnologice care vor aduce o mai mare valoare serviciilor şi interacțiunii voastre cu clienții.

Peste 75 de poziţii de joc vor fi prezente la standul EGT nr. 401 pe durata Entertainment Arena Expo, inclusiv aparate de slot, sisteme jackpot, rulete, terminale multiplayer şi o cea mai amplă gamă de dispozitive pentru joc online – toate prezentând ingenios modalitatea noastră de a depăşi limitele tehnologiei către inovaţie.

Depăşiţi limitele dintre offline şi online cu portofoliul EGT Interactive, care prezintă peste 80 de jocuri, identice cu cele mai populare titluri EGT pentru apa­rate de slot. Adaptat la reglementările din România, portofoliul EGT Interactive va prezenta ultimele inovaţii în tehnologia jocurilor online, creând, în cele 3 zile de expoziţie, cea mai fabuloasă experienţă de joc din câte aţi întâlnit.

Măriţi potenţialul pentru o implicare mai mare a jucătorilor voştri, adăugând valoare în experienţa de joc online cu portofoliul EGT Interactive. #Anytime. #Anywhere.

Standul EGT prezintă aparatele de slot de renume mondial şi ultra-apreciate de cunoscători: P-27/27 St, P-27/27 St Slim şi P-27/32H, alături de ultima generaţie de modele arcuite: P-42 V Up Curved şi P -42V St Curved, precum şi Super Premier, dar şi noua  adiţie din această gamă: modelul Super Premier 75.

Jackpot-ul cu tematică chinezească Fu Gui Rong Hua vă va întâmpina în stand, gata să acorde jucătorilor şanse la glorie, splendoare, bogăţie şi prestigiu prin câştigarea unuia dintre nivelurile jackpot-ului la un moment dat. Cu un maxim posibil atins atunci când se ajunge la 88 de credite, indiferent de multiplicatorul de bet, cu cât miza este mai mare, cu atât cresc câştigurile la masă. În stand, jackpotul cu tematică chinezească va fi găzduit pe P-27/42 V St.

Alături de acesta veţi regăsi şi sistemul de jackpot 4 Happy Hits de tip mystery şi progresiv, care include două jackpot-uri – unul de tip mystery cu 4 niveluri progresiv standalone sau local si cel pe bază de simboluri, progresiv şi conectabil la grupuri de aparate slot. Include o selecţie fundamentală de patternuri de pariuri, procente de bază şi contribuţii progresive pentru a îndeplini cerinţele individuale ale fiecărui operator în parte.

Jackpotul Premium Link este comun pentru toate produsele şi jocurile EGT care se bazează pe platformele Exciter III, Exciter II şi Exciter, oferind opţiunea unui jackpot mystery de 1, 2 sau 3 niveluri, care este comun pentru toate denominaţiile şi oportunitatea pentru un jackpot progresiv cu maxim patru niveluri care corespund unei denominaţii specifice. Sistemul de Jackpot foloseşte panoul de jackpot EGT Rainbow pentru a afişa valorile jackpot-ului, afişate de asemenea şi pe al doilea sau al treilea ecran al aparatului de slot.

O gamă largă multi-jocuri debutează de asemenea în cadrul EArena Expo din anul acesta … cum ar fi Red Collection – cu recentă Aprobare de Tip – din Collection Series cu ale sale 48 de jocuri, dintre care 23 de jocuri complet noi şi absolut captivante; sau cea mai nouă colecţie Union Collection – din nou din gama Collection Series, care este o compilaţie de rulete live, automată şi virtuală, la care se adaugă 45 de jocuri, dintre cele mai populare titluri EGT.

Divizia EGT Multiplayer vine cu artileria grea: ruleta Premier R8 şi o configuraţie de 5 terminale multi­player Stork, cu o roată automată de ruletă.

Premier R8, cu 8 poziţii de joc – fiecare poziţie echipată cu monitor de 23” LCD- TFT cu touch-screen şi streaming video de înaltă calitate de la fiecare staţie de joc, pentru o experienţă de joc mai bună – oferă jucătorilor o înaltă interacţiune şi distracţie.

Elegantul şi versatilul terminal Stork, cu monitor LCD – TFT de 22” cu touch-screen şi streaming video HQ în timp real, vine împreună cu mixul multigame Union Collection cu 45 dintre cele mai populare titluri EGT alături de ruletă live, automată şi virtuală. Caracteristica principală care face din Stork o staţie de joc extrem de îndragită de iubitorii de multiplayer este capacitatea practic nelimitată de configurare.

Pyramid CMS şi Spider CMS sunt cele două sisteme de casino management ce vor fi gata pregătite să vă arate cât de uşor pot fi operaţiunile de zi cu zi în locaţiile voastre. Opţiunile inteligente nu ar trebui să fie greu accesibile, de aceea EGT prezintă aceste soluţii modulare prin care vă puteţi customiza un sistem de management cât mai apropiat de necesităţile voastre.

Vom combina entuziasmul tehnologiei inovatoare cu entuziasmul unui divertisment de calitate, explorând atributele artistice ale noutăţilor de ultimă oră prin combinarea de coregrafii remarcabile cu perfor­manţe artistice unice care vor transpune vizitatorii pe muchia dintre virtual şi realitate.

Aşteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la standul EGT nr. 401, începând cu data de 4 septembrie. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.egt-bg.ro.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.