Corina Martin – Tourism education, the missing link on the path to gambling tourism in RomaniaCorina Martin – Educaţia turistică, veriga lipsă către turismul de gambling din România

vineri, 25 iunie 2010

Corina Martin, the president of the National Association of Tourism Agencies in Romania, reveals in an open interview many solutions that can help the real development of this tourism segment, but emphasizes at the same time the non-unitary image of the gambling actors.

 

The Romanian market was constantly growing until the effect of the financial crisis started taking shape and the actors of this industry used to base their activities on gambling tourism as well. What is the status of this type of tourism now, how resourceful is it exactly?

We could start to widen our tourism activities, from the Danube ones and cruises, to that of gambling. In this regard, for example, the Israeli tour-operator Flying Carpet wanted to change some of its last years’ charters to Bulgaria and create some direct routes for the foreigners, to Constanţa (Tel Aviv-Constanţa). It was good, but one of the conditions was the existence of casinos. Unfortunately there was nothing available to satisfy their requirements. They had this idea, as they had heard about the Constanţa Casino, but they saw the reality and dropped out. We could have managed to cover the hotels capacity needed, the tarifs, the trips, but the lack of casinos was an impediment as the people in their country are very interested in gambling, because gambling is forbidden in their country.

This year however, B.D. Graiver Tourism Services Ltd., which is a top tour-operator on the Israeli market, replaced Turkey with Romania, espcially the coastline of Romania, as a main destination for the Israeli tourists. Their estimates are at least 2,500 Israeli tourists for this year only. This is indeed a premier, a Tel Aviv-coastline charter, with 95% success rate, starting from July 15. We would be really interested to manage placing at the disposal of this company, together with the Ministry of Regional Development and Tourism, packages that include casino services. This requires a very strong alliance of the administrations, authorities and the gamblers in the industry. We don’t have, unfortunately, a legislation that encourages the investors to place thier money in such a business.

What is the ”hottest” issue on the list of the tourism administrations?

There is not enough investment done for promoting the Romanian holiday destinations, no matter the touristic potential of our country. Romania is a huge treasure in this regard, but we don’t know how to package it and to create a story that attracts tourists to this country. As a paradox, however, the opinion of foreign tourists is better than that of Romanians. We have recently issued a press release to ask for the emergency intervention of the Romanian Government. It is important that those 5 million Euro necessary for this year promotion of the country shall be used now, at the right time, and not in September or October, at the end of the season. Even if it is still a crisis period, my opinion is that we don’t have to kill the private environment. It is not an extravagant expense for these times.

What tourism segment can attract guests, in your opinion, given this troubled period?

Mainly event tourism generates a flow of visitors. That is what we need! Any international competition, like poker tournaments for example, should be carefully considered. To put it in a different light, people come with a purpose to an event but at the same time, this purpose implies other services like accomodation, trips, souvenirs…the most obvious example of this kind is Las Vegas. 

What is,in your opinion, the rooted reason for which Romanians associate casinos with negative issues?

It is simple! Because we lack tourism education. We had the same path as Bulgaria had, till our neighbors let the German investors take over their tourism development. The private sector was poor managed on our coastline, and our authorities did not approve the Germans to have an input of ideas, of money and of management, that is why they turned to Bulgaria. As a consequence, the first wave of tourists was from Germany. The results: 5 year contracts on minimum price – 5, 10 Euro, many requests for holidays- the way many hotel chains were actually built. In 5 years, the Germans had a way of shaping the Bulgarian people, changing their mentality. Our problem is that 95% of our seaside tourists are… Romanian. We lost the education of dealing with foreign tourism. However, it could be important for the actors in the gambling industry to involve themselves more and promote accordingly, beyond that smoky glass that protects them. They have, more than anything, to stay together, in order to consolidate the private structure.

Într-un interviu deschis, Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România punctează mai multe soluţii pentru exploatarea cu adevărat a acestui segment de turism, însă atrage atenţia asupra prezenţei, adesea neunitare, a actorilor din gambling.

 

Până să se contureze cu adevărat criza financiară, piaţa jocurilor de noroc din România era într-o continuă expansiune, actorii acestei industrii mizând, printre altele, şi pe turismul de gambling. Unde se situează la noi acest tip de turism, cât de exploatabil este?

Am putea să dezvoltăm alături de turismul de croaziera şi cel pe Dunare şi turismul de gambling. Chiar în acest sens, touroperatorul israelian Flying Carpet ne-a abordat anul trecut, ar fi vrut să renunţe la o parte din charterele pe Bulgaria şi să mute sosiri de turişti străini cu chartere direct la Constanţa (Tel Aviv-Constanţa). Toate bune şi frumoase, însă, una dintre condiţii era prezenţa cazinourilor. Din păcate, noi n-am putut indentifica ceva care să le placă în acest sens. Ei veniseră cu o idee, ştiind Cazinoul din Constanţa, însă s-au convins uşor când au văzut care e realitatea. Am fi făcut faţă la capacitatea hotelieră, la tarife, la excursii, dar lucrurile s-au blocat tocmai din cauza absenţei cazinourilor, care pe turiştii israelieni i-ar fi interesat foarte mult, având în vedere că la ei în ţară, jocurile de noroc sunt interzise.
Anul acesta însă, compania B.D.Graiver Tourism Services Ltd, un touroperator lider pe piaţa din Israel, a înlocuit Turcia cu România, în special litoralul românesc, ca destinaţie pentru turiştii israelieni, estimând că va aduce în acest an în ţară cel puţin 2.500 de turişti din Israel. Asta e chiar o premieră, o rută charter Tel Aviv – litoral, cu 95% şanse de reuşita, începând cu 15 iulie. Am fi interesaţi ca alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să reuşim să punem la dispoziţia acestora pachete cu servicii de cazinou. Este nevoie de un consorţiu solid în acest sens format din patronate, autorităţi şi jucătorii din această industrie. Din păcate, nu avem nici o legislaţie care să încurajeze investitorii să-şi pună banii la bătaie într-o astfel de afacere.

Care este aspectul cel mai arzător cu care se confruntă patronatele din turism?

Nu se investeşte suficient în promovarea destinaţiilor româneşti, indiferent care ar fi potenţialul turistic. România chiar are o uriaşă comoară în acest sens, însă noi nu ştim să împachetăm ceea ce avem şi să creăm o poveste care să atragă turişti spre această ţară. Paradoxal este faptul că impresia turiştilor străini este mult mai bună decât o au românii. Chiar recent am emis un comunicat de presă în care am cerut intervenţia de urgenţă a Guvernului României. Important e ca şi acei 5 milioane de euro aferenţi promovării pentru acest an să-i folosim acum, când e momentul potrivit, şi nu în septembrie-octombrie când ia sfârşit sezonul. Chiar dacă e perioadă de criză, parerea mea este că nu trebuie să sugrumăm mediul privat. Nu reprezintă o cheltuială extravagantă pentru această perioadă.

Ce segment al turismului credeţi că poate atrage oaspeţi chiar şi în această perioadă?

Turismul de evenimente, în general, atrage spre o destinaţie anume fluxul de vizitatori. De asta am avea nevoie! Orice competiţie internaţională, de genul turneelor de poker, spre exemplu, ar trebui avută în vedere cu prisosinţă. Altfel spus – omul vine cu o motivaţie clară la un eveniment şi astfel atrage după sine satisfacerea şi celorlate servicii precum cazarea, plimbările, suvenirurile… cel mai relevant exemplu în acest sens este Las Vegas.

De ce credeţi că în România există împământenită ideea potrivit căreia cazinourile sunt asimilate unor conotaţii negative?

Simplu! Ne lipseşte educaţia turistică. Până la un punct am avut acelaşi parcurs cu bulgarii, însă diferenţa o face faptul că vecinii nostrii s-au lăsat cumpăraţi de germani pentru a dezvolta turismul. Adică, la noi pe litoral s-a făcut privatizarea foarte prost, autorităţile nefiind de acord ca investitorii germani să vină cu ideile, cu banii şi cu managementul propiu, astfel că au ales Bulgaria. În consecinţă, primele fluxuri cu turişti străini în Bulgaria au fost germanii. Rezultatele: cinci ani contracte pe minimum de preţ – 5, 10 euro, solicitări foarte multe pentru petrecerea vacanţelor – şi aşa au fost construite o mulţime de unităţi hoteliere. În cinci ani, germanii au ştiut cum să-i modeleze pe bulgari, schimbându-le mentalitatea. Problema noastră e că 95% din turiştii de pe litoralul românesc sunt… români. Am pierdut educaţia de a ştii cum să ne comportăm cu turistul străin. Oricum, şi dincolo de geamul acela fumuriu, ar fi bine dacă actorii din industria de gambling s-ar implica şi ei mai mult şi s-ar promova corespunzător. Peste toate acestea, ei trebuie să fie, mai întâi de toate, uniţi pentru a consolida structura privată.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.