Children’ education has become more expensive! Smart players invest in their children’s futureEducația copiilor s-a scumpit! Jucătorii cu cap investesc în viitorul copiilor lor

marți, 11 iulie 2017

by Cristina Toderaș

When we speak about the children’s education, those who afford to spend large amounts of money in only one night, just for fun, cut no corners in relation to the quality and offer their kids the possibility to study at the best private schools in the world. The successful players come to pay annual fees from tens to hundreds of thousands of Euros and other several hundreds of thousands of Euros for the admission fee, costs deemed to be otherwise normal for they want all the best for their own children, and the only way they can do this is through a serious investment in their children’s future. We help you to find your child the place where it would get the deserved education. And you, player, do not invest your money in expensive cars and capricious devices…

Besides the fact that Switzerland has one of the highest living standards in the world, the country of cantons also has the many of the most expensive schools in the world in its territory. Most of them represent more than a mere education institution, running more as luxury resorts. As a student in such school, you have the opportunity to ski or practice snowboarding on the surrounding mountains, to go to a husky dog sled ride, to row, to go on trips in other countries, all according to the location of the school. Even if all those activities seem to be 5 star vacations for some people, they are part of the school curriculum of the most expensive schools in the world.

A top of the line of the 5 „suitable” schools, when the money is no problem for the parents, are situated in Switzerland: Le Rosey, Aiglon, Beau Soleil, the Auf Dem Rosenberg Institute and College du Leman.

Le Rosey

Considered to be one of the most expensive boarding schools in the world, the schooling fee can reach around 111.110 dollars a year. Among alumni, we mention: King Albert II of, Alexandra von Fürstenberg, Prince Rainier III of Monaco, King Farouk of Egypt, and many other personalities. The subjects are taught in two languages, and one of the school’s requests is that students learn a third language. Among other facilities for the students are: a 25 meter covered pool, a wellness center, a skate park, an open-air theatre, 10 tennis fields, a riding centre, a 38 meter long yacht, and 11 golf fields. The school is famous for its summer camps at Château du Rosey and winter camps in Gsdaat – both being the school premises. The children are encouraged to take part at the academic, sportive and artistic activities. To be the best at skiing is definitely a trademark of the institution.

Aiglon

Aiglon is an international school inspired from the British education standard. Within the campus, the activities focus around the environment, the school premises being located in the Swiss mountains in Chesières-Villars. The school promotes the trips in nature and winter sports, and these are some of the reasons why the school is so often selected, as well as the cultural programs through various trips in European cities, and the humanitarian work. The school stands out in that the students have an astronomical observatory to study planets and stars, and meditation moments before the courses. The schooling fee exceeds 105.210 dollars per year.

Beau Soleil Alpine College

This school is one of the oldest private schools in Switzerland. Students are expected to get involved in sports activities, such as: riding, mixed martial arts, swimming or tennis. They promote learning through experimentation, and therefore students are invited to climb Mount Kilimanjaro, to explore Morocco, New Zeeland, Tanzania, Cambodia or Ghana, or to walk all the way to India. Having the campus in the middle of the Swiss mountains, students can have absence with leave. This school has a schooling fee of 102.056 dollars per year.

Auf Dem Rosenberg Institute

The spectacular Auf Dem Rosenberg Institute, located in St. Gallen, is one of the oldest schools in Switzerland. Over 60% of the school students speak at least 3 foreign languages, the most popular being English, French, Italian and German, because the school prepares students for various international exams. One of the most expected moments of the school year is Rosenberg Ball, when students begin preparations two months before together with their teachers to impress their parents. Students are encouraged to participate in very many sports like: canoeing, skating, riding, alpine skiing, nautical skiing, but also in many activities that stimulate their creativity, i.e. music, theatre art and design. The schooling fee can amount 86.985 dollars per year.

College du Leman

This college opened its gates in 1960 after the increasing number of multinational corporations that moved their premises in Geneva. The children can register for the bilingual classed of the school since they are 2. During the school year, sport plays an important role, students being encouraged get involved in the institution teams, but also in the local teams in the region. The school curriculum also places the stress on the artistic side, the school having a partnership with the famous school „Juillard” in New York. Among the extracurricular activities, we can mention: riding, archery, yoga, magic and illusionism, sculpture. School fee is of about 92.255 dollars per year.

An important thing to mention is that all the expensive schools give children the possibility to choose what exam they want to take at the end of school, depending on the faculty they where they will study. Moreover, due to the great number of classes children can attend and thanks to the attention from the teachers, the ratio being, in most of the cases, of 1 teacher to 5-10 students, the skill development of the children shall considered as guaranteed. And the future of the children, as well! Is that so?de Cristina Toderaș

Atunci când vine vorba de educația copiilor, cei care își permit să cheltuiască sume măricele într-o singură noapte doar pentru a se distra nu fac rabat de la calitate și le oferă odraslelor posibilitatea de a învăța la cele mai bune școli private din lume. Jucătorii de succes ajung să plătească taxe anuale de la zeci până la sute de mii de euro și alte câteva sute de mii de euro pentru taxa de admitere, costuri considerate, de altfel, normale, pentru că ei doresc tot ceea ce este mai bun pentru proprii copii și, cum altfel, decât printr-o investiție serioasă în viitorul acestora. Noi vă ajutăm să îi găsiți copilului locul unde să primească educația pe care o merită. Iar tu, jucătorule, nu mai investi banii câștigați în mașini scumpe și gadgeturi de fițe…

Pe lângă faptul că Elveția are unul dintre cele mai ridicate nivele de trai din lume, țara cantoanelor are pe teritoriul său și majoritatea celor mai scumpe școli din lume. Multe dintre ele reprezintă mai mult decât o simplă unitate de învățământ, funcționând mai degrabă ca stațiuni de lux. Ca elev al unei astfel de școli ai posibilitatea să schiezi sau să te dai cu placa de snowboard pe munții din jur, să ieși la o plimbare într-o sanie trasă de câini husky, să vâslești, să mergi în excursii în alte țări, totul în funcție de locul unde este amplasată școala. Chiar dacă toate aceste activități par vacanțe de 5 stele pentru unii, ele fac parte din programa școlară a celor mai scumpe școli din lume.

Un top 5 al celor mai „potrivite” școli, atunci când banii nu reprezintă o problemă pentru părinți, sunt situate în Elveția: Le Rosey, Aiglon,  Beau Soleil, Institutul Auf Dem Rosenberg și College du Leman.

Le Rosey

Considerată a fi una dintre cele mai scumpe școli cu internat din lume, taxa de școlarizare poate ajunge în jur de 111.110 dolari pe an. Printre alumni pot fi enumerați: Regele Albert al II-lea al Belgiei, Alexandra von Fürstenberg, Prințul Rainier al III-lea al Monaco-ului, Regele Farouk al Egiptului și multe alte personalități. Predarea materiilor se face în două limbi, iar o cerință a școlii este ca elevii să mai învețe o a treia limbă. Printre facilitățile de care te bucuri ca elev sunt: o piscină acoperită de 25 de metri, un centru wellness, un skate parc, un teatru în aer liber, 10 terenuri de tenis, centru de echitație, un yacht de 38 metri și 11 terenuri de golf. Școala este renumită pentru taberele de vară la Château du Rosey și de iarnă în Gsdaat – amândouă fiind sediile școlii. Copiii sunt încurajați să ia parte la activități academice, sportive și artistice. Bineînțeles, să excelezi la schiat este un trademark al instituției.

Aiglon

Aiglon este o școală internațională inspirată din modelul britanic de învățământ. În interiorul campusului, activitățile se concentrează în jurul mediului înconjurător, sediul școlii fiind amplasat între munții elvețieni în orașul Chesières-Villars. Școala promovează excursiile în natură și sporturile de iarnă, acestea fiind unele dintre motivele pentru care este adeseori selectată, dar și programele culturale prin diverse călătorii în orașe europene, ca și munca umanitară. Ce o scoate în evidență față de celelalte școli este faptul că elevii au la dispoziție un observator astronomic pentru a studia planetele și stelele, cât și momentele de meditație înainte ca orele de curs să înceapă. Taxa de școlarizare depășește 105.210 dolari pe an.

Colegiul Alpin Beau Soleil

Această școală este una dintre cele mai vechi școli private din Elveția. Elevii sunt așteptați să se implice în multe activități sportive, de exemplu: echitație, arte marțiale mixte, înot sau tenis. Ei promovează un stil de învățare prin experimentare, motiv pentru care elevii sunt invitați să urce pe muntele Kilimanjaro, să exploreze Marocul, Noua Zeelandă, Tanzania, Cambodgia sau Ghana, sau să parcurgă pe jos drumul până în India. Având campusul în mijlocul munților elvețieni, elevii pot să lipsească de la școală motivat. Taxa de școlarizare la această școală este 102.056 de dolari pe an.

Institut Auf Dem Rosenberg

Pitorescul Institut Auf Dem Rosenberg, amplasat în St. Gallen, este una dintre cele mai vechi școli din Elveția. Peste 60% dintre elevii școlii vorbesc cel puțin 3 limbi străine, cele mai populare fiind engleza, franceza, italiana și germana, pentru că școala pregătește copiii pentru diverse examene internaționale. Unul dintre cele mai așteptate momente ale anului școlar este Balul Rosenberg, când elevii încep pregătirile cu două luni înainte alături de profesorii lor pentru a-și impresiona părinții. Elevii sunt încurajați să ia parte în foarte multe sporturi cum ar fi: canotaj, echitație, patinaj, schi alpin, schi nautic, dar și activități care să le stimuleze creativitatea precum muzica, arta teatrală și design. Taxa de școlarizare poate să ajungă până la 86.985 de dolari pe an.

College du Leman

Acest colegiu și-a deschis porțile în 1960 ca urmare a creșterii numărului de multinaționale care și-au mutat sediul în Geneva. Copii pot fi înscriși la cursurile bilingve ale școlii începând de la vârsta de 2 ani. Pe parcursul anului școlar sportul joacă un rol important, elevii fiind încurajați să se implice în echipele instituției, dar și în echipele locale din regiune. Programa școlară pune, de asemenea, accent pe latura artistică, școala având un parteneriat cu prestigioasa școală „Juillard” din New York. Printre activitățile extra-școlare pot fi amintite: echitație, tir cu arcul, yoga, magie și iluzionism, sculptură. Taxa de școlarizare este de aproximativ 92.255 de dolari pe an.

Un lucru important de menționat este că toate școlile scumpe oferă posibilitatea copiilor să aleagă ce examen doresc să susțină la finalizarea ei, în funcție de facultatea pe o vor urma în viitor. În plus, prin multitudinea de cursuri la care poate participa copilul și mulțumită atenției primite din partea profesorilor, proporția fiind, de cele mai multe ori, de 1 profesor la 5-10 elevi, dezvoltarea aptitudinilor copilului este considerată garantată. Și viitorul copilului, de asemenea! Așa o fi?

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.