Editorial – Together we can defeat the pandemic!Editorial – Putem învinge pandemia dacă suntem uniți!

luni, 10 mai 2021

We can defeat this pandemic if we are united and use all the tools we have at our disposal to fight it, but especially the number 1 weapon: the vaccine!

For more than 1 year we have been fighting the Chinese virus to return to normal and no matter how much we have protected ourselves, physically distanced ourselves or disinfected things, the coronavirus defeated us wave after wave, making our loved ones disappear, restricting our rights and freedoms, and closing our businesses and jobs. The virus is far too treacherous and too adaptable for our life style. If we do not want to experience new strains of the virus, more aggressive and more destructive, the only alternative we have left is to defeat the virus by immunizing our own body, to use our body and mind as a weapon, once the covid will no longer have hosts where it can multiply and develop, it will go out like a fire that has no more oxygen. Please: get vaccinated!

Casino Inside 114

In the Cover Story material, BetOne announces its entry on the franchise market of the Romanian gambling. Currently, it is difficult to imagine how could a new bookmaker make its way among the “land based” competition without offering a system of partnerships. Taking into account the needs and expectations of the partners, without making any compromise in the gaming experience, BetOne managed to open a bookmaker that exceeds the level of efficiency of a dedicated agency, but which is more accessible than ever. If you want to open a business or you want to increase the package of services offered to customers, you must see the news of a partnership with BetOne!

Employees in the gambling industry in Romania have been facing for more than 1 year the lack of money caused by the suspension of their activity and feel socially excluded and unjustly blamed for something they have never done – that it would spread the pandemic of covid. We present you a series of 3 mini-interviews with 3 people working in the M Planet team which aims to show everyone that people in the gambling industry in Romania are responsible, follow the rules imposed by the authorities and want to be vaccinated, even if the government authorities have not done much for them during this time.

The difficult situation in the Romanian gambling industry was felt at the human level by the partial -and in some places total- loss of jobs in the field. It was also felt in terms of the number of companies participating in the operation of traditional gambling that suffered during 2020 a decrease in the revenues obtained, as well as in the level of taxes collected by the Romanian State in 2020 compared to 2019, which suffered a consistent decrease of 61%. The activities of traditional landbased gambling, organized in gaming halls, casinos, poker clubs or bingo halls have decreased seriously and the gambling activities carried out in the online environment have registered a considerable increase. If you want to find out very interesting information and figures about our field of activity, you must read the article – The gambling industry can hardly survive without the money coming from the landbased casino floors.

by INSIDER

Putem învinge pandemia dacă suntem uniți și utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a o stopa, dar mai cu seamă arma numărul 1: vaccinarea!

De mai bine de 1 an de zile ne luptăm cu virusul chinezesc pentru a ne relua viața normală și ori cât de mult ne-am protejat, ne-am distanțat fizic sau am dezinfectat lucruri, coronavirusul ne-a învins val după val, făcându-i să dispară pe cei dragi, restricționându-ne mișcările și libertățile, și închizându-ne afacerile și locurile de muncă. E mult prea perfid și prea adaptabil pentru modul nostru de viață. Dacă nu vrem să facem cunoștință cu noi tulpini ale virusului, mai agresive și mai distructive, singura alternativă ne rămâne să învingem virusul prin forțele proprii ale corpului nostru, în interiorul nostru, să ne folosim corpul și mintea ca pe o armă, odată ce covid-ul nu va mai avea gazde unde să se multiplice și să se dezvolte, se va stinge ca un incendiu care nu mai are oxigen. Vă rugăm: vaccinați-vă!

Casino Inside 114

În materialul de Cover Story BetOne ne anunță intrarea pe piața de franciză a jocurilor de noroc din România. În prezent este greu de imaginat cum ar putea o casă de pariuri nouă să își facă loc printre concurența din “land based” fără ca să ofere un sistem de parteneriate. Ținând cont de nevoile și așteptările partenerilor, fără a face niciun fel de compromis în experiența de joc, BetOne a reușit să deschidă o casă de pariuri care depășește nivelul de randament al unei agenții proprii dedicate, dar care este mai accesibilă ca oricând. Dacă vrei să îți deschizi o afacere sau vrei să mărești pachetul de servicii oferite clienților, trebuie neapărat să vezi care sunt noutățile unui parteneriat cu BetOne!

Angajații din industria jocurilor de noroc din România suferă de mai bine de 1 an de zile din lipsa banilor, a faptului că nu mai au activitate, se simt excluși social și învinovățăți pe nedrept de un lucru pe care nu l-au făcut niciodată – că ar răspândi pandemia de covid. Vă prezentăm o serie de 3 mini-interviuri cu 3 persoane care lucrează în echipa M Planet care dorește să arate tuturor că oamenii din industria jocurilor de noroc din România sunt responsabili, respectă regulile impuse de autorități și vor să se vaccineze, chiar dacă autoritățile guvernamentale nu au făcut prea multe pentru ei în acest răstimp.

Situația grea din industria românească de jocuri de noroc s-a simțit la nivel uman prin pierderea parțială și pe alocuri totală a locurilor de muncă din domeniu, dar și prin prisma numărului de companii care participă la activitatea de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale care a suferit o scădere în cursul anului 2020, a veniturilor în scădere obținute de acestea sau a nivelului de taxe încasate de Statul Român în anul 2020 raportat la anul 2019 care a suferit o scădere consistentă de 61%. Activitățile de jocuri de noroc tradiționale desfășurate fizic în spații închise în sălile de jocuri, cazinouri, cluburi de poker sau săli de bingo au scăzut serios iar activitățile de gambling desfășurate în mediul online au înregistrat o creștere considerabilă. Dacă doriți să aflați date și cifre foarte interesante despre domeniul nostru de activitate trebuie neapărat să citiți articolul Industria jocurilor de noroc gâfâie fără banii veniți din landbased.

de INSIDER

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.