Editorial – We started…Editorial – Ne-am pus în mișcare…

miercuri, 30 septembrie 2020

by INSIDER

108 is an interesting edition, full of information, launches, analyzes, legislation and the description of real experiences, very helpful for those who follow us.

It is clear that the lockdown has affected our confidence in the economy, but somehow we have to make the money circulate, because otherwise we will be at a dead end and miss opportunities. Of course, the world is concerned about this – it’s natural. It goes without saying that the question remains: will they isolate us again?, is a new lockdown possible?…, but we cannot be paralyzed by fear, waiting for the calamity to come. We must take action, resume our activity and approach everything on an optimistic note, without attracting negative energies.

Until we find the answer to the above question I suggest you read our October issue and you will see that things have started to work again.

Editorial

In the Cover Story material we celebrate 1 year since BETONE was launched and we can say that this brand is now synonymous with innovation and entertainment. You don’t come to BETONE just to place a bet. You come to BETONE because you want to, because it is a form of entertainment that makes your day more beautiful.

We also recommend you to read the interview with Mr. Laszlo Sepsi, General Manager of Elite Slots casino floors. On this occasion we can tell you about the special atmosphere in the Elite Slots locations as well as some “tips & tricks” about the business developed by this team.

 

For the first time, we are able to offer you a special material with Mr. Alin Tomescu, General Manager of AtomGaming, on which occasion we invite you to discover a 100% Romanian company, based on two fundamental values: passion and professionalism. You will find out about the main business lines of the company, the company’s response to customer requests, the importance of the provided services quality and the reason why more and more gambling operators choose to collaborate with AtomGaming.

Stanleybet returns to the pages of our magazine, with an interview with Cătălin Moise,, Marketing Director at Stanleybet Romania, to understand if the process of adapting a post-lockdown business was supported or hampered by any of the specific characteristics of this brand.

Syswin Solutions is launching the “Together we leave no gambling operator behind” campaign, which will run from October 1, 2020 to June 1, 2021. Understanding the difficult period the whole industry is going through and knowing how important it is to help its partners when they really need it, the company’s representative, Tiberiu Leta, Managing Partner of Syswin Solutions, announces new connection conditions for the Romanian market.

Considering the betting operators that franchise, Get`s Bet is one of the big players on the market. Why? Due to its reliability and involvement, at this time, the partnership with Get`s Bet is considered to be one of the most advantageous partnerships on the Romanian market. Look for this material to find out the real experience that our colleague, Mircea Panait, had in his approach to open a franchise betting agency, an experience that, as you will see at the end of this article, is characterized by a few words: efficiency – involvement – ease – on time – no stress – get ready – we are open!

Dear readers, we are slowly getting busy, pushing our engines and preparing to accelerate to end this difficult 2020 year in such a happy way.

Let’s stay safe and healthy!de INSIDER

108 este o ediție interesantă, plină de informație, de lansări, de analize, legislație sau de descrierea unor experiențe reale foarte de ajutor pentru cei care ne urmăresc.

Este clar că lockdown-ul a afectat încrederea în economie, dar cumva trebuie să facem ca banii să circule, pentru că altfel vom bate pasul pe loc și vom pierde oportunități. Desigur, lumea este îngrijorată – nu condamn pe nimeni, e de la sine înțeles că întrebarea rămâne: ne vor închide iar?, e posibil un nou lockdown?…, dar nu putem sta paralizați de frică în așteptarea năpastei, trebuie să intrăm în acțiune, să devenim iar dinamici și să abordăm totul într-o notă optimistă, fără să atragem energii negative.

Până vom afla răspunsul la întrebarea de mai sus vă sugerez să citiți numărul nostru de Octombrie și veți vedea că lucrurile s-au pus din nou în mișcare.

Editorial

În cadrul materialului de Cover Story celebrăm 1 an de când BETONE s-a lansat și iată că suntem în măsură să spunem că acest brand este sinonim acum cu inovația și entertainmentul. La BETONE nu veniți doar ca să plasați un pariu. La BETONE veniți pentru că vreți să veniți, pentru că este o formă de divertisment care vă face ziua mai frumoasă.

De asemenea, vă recomandăm să citiți interviul cu domnul Laszlo Sepsi, director general al sălilor de jocuri Elite Slots. Cu această ocazie vă putem împărtăși atmosfera specială din locațiile Elite Slots, dar și câteva “tips & tricks” despre business-ul dezvoltat de această echipă.

 

În premieră suntem în măsură să vă oferim un material deosebit cu domnul Alin Tomescu, director general AtomGaming, ocazie cu care vă invităm să descoperiți o companie românească 100%, care are ca valori fundamentale pasiunea pentru ceea ce fac şi profesionalismul în îndeplinirea taskurilor. Veți afla care sunt principalele linii de business ale companiei, cum răspunde firma la solicitările clienților, cât de importantă este calitatea serviciilor pentru ei și de ce aleg operatorii de jocuri să colaboreze cu AtomGaming într-un număr din ce în ce mai mare.

Stanleybet se întoarce în forță în paginile revistei noastre cu un interviu cu Cătălin Moise, director de Marketing la Stanleybet România, ca să înțelegem dacă unul dintre atuurile acestui brand, tradiția, a înlesnit sau a îngreunat procesul de adaptare a unei afaceri post lockdown.

Syswin Solutions lansează campania “Împreună nu lăsăm niciun operator de jocuri de noroc în urmă”,  care se va desfășura în perioada 1 Octombrie 2020 – 1 Iunie 2021. Pentru că știe prin ce perioadă grea trece întreaga industrie și înțelege că e cel mai important să le fie alături partenerilor atunci când au nevoie cu adevărat, compania anunță prin Tiberiu Leta, Managing Partner Syswin Solutions, noi condiții de conectare pentru piața din România.

Printre operatorii de pariuri care acordă franciză, Get`s Bet este unul dintre marii jucători de pe piață. De ce? Datorită seriozității și implicării, parteneriatul cu Get`s Bet este considerat, la această oră, ca fiind printre cele mai avantajoase de pe piața românească. Căutați acest material pentru a afla experiența reală pe care a avut-o colegul nostru, Mircea Panait, în demersul lui de a-și deschide o agenție de pariuri în franciză, experiență pe care la final, veți vedea, o va caracteriza prin câteva cuvinte: operativitate – implicare – ușor – la timp – fără stres – gata, am deschis!

Dragi cititori, ușor-ușor ne apucăm de treabă, turăm motoarele și ne pregătim să accelerăm spre a încheia într-un mod cât mai fericit acest an 2020 atât de dificil.

Să rămânem în siguranță, sănătoși!Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.