EDITO – Oscillating between bankruptcy and new businessEditorial – Între faliment şi new business

luni, 19 iulie 2010

Who says that the Romanian gambling market is not alive and dynamic, is for sure wrong.

Even in the shade of the bankruptcies of every sector, and of the gambling market as well, we do also face new business launchings in Romania. The last month attempt of the well known business man Dinu Patriciu to launch an offline betting room, seemed to be the only one of its kind and obviously, it was financially sustained by the Romanian billionaire. I can only bring words of praise to this, especially because of the fact that the times we face are ones of insolvency.

Few days after this new opening, we hear of a loss-Princess Planet Casino closed it gates, after several years of quality entertainment offered to its clients.

Unfortunately, the national economic conditions which are increasingly harsher, the influence of the tax augmentation over the Romanian gambling as well as the fact that at midyear, many companies had to renew their licenses (thus to pay more taxes), were the factors that led to another bankruptcy for the Princess International group. Hence, the live part of Princess Havana was closed and the company was left in use only with the slot room.

What surprises me is that the Turkish representatives of Princess were not able to take more self-possession on a market where they operated 3 live casinos, after more than 15 years of success! Were they taken by surprise by the impact of the crisis in Romania and were caught off guard, with no plan B?

What is at the same time interesting and gratifying is that the same period coincided with the appearance of Poker G Club, a new concept with an old recipe: poker room (very modern) and slot room, all wrapped in a mix of pleasant atmosphere, free-bar and automatic game services.

This impressive investment comes almost as a statement that together with 1×2 Bet Café Arena and the already known Casino Spiral in Piteşti claim that the world of gambling doesn’t stand still but on the contrary, invests despite the risky times, conveying a mature message to both the clients and the authorities: such a crisis knocks down only those who are weak; those who are strong only come out stronger!Cine spune că piaţa de gambling românească nu este vie şi dinamică, se înşală.

Iată că, trăind sub spectrul falimentelor în economie, în general şi pe piaţa de gambling, în particular, avem parte, însă, şi de proiecte de lansare – de noi business-uri în România.

Mişcarea omului de afaceri Dinu Patriciu de a lansa o companie pe piaţa pariurilor offline acum o lună, mă ducea cu gândul că este doar o mişcare singulară şi, evident, bine susţinută financiar de către miliardarul român. Lucru de lăudat, mai ales că, repet, trăim momente în care “insolvenţa” este la tot pasul.

La câteva zile după această lansare asistam la o închidere de locaţie – Princess Planet Casino îşi închidea porţile după mai mulţi ani în care a oferit entertainment de calitate clienţilor săi.

Din păcate, condiţiile economice naţionale din ce în ce mai aspre, influenţa tot mai mare a creşterii taxelor asupra afacerilor din gamblingul românesc şi faptul că, la mijlocul anului, mai multe companii urmau să-şi reînnoiască licenţele (deci să achite noi taxe) a condus la un alt faliment, înregistrat tot în cadrul lui Princess International. Astfel, partea de cazino live din Princess Havana s-a închis, compania rămânând să administreze doar sala de sloturi din această locaţie.

Ce ma surprinde este faptul că turcii de la Princess, după mai bine de 15 ani de succes înregistrat în România, nu au fost în stare să reziste cu mai mult aplomb pe o piaţă în care aveau, la un moment dat, trei cazionuri live! Să fi fost luaţi prin surprindere de forţa de impact a crizei din România şi să nu-şi fi pregătit un plan B?

Ce este interesant şi îmbucurător, totodată, e că, aproape în aceeaşi perioadă de timp, se deschidea Poker G Club un concept nou pe piaţa din România, dar care aplică o reţetă veche: sala de poker (ultra modernă) şi slot-room, toate împachetate într-un mix de servicii ce conţin o ambianţă plăcută, free-bar şi servicii automatizate de joc.

Această investiţie impresionantă vine parcă să spună că, alături de 1×2 Bet Café Arena şi deja mai vechiul Casino Spiral din Piteşti, lumea gamblingului de pe la noi nu stă cu mâinile în sân, ci, dimpotrivă, investeşte în vremuri riscante şi transmite un mesaj de maturitate către clienţi şi autorităţi: o astfel de criză nu-i doboară decât pe cei slabi; pe cei puternici îi întăreşte!Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.