Editorial – Here you can find everything about gambling!Editorial – Aici găsești totul despre gambling!

luni, 14 mai 2018

by INSIDER

The May edition of our magazine comes with concerns in the business area regarding the future legislative framework and new ideas and trends in the operating area. As you well know by now, here you will find everything about gambling!

The Cover Story proposes a corollary of the actions undertaken lately by the Romanian Bookmakers – The Patronage of Betting Organizers in Romania, in their effort in determining the achievement of certain objectives which are undoubtedly necessary for profile operators.

Their concerns arise from the need to elaborate a new industry Code of Ethics in relation to the provisions under the General Data Protection Regulation, which shall enter into force this month, but also with regards to the new regulations regarding combating money-laundering. We invite you to find out about other stakes and activities that the Romanian Bookmakers undertake in the article dedicated to them.

One of the surprises within this number comes from Craiova, where a strong Romanian company which, in almost 20 years of activity, through seriousness, perseverance and skill, has succeeded in developing a successful business in the field of gambling. Their halls, KM Games, represent an important point of reference in the field of entertainment, which is pretty competitive in the area. Kamaryon, because it’s them we are referring to, started out from the idea of a few enthusiastic young people who wanted to make a better future for themselves, on their own, and who have now reached the point of decisively contributing to the future of others and to offer support to the community. I recommend that you carefully read this interesting interview with Karmen Ciorăscu, the company’s owner, as to see what their recipe for success is.

Also within this edition, we offer you an interview with the President of the National Office for Gambling (ONJN), Dan Iliovici. I have invited him to offer us a clearer picture of the gambling field’s situation and to offer us as much current information and information of interest for all actors on our market, as possible. If you read this interesting material, you will find out our industry’s most important figures and which are the ONJN’s concerns under Mister Iliovici’s mandate.

We propose a preview of the EAE’s 12th edition which will be held this year between 3-5 September at Romexpo Exhibition Centre, by holding an interview with Anton Vlad, the organizer of this exhibition, traditional in the gambling industry. The main new novelty in the 2018 edition is represented by the new hall within the exhibition centre, space which shall allow organizers to carry out an event of truly international proportions, starting with this year.

 

Adjacent to our specific entertainment area, we continue our series related to places where you can eat well in Bucharest. The well-known restaurant critic and gourmet, George Butunoiu, has recently arrived at one of the most beautiful trattoria restaurants in Bucharest – Il Villagio and Aqua Garden – a great restaurant of Militari neighbourhood, of the new Militari Residence neighbourhood, to be more precise. We invite you to find out what dishes he tasted and what he thought of the two locations described in this edition.de INSIDER

Ediția de Mai a revistei noastre vine cu preocupări din zona de business legate de cadrul legislativ viitor și de noi idei și tendințe din zona de operare. Așa cum v-am obișnuit aici găsiți totul despre gambling!

Materialul de Cover Story vă propune un corolar al acțiunilor pe care le-a înregistrat în ultima vreme Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, în demersul de a determina atingerea unor obiective în mod neîndoios necesare operatorilor de profil.

Preocupările lor vin din necesitatea elaborării unui cod de conduită al industriei raportat la prevederile din Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal ce va intra în vigoare luna aceasta, dar și în ceea ce privește noile reglementări privind combaterea spălării banilor. Vă invit să aflați și alte mize și activități pe care Romanian Bookmakers le întreprinde din articolul dedicat lor.

Una din surprizele acestui număr vine din Craiova, acolo unde există o firmă românească puternică care în aproape 20 de ani de funcționare prin seriozitate, consecvență și pricepere a reușit să dezvolte un business în domeniul jocurilor de noroc plin de succes. Sălile lor, KM Games, reprezintă un reper important în peisajul distracției destul de concurențial din zonă. Kamaryon, căci despre ei este vorba, a pornit de la ideea unor tineri entuziaști care au dorit să-și facă un viitor mai bun, singuri, prin forțele lor și au ajuns acum să contribuie decisiv la viitorul altora și să ofere comunității un sprijin. Vă recomand să citiți acest interviu interesant cu Karmen Ciorăscu, proprietarul firmei pentru a vedea care este rețeta succesului lor.

Tot în această ediție vă oferim un interviu cu președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Dan Iliovici. L-am invitat să ne facă o radiografie a situației din domeniul jocurilor de noroc și să ne ofere cât mai multe informații de actualitate și de interes pentru toții actorii pieței de la noi. Aflați cele mai importante cifre ale industriei noastre și care sunt preocupările ONJN sub mandatul domnului Iliovici daca citiți acest material interesant.

Vă propunem o avanpremieră a celei de-a 12-a ediții a lui EAE ce va avea loc anul acesta în perioada 3-5 Septembrie la Centrul Expozițional Romexpo, realizând un interviu cu Anton Vlad, organizatorul acestei expoziții de tradiție pentru industria jocurilor de noroc. Principala noutate a ediției 2018 o reprezintă noua hală din cadrul centrului expozițional, spațiu ce le va permite organizatorilor să desfășoare un eveniment cu adevărat de anvergură internațională începând din acest an.

 

Adiacent zonei noastre de distracție specifice continuăm serialul nostru legat de locurile unde putem mânca bine în București. Reputatul evaluator de restaurante și gastronom, George Butunoiu, a ajuns de curând la unul dintre cele mai frumoase trattoria din București – Il Villagio și la Aqua Garden – un restaurant mare al cartierului Militari, mai precis al noului cartier Militari Residence. Vă propunem să vedeți ce mâncăruri a încercat și ce impresie i-au lăsat cele două locații descrise pentru această ediție.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.