Edgar Isaakyan, General Manager of Street Fire: ”Our product is unique”Edgar Isaakyan, director general Street Fire: ”Produsul nostru este unic”

marți, 11 septembrie 2012

Edgar Isaakyan founded in 2010 the company S.C. Street Fire SRL, a producer of games with real success in Europe and Latin America, and that offers now to the Romanian market, the Street Leads roulette with one post and a new product, which is attractive to players and  uses a  safe percentage. In the next interview you can discover more details about this project.

How did the Street Fire business begin?

In the field of gaming nothing is more democratic than a game machine – anyone can play it, regardless of age, sex, social affiliation, thickness of wallet.

Today the competition in the market of game machines is huge. On the market resist only the firms (game machines) that are not „fickle” in operation and that have simple and inexpensive technical service. Players will always want something new, and you must be able to give them that. Our idea was to enter on the market with new products capable of satisfying the most diverse requirements of players and gambling organizers. I have considered the legislation in force and the current taxes and charges, so that our products are the most requested and on the horizon.

Therefore, Street Fire Company was formed in 2010 as a game producer, started to commercialize its products with great success in Latin America and Europe, now in Romania.

What are the main Street Fire products and services? Describe them, please. What new products do you intend to bring on the market at the moment? Provide details, please.

SC STREET WIRES LTD is the official representative and sole distributor of the Street Fire roulettes in Romania.

The Street Fire roulette with one post is a new product, attractive for the players, having a safe percentage.

Roulettes are exposed to our office, where customers may examine them and can receive technical consultations. Pictures and information can be found by accessing the company’s website: www.streetfire-gaming.ro

The first impression about a game machine appears before you start the game on this device. Here the construction and appearance are important. The Street Fire roulettes are constructed using the most modern, secure, quality materials and components, thus they are distinguished by high quality and modern design and practicality. Street Fire roulettes have a fairly high level of safety, so necessary in gambling. Original details and quality allow safe and long operation of these roulettes. Compact dimensions and appearance of the roulettes allow them to be positioned in any location.

Our company offers various methods of roulettes with various methods of sale/rental/association, attractive and competitive prices. The company ensures the security and technical support.

What are the Street Fire’s strengths on the market?

Fairness. We do no create problems to our customers.

Human factor: we have a professional team, with experienced members that have field knowledge.

Our product is unique; it has no competition on the market for now.

Operability in delivery and repair of eventual malfunctions.

Competitive prices and various methods of delivery/payment.

What are the strategic directions of action you want from follow on short and medium term? What are the future plans of your company?

Our product is designed for operation „on the street”, i.e. in the game rooms, sports books, casinos, which have problems with the space, and in bars or cafés.

In our opinion, the present situation in the gaming industry in Romania is stable and our product has a high chance of success, because the demand is very high.

In the future, we will invest more and we will work to develop a large company with large resources and possibilities, so we can always offer our customers something new and better. For that we will use at maximum the benefits and resources that we have, in order to ensure a balanced development of the company.

Our target will be to increase sales and a higher quality of products, using the latest technology and equipment.
This year, the company will bring a new product on the market, which will impress gamers and our partners. The company will continue the orientation towards the „street” market with an continue increase of upgrades, which is very important for our customers and partners.

How would you describe the Street Fire team?

The STREET FIRE team consists of professionals, with experience in the field of gaming. We brought a new product on the gambling market, attractive as a playing device, but also with a diversified strategy, marketing and payment methods. We continually monitor new products and the requirements of the gaming market and offer our customers products of the highest quality.

The team is working continuously to improve the roulettes, technical modifications are brought in their construction in order to ensure a greater efficacy and safety and a longer operation time.

In the event of any failure, our technicians travel operatively in any locality, for troubleshooting. But we are sure that such cases will be rare because modern technology used, respectively the high quality are guarantee of the fact that roulettes will work without any problems for a long time.

The STREET FIRE team has a rich experience, knowledge and is competent enough to be your supplier of game machines.Edgar Isaakyan a fondat în anul 2010 compania S.C. Street Fire SRL, producător de jocuri cu real succes în Europa și America Latină și care acum oferă pieței din România ruleta Street Fire, cu un singur post și care este un produs nou, atractiv pentru jucători, cu procent sigur. Mai multe detalii despre acest proiect în interviul următor.

Cum a început afacerea Street Fire?

În domeniul jocurilor de noroc nimic nu e mai democratic ca un aparat de joc – la el poate juca oricine, indiferent de vârstă, sex, apartenență socială, grosimea portmoneului.

Concurența pe piața aparatelor de joc în ziua de azi este mare. Pe piață râmân doar firmele, jocurile (aparatele) cărora nu sunt “capricioase” în exploatare, sunt solicitate de jucători și service-ul tehnic al acestora este simplu și ieftin. Jucătorii vor mereu ceva nou și trebuie să poți să le oferi asta. Ideea a fost să ieșim pe piață cu produse noi, capabile să satisfacă cele mai diverse cerințe ale jucătorilor, dar și a organizatorilor de jocuri. Am ținut cont de legislația în vigoare și de taxele și tarifele actuale, pentru ca produsele noastre să fie cele mai solicitate și de perspectivă.

Ca atare, compania Street Fire a fost fondată în 2010 ca producător de jocuri, a început cu mare succes să comercializeze produsele sale în America Latină şi în Europa, acum și în România.

Care sunt principalele produse și servicii Street Fire? Descrieți-le, vă rog. Cu ce produse noi intentionați să intrați pe piață în acest moment? Vă rog să detaliați.

SC STREET FIRE SRL este reprezentantul oficial și unicul distribuitor al ruletelor Street Fire în România.

Ruleta Street Fire, cu un singur post, este un produs nou, atractiv pentru jucători, cu procent sigur.

Ruletele sunt expuse la sediul nostru, unde clienții pot lua cunoștință cu ele și pot primi consultări tehnice. Poze și informații pot fi găsite accesând site-ul companiei: www.streetfire-gaming.ro

Prima impresie despre un aparat de joc apare înainte de a începe jocul la acest aparat. Important aici este construcția și aspectul exterior. În construcția ruletelor Street Fire sunt utilizate cele mai moderne, mai sigure și calitative materiale și componente, de aceea ele se deosebesc printr-o calitate superioară și un design modern și practic. Ruletele Street Fire au un nivel destul de ridicat al siguranței, atât de necesar în jocurile de hazard. Detaliile originale și calitative permit funcționarea îndelungată și sigură a ruletelor. Dimensiunile compacte și aspectul ruletelor permit amplasarea lor în orice spațiu.

Compania noastră oferă ruletele în diverse modalități de vânzare / închiriere / asociere, la prețuri atractive și competitive. Compania asigură garanția și suportul tehnic.

Care sunt punctele forte pe care le are Street Fire pe piață?

Corectitudine. Nu creăm probleme clienților noștri.

Factorul uman: avem o echipă de profesioniști, cu experiență și cunoștințe în domeniu.

Produsul nostru este unic, în prezent nu există concurenţă pe piaţă.

Operativitate la livrare și la remedierea eventualelor defecțiuni.

Prețuri competitive și diverse modalități de livrare / plată.

Care sunt direcțiile de acțiune strategice pe care le veți urma pe termen scurt și mediu? Care sunt planurile de viitor ale companiei dumneavoastră?

Produsul nostru este proiectat pentru funcţionarea “pe stradă”, aceasta însemnând în săli de jocuri, case de pariuri, cazinouri mai mici, care au probleme cu spaţiul, şi în baruri sau cafenele.

În opinia noastră, situaţia actuală în industria jocurilor de noroc din România este stabilă şi produsul nostru are o șansă mare de succes, deoarece cererea este foarte mare.

În viitor, vom investi mai mult și vom lucra la dezvoltarea unei companii mari, cu resurse și posibilități mari, astfel încât să putem oferi clienţilor noştri întotdeauna ceva nou şi mai bun. Pentru asta vom utiliza la maxim resursele și avantajele pe care le avem, pentru a asigura un model echilibrat de dezvoltare al companiei.
În vizor vor fi creșterea vânzărilor și o calitate mai ridicată a produselor, utilizând cele mai noi tehnologii și echipamente.

În acest an, compania va ieși pe piață cu un nou produs, care va impresiona jucătorii și partenerii noștri. Compania va continua orientarea spre piaţa “de pe stradă”, cu o creştere de upgrade continuă, ceea ce este foarte important pentru partenerii și clienţii noştri.

Cum ați descrie echipa Street Fire?

În echipa STREET FIRE lucrează profesioniști cu experiență în domeniul jocurilor de noroc. Am ieșit pe piața jocurilor cu un produs nou, atractiv ca mijloc de joc, dar și cu o strategie diversificată a prețurilor, modalității de comercializare și plată. Urmărim în permanență produsele noi și cerințele pe piața jocurilor de noroc și oferim clienților produse de cea mai înaltă calitate.

Echipa lucrează în continuare asupra perfecționării ruletelor, în construcția lor se introduc modificări tehnice pentru a asigura o siguranță și eficacitate mai mare și un termen mai mare de exploatare.

În caz de orice defecțiuni tehnicienii noștri se deplasează în mod operativ, în orice localitate, pentru remedierea defecțiunilor. Dar suntem siguri că așa cazuri vor fi rare, deoarece tehnologia modernă utilizată, respectiv calitatea înaltă sunt garanția faptului, că ruletele vor funcționa timp îndelungat fără probleme.

Echipa STREET FIRE deține o experiență bogată, competentă și cunoștințe suficiente pentru a fi furnizorul dumneavoastră de jocuri.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.