DRGT: An exceptional year for the complete, integrated systems solutions providerDRGT: Un an excelent pentru furnizorul de soluții complete pentru sistemele integrate

vineri, 19 octombrie 2012

Graz office now renamed to DRGT Systems

DRGT is pleased to announce that the Austrian subsidiary in Graz – the original Systems in Progress (SiP) – has been renamed to DRGT Systems GmbH. This company name change underlines the complete integration of SiP into DRGT – and that all within the space of twelve months.

Indeed, the past 12 months have been extraordinarily successful for DRGT. This began with the purchase of SiP from WMS last summer. The Austrian colleagues have truly benefited from this integration into DRGT as the company growth expanded so quickly that DRGT Systems is now based in new offices in Graz.  Furthermore, DRGT set up a completely new subsidiary in Lima, Peru, during this time and has a team of over ten extremely competent staff to support the market there where DRGT plays a major role in slot machine networking and accounting systems. These Latin American headquarters provide DRGT with the ideal location to support the entire Latin American gaming market.

Today over fifty people work for DRGT in three different countries. Key staff who have joined DRGT in the past twelve months include Georg Steiner (Senior Business Development Director) and Joost van Egeraat (Sales Director). The employee number is set to continue to rise.

This increase is reflected in the figures: Within the last twelve months DRGT has grown its installed systems base internationally from 8,000 to over 20,000.

The unique benefits that DRGT is bringing to the systems market are being welcomed around the globe. Today operators can target individual players with individual advertising and marketing messages whenever they want to. Thus, these messages can change every time a different player logs in on the gaming machine. Such flexibility and direct marketing allows operators to simply implement their own messages – with proven results.

The new requirements for connecting all slots to a system in Peru have enabled the Peruvian market to implement the latest and most innovative systems solutions. Here DRGT is playing a central role with well over 50 casinos signed up.

DRGT systems are serverless and work on all slots – no matter the age or manufacturer. These user-friendly, cost-effective solutions are changing the way operators view systems – from a complicated necessity to a simple-to-use tool that brings true added value. Thus, any gaming operator can make use of these benefits – from the smallest to the largest.  DrScreen places such messages directly on the slot screen.

The systems solutions of DRGT are modular. This means that operators can invest in the sections they need when they want or need to. Typically the networking requirement for accounting purposes grows to bonusing, cashless, ticketing, player tracking, individual jackpots and then wide-area jackpot systems. Operators choose what they require in their own time and this is added to the installed DRGT systems. Exciting news for existing customers: All the installed DRGT and SiP systems are being integrated to the new version – thus existing customers have the same benefits as new customers.

Mr. Jurgen De Munck, CEO and co-founder of DRGT, explains, “It just goes to show what is possible when a company brings true innovation that offers real player and operator added value. We are seeing that operators are changing their mindset – systems are now a great tool and not just a necessity. Our serverless systems work on all slots and bring simplicity to such a complicated part of the gaming industry”.

Mr. De Munck concludes, “The renaming of SiP to DRGT Systems GmbH sends out a strong message – that within twelve months we have completely integrated both systems solutions into one. We are one single company with one set of systems solutions. We have a solid base and offer unique benefits to the market”.Sucursala din Graz este redenumită DRGT Systems

DRGT se bucură să anunțe că subsidiara austriacă din Graz – Systems in Progress (SiP) – a fost redenumită DRGT Systems GmbH. Această schimbare a denumirii companiei subliniază integrarea completă a lui SiP în DRGT – și aceasta în numai doisprezece luni.

Într-adevăr, în ultimele douăsprezece luni DRGT a înregistrat un mare succes. Acesta a început cu achiziționarea lui SiP de la WMS, efectuată vara trecută. Colegii australieni au beneficiat cu adevărat de pe urma acestei integrări în DRGT, compania a crescut atât de rapid încât DRGT Systems și-a stabilit noul sediu în Graz.  Mai mult decât atât, în această perioadă, DRGT a înființat o nouă sucursală în Lima, Peru, și are o echipă de peste zece specialiști extrem de competenți care susțin piața în care DRGT are un rol major în rețelistica aparatelor slot-machine și sistemele de contabilitate. Aceste sedii latino-americane îi oferă lui DRGT locațiile ideale pentru a susține întrega piață de gaming din America Latină.

Peste 50 de persoane lucrează astăzipentru DRGT, în trei țări diferite. În ultimele 12 luni, DRGT a angajat personal cheie cum ar fi Georg Steiner (Director Proiectare Senior Business) și Joost van Egeraat (Director Vânzări). Numărul de angajați va continua să crească.

Această creștere se reflectă în cifre: În ultimele doisprezece luni DRGT a crescut baza de sisteme instalate internațional de la 8.000 la peste 20.000.

Beneficiile unice pe care DRGT le aduce în piața sistemelor au fost bine primite pe tot globul. Astăzi operatorii pot aborda anumiți jucători cu publicitate personalizată și mesaje de marketing oricând doresc. Cu toate acestea, aceste mesaje pot fi schimbate de fiecare dată, atunci când un alt jucător se loghează la aparatul de joc.  O asemenea flexibilitate și marketing-ul direct le permit operatorilor să implementeze propriul lor mesaj – cu rezultate demonstrate.

Noile cereri din Peru de conectare a tuturor slot-urilor la un singur sistem, permit pieței peruviene să implementeze cele mai noi și inovatoare soluții de sistem. Aici DRGT are un rol central, cu peste 50 de cazinouri.

Sistemele DRGT sunt fără servere și funcționează pe toate slot-urile – indiferent de vechime sau de producător.  Aceste soluții ușor de folosit și eficiente din punct de vedere al costului, schimbă felul în care operatorii percep sistemul – de la o necesitate complicată la un instrument simplu de folosit care aduce cu adevărat mai multă valoare. Astfel că, fiecare operator își dorește aceste beneficii – de la cel mai mic până la cel mai mare. Dr.Screen plasează aceste mesaje, direct pe ecranul aparatului slot-machine.

Soluțiile DRGT pentru sisteme sunt modulare. Acest lucru înseamnă că operatorii pot investii în secțiunile în care au nevoie atunci când au nevoie. De obicei cerința de rețelistică în scopuri contabile se extinde la bonusare, numerar, emitere bilete, urmărire client, jackpot-uri individuale și sisteme de jackpot pe distanțe mari. Când doresc, operatorii aleg ce le trebuie  și este adăugat la sistemele DRGT instalate. Știri incitante pentru clienții déjà existenți: Toate sistemele DRGT și SiP instalate vor fi integrate într-o versiune nouă – astfel clienții déjà existenți vor beneficia de aceleași avantaje cu noii noștri clienți.

Dl. Jurgen De Munck, Director Executiv și co-fondator al DRGT, explică, “Acest lucru arată ceea ce devine posibil atunci când o companie aduce inovație adevărată care oferă într-adevăr mai multă valoare jucătorului și operatorului. Vedem că operatorii își schimbă percepția – acum sistemele sunt un instrument excelent și nu doar o necesitate. Sistemele noastre fără server funcționează pe toate aparatele slot-machine și aduc simplitate în această parte atât de complicată a industriei de gambling”.

Dl. De Munck încheie, “Redenumirea lui SiP, cu DRGT Systems GmbH trimite un mesaj puternic –  că în numai doisprezece luni am terminat integrarea celor două soluții de sisteme într-unul singur. Suntem o singură companie cu un set soluții de sisteme. Avem o bază solidă și oferim beneficii unice pe piață”.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.