Draw Poker, from classic to “wild”Draw Poker, de la clasic la ″aventuros″

marți, 22 iunie 2010

Draw Poker is any game where players get at least one opportunity to discard a certain number of cards from their hand in exchange for new cards from the deck. It gives each player the chance to get rid of cards that are doing nothing to help their overall hand and hope for something better. The draw of cards also allows the possibility for other players to guess what kind of hand that player has.

The dealer determines how many cards players will be allowed to draw from the deck, and how many opportunities players will have to draw cards from the deck. „Two draws of two cards”, for example, means that players will have two opportunities throughout the course of the game to draw as many as two new cards from the deck each time. „One of three, one of one” would mean that on the first draw, each player can draw as many as three new cards from the deck, and on the second draw, as many as one new card. When determining draws of cards, the dealer must make sure that there will be enough cards in the deck should each player choose to exercise their maximum allowed number of cards on each draw. The dealer can designate that any card of his or her choice (before looking at his or her hand, of course) is <<wild>>. „Twos and Threes are wild”, for example. A player dealt a Two or a Three can make that card any of the 52 cards in the deck he or she chooses. The point to bear in mind is that the more wild cards there are, the better a hand will need to be in order to have a fighting chance in the game. Typical poker Draw games involve at least two betting rounds, one before and one after each draw.

Pay for Your Draw – this is a feature that can be added to any Draw poker game. It helps increase the pot and tends to keep hands lower, which is especially helpful in draw games that include wild cards. When the dealer calls this feature, he or she also calls the price of each card drawn.

Roll ‘Em – when this feature is added to a Draw poker game, the game is played as normal up until the showdown. At that point, each player lays their hand face-down before them. On the count of three, each player reveals one card of their hand. The highest card showing opens a betting round. On the count of three again, each player reveals a second card from their hand. Best hand showing opens a betting round. This continues for a third and a fourth card, after which the best hand showing opens the fourth and final betting round.

Although draw games are not as flashy as community games like Texas Hold’em or Omaha, there is still a loyal following of players who prefer playing Five Card Draw or the other variations: Anaconda, Deuce to Seven Triple Draw, Dr. Pepper, Heinz 57, Honky Tonk, Jacks or Better Draw, Seven Card Draw, Six Back, Trees.Draw Poker este orice tip de joc în care jucătorii au posibilitatea să schimbe un număr de cărţi din mână pentru un set nou din pachetul de cărţi. Oferă astfel şansa de a scăpa de orice carte care nu aduce nicio valoare mâinii, în speranţa uneia mai bune şi permite observarea mâinilor celorlalţi jucători.
Dealerul stabileşte câte cărţi are voie fiecare jucător să extragă şi de câte ori li se va permite să facă asta. ″Două extrageri a câte două cărţi″, spre exemplu, înseamnă că jucătorii vor avea posibilitatea ca pe parcursul jocului să extragă maxim două cărţi, de fiecare dată. ″Una de trei, una de una″ ar însemna că la prima extragere fiecare jucător are voie să extragă până la 3 cărţi, iar la a doua, doar una singură. Dealerul trebuie să se asigure atunci când stabileşte numărul de extrageri permise, că există un număr suficient de cărţi pentru ca fiecare jucător să îşi poată exercita dreptul maxim de extrageri, la fiecare dintre acestea. Dealerul poate, de asemenea, hotărî că orice carte, la alegerea sa (bineînţeles, fără a se uita la mâna pe care o are), este <>, adică are valoarea de joker. ″Doiarii şi treiarii sunt wild″, spre exemplu. Un jucător care a primit un doi sau un trei, poate deci să folosească acea carte cu orice valoare doreşte. Ceea ce trebuie însă reţinut este că, cu cât sunt mai multe cărţi cu valoare de joker, cu atât mâna trebuie sa fie mai bună pentru a avea o şansă reală. Jocurile tradiţionale de poker Draw implică cel puţin două runde în care se pariază, una înainte şi una după fiecare schimb/extragere.
Plăteşte pentru schimb – aceasta este o opţiune care poate fi adăugată oricărui joc de poker Draw. Ajută la creşterea potului şi tinde să menţină o valoare mai mică a mâinilor, lucru foarte folositor în jocurile de acest tip, cu jokeri. Atunci când dealerul stabileşte această regulă, trebuie de asemenea să stabilescă preţul fiecărei cărţi extrase.
Roll ‘Em – jocul se desfăşoară normal când este adăugată această opţiune, asta până la mâna finală. În acel moment, fiecare jucător îşi aşază cărţile cu faţa în jos. La numărătoarea lui 3, fiecare jucător îşi arată o carte, iar cea mai mare carte dă startul rundei de pariuri. La a doua numărătoare a lui 3, se arată o a doua carte, iar cea mai mare dă startul unei alte runde de pariuri. Se continuă cu a treia şi a patra carte, după care cea mai mare mână deschide runda finală de pariuri.
Deşi jocurile tip draw nu sunt la fel de populare ca cele acum în vogă, Texas Hold’em sau Omaha, există încă jucători loiali care preferă Five Card Draw sau alte variaţiuni precum: Anaconda, Deuce to Seven Triple Draw, Dr. Pepper, Heinz 57, Honky Tonk, Jacks sau Better Draw, Seven Card Draw, Six Back, Trees.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.