Dragoș Buriu, General Manager of Newton Slots: ”ISMS proposed my to become its partner on the Romanian market”Dragoș Buriu, general manager Newton Slots: ”ISMS mi-a propus să îi devin partener pe piața din România”

vineri, 12 octombrie 2012

Dragoş Buriu, head of Newton Slots and Gareth Hope, regional sales manager ISMS, have announced that they have decided to cooperate at regional level, in order to better protect the interests of the two companies on the market in Romania. We present you exclusively how  this collaboration was reached, what are the expectations from it and, of course, what are the objectives which they propose in the near future, but also in the long run, from the exact person that started it all: Dragoş Buriu.

What were the auspices under which the collaboration between Newton and ISMS was achieved? How have you reached this collaboration?

The attention on the operator has always been one of my priorities and I considered it to be the key to success. Shortly ago, in London, I explained over dinner to the majority shareholder of ISMS, which are the problems faced by operators and how hard it is for an international companie to make that kind of micromanagement. It seems that my arguments were compelling whereas immediately after, he proposed me to become a partner in the market of Romania.

What are the expectations from this cooperation? What you propose to realize through it? 

We hope that this collaboration will increase Newton customers ‘ confidence in our products. At this point things are clear with respect to the provider of Novomatic products, the interrelationship between ISMS and the latter being known. The trust factor is a very important one in Romania and we do everything possible to strengthen this aspect in our regard.

What are the main benefits brought to your clients by this joint venture between ISMS and Newton?

As I said above, Newton brings a consistent contribution in regard to the operator’s attention. From this point on, products sold by the ISMS through Newton will benefit from free shipping, warranty, service and type approval.

How was this ISMS & NEWTON joint venture received on the market in E-arena 2012? What products and services have you presented at the fair?

Fortunately, the Romanian market has no surprises for us. The demand of Novomatic products is clear and we try to be competitive precisely in this line. For E-arena I prepared exclusively Novomatic products.

What are, in your opinion, the business prospects on our gaming market for the end of 2012 and the beginning of 2013?

I wish that the Romania market will remain stable because only in this way can become effective. We hope that the Government will understand our problems and will get involved in a field that brings them a considerable sum to the budget. But … we’ll see what will happen, and having the example of the year 2009, I can emphatically say that we are a group of entrepreneurs who can adapt to any circumstances. Anyway, I wish the best of luck to everyone.Dragoș Buriu, bossul lui Newton Slots și Gareth Hope, regional sales manager ISMS, au anunțat că au decis să coopereze la nivel regional pentru a proteja mai bine interesele celor două companii pe piața din România. Vă prezentăm în exclusivitate cum s-a ajuns la această colaborare, care sunt așteptările de la aceasta și, bineînțeles, care sunt obiectivele ce și le-au propus în viitorul apropiat, dar și pe termen lung, chiar de la cel de la care a pornit totul: Dragoș Buriu.

Care au fost auspiciile sub care s-a realizat colaborarea dintre Newton și ISMS? Cum ați ajuns la această colaborare?

Atenția îndreptată către operator a fost întotdeauna una dintre prioritățile mele și am considerat-o a fi cheia succesului. Acum puțin timp, la Londra, i-am explicat la cină acționarului majoritar ISMS care sunt problemele cu care se confruntă operatorii și cât de greu îi este unei companii internaționale să facă acest tip de micromanagement de la distanță. Se pare că argumentele mele au fost convingătoare întrucât imediat după aceasta mi-a propus să îi devin partener pe piața din România.

Care sunt așteptările de la această cooperare? Ce v-ați propus să realizați cu aceasta?

Sperăm că această colaborare să crească încrederea clienților Newton în produsele acestuia. În acest moment lucrurile sunt clare în privința furnizorului de produse Novomatic fiind știută strânsa legătură între ISMS și acesta din urmă. Factorul de încredere este unul foarte important în România și facem tot posibilul să întărim acest aspect în ceea ce ne privește.

Care sunt principalele beneficii pentru clienții dumneavoastră ce sunt aduse de către acest joint-venture dintre ISMS și Newton?

Așa cum am spus și mai sus, Newton va aduce un aport consistent în ceea ce privește atenția către operator. Din acest moment produsele vândute de ISMS prin Newton vor beneficia de transport gratuit, garanție, service și aprobare de tip.

Cum a fost receptată de piață această participare în comun ISMS & NEWTON la E-arena 2012? Ce produse și servicii ați prezentat la târg?

Din fericire, piața din România nu ne face surprize. Este clară cererea de produse Novomatic și noi încercăm să fim competitivi exact pe această linie. Am pregătit pentru E-arena exclusiv produse Novomatic.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, perspectivele de business pe piața noastră de gaming pentru finalul lui 2012 și începutul lui 2013?

Îmi doresc ca piața din România să rămână stabilă pentru că doar în acest mod putem deveni eficienți. Sperăm că guvernul va înțelege problemele noastre și se va implica într-un domeniu care îi aduce o sumă considerabilă la buget. Dar… vom vedea ce se va întâmpla, și având ca exemplu anul 2009 pot spune cu tărie că suntem un grup de antreprenori care se poate adapta în orice circumstanțe. Oricum, le urez tuturor mult succes.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.