Entertainment, the new marketing strategy of the casinosDivertismentul, noua strategie de marketing a cazinourilor

marți, 21 septembrie 2010

The Casinos in Romania pay a lot of money for attracting new clients or keeping the existing ones. The economical crisis made the operators introduce entertainment as marketing strategy. During the glorious years of this industry, entertainment was only used for special occasions, but these days it is a rule.   

The representatives of the gambling industry compete for offering products as tempting as possible; therefore, a night spent in a casino can no longer limit to the difference between cash and cash out. Thematic parties, fashion presentations, live music, dancing, demonstrative games for partners and clients, sports events, poker tournaments, as well as holiday parties, Valentines Day, Chinese New Year’s Eve, March the 1st and 8. All these are now an important part of the marketing strategy of each casino in Bucharest. “These actions have become a must do for all the casinos… the only thing that brings the difference and improves profitability is the innovative spirit that transforms the parties in a memorable event. The successful events are the ones based on the greatest ideas, and the organizers must be the most creative persons”, explained Carmen Joita, Marketing Director at Regent Casino

Irina Ciubotariu, marketing manager at Olympic Casino, doesn’t consider entertainment as a solution for keeping the clients closer, but a form of offering them something special.

The efforts of the gambling operators increase at the same rhythm as the demands of the clients. “It is important to take into account the clients’ preferences and to provide diversity; this should keep the entertainment interesting and attractive. The quality of the entertainment is also very important; we have to make a careful selection of the artists involved, but also of the equipment, set up, and costumes”, declares Andrei Frimescu, Marketing & PR Manager at Casino Palace.

The marketing strategy explained by Carmen Joita focuses on a unique experience of the client in a casino. Along the large number of games, the players can also relax within certain entertainment moments created especially for them. “The product the clients buy and the casino sells is a complex and exciting gambling experience. This experience is created by a series of elements- location, atmosphere, events and promotions, and of course, the chance for winning. Today, casinos mean more then gambling, they have become the unique destination for fun and this is the reason why we say we offer rather entertainment as gambling experience”, declares the Marketing Director of Regent Casino

Irina Ciubotariu says most of the clients of Olympic Casino are already used to have a special Friday night, with entertainment organized especially for them.

In the middle of the week, Regent Casino doubles the number of clients. According to Carmen Joita, Chinese night has this particular effect on the number of entries.

The costs of entertainment are different according to the timing and magnitude, starting with 1000 euros and going up to tens of thousands of euros. Even if the parties for client are not cheap, according to Andrei Frimescu, a good organization of the event can provide profit. “It is important to have a planning of the events, and at least be able to cover the costs. Therefore, the expenses must be correlated with factors as the clients to which the event is dedicated to, and, of course, the number of guests.” The context of the organization is also important; for example, as independent actions or part of a number of promotion actions of the casino”, said the marketing & PR manager of Casino Palace.

The events well organized had a real success and good results, either they have been prepared for attracting new clients or for the existing clients. “Most of the entertainment actions are integrated to other marketing activities and are conceived especially for encouraging the clients to come to the casino. According to the event, the way it is promoted, and, not at least, what the casino is offering- gifts, awards or fidelity points, we can talk about attracting new clients or keeping the existing ones. All these combined actions, entertainment and promotion, provided a continuous flux of new clients of which around 20% have returned”, explained Carmen Joita.

If in the city of lights the casinos are supported continuously with important amounts for the entertainment activities, on Calea Victoriei only the economical crisis determined the operators to offer entertainment to the clients. Since the entertainment actions have been introduces quite recently within the industry, they attract more clients then players. “With good promotion, these events can bring a large number of clients, especially the ones interested in entertainment. What really matters is the atmosphere created in the casino, without influencing the value or number of the bets”, concluded Irina Ciubotariu.Cazinourile româneşti plătesc bani grei pentru atragerea clienţilor noi sau pentru fidelizarea celor existenţi. Criza economică i-a împins pe operatori să introducă divertismentul în strategia de marketing. Dacă în anii de glorie ai industriei entertainment-ul era folosit doar la zile mari, acum a devenit o regulă.

Reprezentanţii industriei de profil se bat în oferte care mai de care mai tentante, astfel că, o seară petrecută la cazinou nu se mai poate rezuma doar la diferenţa dintre cash in şi cash out. Petreceri tematice, prezentări de modă, muzică live, dans, jocuri demonstrative pentru parteneri şi clienţi, evenimente sportive, turnee de poker, dar şi petreceri organizate de sărbători, de Ziua Îndrăgostiţilor, de Anul Nou Chinezesc, de 1 şi 8 Martie. Toate acestea se regăsesc acum în planul de marketing al fiecărui cazinou din Capitală. “Aceste acţiuni sunt deja un must do pentru toate cazinourile… ceea ce le diferenţiază şi duce la creşterea profitabilităţii sunt gradul de inovaţie şi noutatea, care fac din ele petreceri unice şi memorabile. Evenimentele de succes sunt cele care au la bază cele mai bune idei, iar cei care participă la organizarea acestora trebuie să fie din ce în ce mai creativi”, a explicat Carmen Joiţa, director de marketing la Regent Casino.

Irina Ciubotariu, marketing manager la Olympic Casino, consideră că evenimentele nu sunt chiar o metodă de fidelizare, ci doar o formă prin care oferi ceva special clienţilor deja existenţi.

Eforturile depuse de operatorii de jocuri de noroc, cresc direct proporţional cu pretenţiile clienţilor. “Este important să ţinem cont de preferinţele clienţilor şi să asigurăm un grad de diversitate, care să păstreze, totuşi, evenimentele interesante şi atractive. În egală măsură este esenţială calitatea entertainment-ului şi aici intervin aspecte legate atât de artiştii prezenţi pe scenă, cât şi de calitatea echipamentului, creativitatea decorurilor şi cea a costumelor”, a declarat pentru Casino Inside Andrei Frimescu, marketing & PR manager la Casino Palace.

Explicaţia lui Carmen Joiţa pentru noua strategie de marketing vizează experienţa unică, pe care clientul o poate trăi în cadrul unui cazinou. Pe lângă paleta largă de game-uri, jucătorii se pot delecta şi în cadrul unor evenimente, organizate special pentru ei. “Produsul pe care clienţii vin să-l cumpere, şi ceea ce cazinoul vinde, este o experienţă de joc complexă şi incitantă. Această experienţă este creată folosind o serie de elemente, de la locaţie, ambianţa şi atmosfera, evenimentele şi promoţiile organizate şi, până la şansa percepută de câştig. Astăzi cazinourile înseamnă mai mult decât jocuri de noroc, ele au devenit destinaţii unice de divertisment şi de aceea spunem că oferim, mai degrabă, entertainment sub forma unei experienţe de joc”, susţine directorul de marketing al cazinoului Regent.

Irina Ciubotariu spune că majoritatea clienţilor cazinoului Olympic s-a obişnuit cu faptul că vinerea se organizează ceva special pentru ei.

La mijlocul săptămânii, cazinoul Regent îşi dublează numărul de clienţi. Potrivit lui Carmen Joiţa, Seara Chinezească are acest efect asupra volumului de intrări.

Costurile pentru evenimentele de divertisment, diferă în funcţie de durata şi amploarea lor, începând de la 1.000 de euro şi ajungând şi până la zeci de mii de euro. Deşi petrecerile pentru clienţi par costisitoare, potrivit lui Andrei Frimescu o bună organizare poate genera profit. “Este important ca planificarea evenimentelor să asigure cel puţin recuperarea costurilor. În acest sens, cheltuielile trebuie corelate cu factori precum segmentul de clienţi pentru care se organizează evenimentul respectiv sau numărul de invitaţi. De asemenea, este important şi contextul în care se organizează evenimentele, de exemplu, ca acţiuni independente sau ca parte dintr-un mix de acţiuni de promovare a diverselor oferte ale cazinoului”, completează marketing & PR managerul Casino Palace.

Fie că au vizat atragerea clienţilor noi, fie că se adresau celor deja existenţi, evenimentele bine organizate au dat roade. “Majoritatea acţiunilor de entertainment este integrată altor activităţi de marketing şi este concepută special pentru a încuraja clienţii să vină în cazinou. În funcţie de eveniment, de modul în care este promovat şi, nu în ultimul rând, de stimulentele oferite, cadouri, premii sau puncte de fidelitate, putem vorbi de atragerea clienţilor noi sau de fidelizarea jucătorilor existenţi. Toate aceste acţiuni combinate, evenimente şi promoţii, ne-au adus anul acesta un flux continuu de clienţi noi, şi aproximativ 20% dintre aceştia au revenit”, a explicat Carmen Joiţa.

Dacă în oraşul luminilor cazinourile pompează în permanenţă sume generoase în activităţi de divertisment, pe Calea Victoriei doar criza i-a pus pe operatori pe jar şi i-a determinat să ofere şi entertainment clienţilor lor. Din cauza faptului că acţiunile de acest gen nu au fost introduse de la deschiderea unităţilor, evenimentele organizate atrag mulţi clienţi, dar mai puţini jucători. “Promovate bine aceste evenimente îţi pot aduce clienţi noi, în cea mai mare parte pe cei consumatori de evenimente. Însă, ceea ce contează este atmosfera pe care o creezi în cazinou, fără a influenţa valoarea sau numărul pariurilor”, a conchis Irina Ciubotariu.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.