European Destinations for Poker. EnglandDestinații europene pentru poker. Anglia

luni, 30 noiembrie 2015

By Christiansen Sava

The United Kingdom has always been a separate item of the Old Continent, full of charm, physically isolated by the English Channel from the problems who milled the territory for centuries, a territory for which Nations from three continents have battled. The British had the required time to build tradition, being globally recognized for this fact. On the Island, everything is historically reported to centuries that seem so distant in time for us. It is enough to recall that the British monarchy is rooted somewhere near the Vth century and continues to be extremely contemporary. The passion for sports of the British is also notorious, especially for cricket, rugby, soccer and horse racing. With the sport comes also gambling. I believe to be so wrong of me to say that „betting was born in England”.

The British are able to bet on any type of event, from changing the color of hair of Prince Harry to the scoring of a goal from beyond the center midfield in the match between West Bromwich Albion -Liverpool. William Hill, the famous bookmaker, was founded in 1934, a year situated between the two world wars, when gambling was the last thing on the Europeans minds. For those who want to play a comfortable game of poker, England is one of the destinations they should consider, as Europe becomes more restrictive with the industry of relaxation. The endless discussion about how, Poker is or is not gambling, have led to the isolation of this game, perhaps unfairly. The poker player can find refuge for a few days on the island beyond the English Channel, in order to combine work with play. Along England, because we will focus on it more than on the other Nations under the British Crown, are scattered numerous casinos and gaming halls dedicated to games of cards.

If you want the cold statistics, on the territory of England there can be found a number of 132 casinos, located in 52 cities, offering to the interested parties with 267 poker tables. A wealthy offer, but we’ll focus on the most important game halls. Without any shadow of a doubt, the most common and recommended are Dusk Till Dawn (DTD) in Nottingham and The Grosvenor Victoria (VIC) in London. We have two exciting cities, connected by air to important locations in Europe. Dusk Till Dawn is just a 20-minute taxi ride from Nottingham East Midlands Airport, an ordinary drive, costing around £ 25.

On this airport are landing planes of Ryan Air and Easy Jet companies. Close to the Casino we find accommodation establishments with prices varying between 40 and 100 pounds per night, which meet every type of budget. DTD is a good choice for the fans of poker tournaments and for those who find pleasure in a cash game. Every evening, starting at 8 p.m., proposes a tournament with an entry fee of £ 35, with various formats, rebuy, freeze out, knockout. For those who want events with bigger stakes, stages of classic series are periodically scheduled, such as the World Poker Tour, where the entrance fee is 550 pounds.

Cash games start from stakes as 1/2 pounds, the entrance to the final table being accepted for a minimum amount of 200 pounds. And if the evening is dedicated to the game of poker, the day time can be used to visit the famous Sherwood Forest, which it blends with the legend of Robin Hood, the Nottingham Castle or the City Caves. Moving 200 km to the South, we arrive to capital, of Albion. The metropolis is served by 6 airports, all used by planes of the most important air transport companies. Advancing into the city we find The Vic, scene of many world-class poker events. It is enough to remember that PokerStars has chosen this casino for its stages of the European Poker Tour (EPT).

The poker tournaments start every day in the evening, in a multitude of formats with entry fees ranging between 30 and 100 pounds. Cash games are available at 1 pound, where the entrance to the table is £ 100, up to the dazzling stakes of 300-pounds. In the proximity of the game hall, located in Northwest London, we identify both establishments such as the London Marriott Marble Arch Hotel, where services of accommodation with breakfast take 200 pounds out of our pocket per night, as well as the Shaftesbury Metropolis London Hyde Park, where we pay 100 pounds under the same conditions. The evening is undoubtedly dedicated to poker, but the day belongs to visiting its most important attractions: London Eye, London Tower, Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey, the British Museum or Madame Tussauds Museum. Whichever you choose to play poker in England, you can’t go wrong, because both Nottingham and London will offer unique experiences in both casinos and their host cities. The combination game-history-relaxation is the perfect recipe for a few days in which to log out from the daily hustle and bustle.

de Christiansen Sava

Regatul Unit a fost dintotdeauna un element distinct pe Bătrânul Continent, plin de farmec, izolat fizic prin Canalul Mânecii de problemele care au măcinat de-a lungul secolelor un teritoriu pentru care s-au războit națiuni  venite de pe trei continente. Britanicii au avut răgazul necesar să-și construiască tradiții, fiind recunoscuți la nivel mondial pentru acest lucru. În Insulă totul se raportează istoric la secole atât de îndepărtate în timp pentru noi. Este de ajuns să amintesc că monarhia britanică își are rădăcinile undeva în apropierea secolului V și continuă să fie extrem de contemporană. De asemenea, este de notorietate pasiunea britanicilor pentru sport, mai ales pentru cricket, rugby, fotbal și curse de cai. La pachet cu sportul vine și gamblingul. Nu cred că greșesc prea mult dacă afirm că „pariul s-a născut în Anglia”.

Britanicii sunt în stare să țină pariuri pe orice tip de eveniment, de la schimbarea culorii de păr a prințului Harry până la marcarea unui gol de dincolo de centrul terenului în meciul West Bromwich Albion – Liverpool. William Hill, celebra casă de pariuri, a fost înființată în 1934, an situat între cele două conflagrații mondiale, atunci când europenii numai la gambling nu se gândeau. Pentru cei care vor să joace poker liniștiți, Anglia este una din destinațiile pe care ar trebui să le ia în considerare, deoarece Europa devine tot mai restrictivă cu industria relaxării. Interminabilele discuții despre cât e, sau cât nu e pokerul gambling, au condus la izolarea acestui joc, poate pe nedrept. Amatorul de poker se poate refugia în insula de dincolo de Canalul Mânecii pentru câteva zile în care să îmbine utilul cu plăcutul. De-a lungul Angliei, pentru că pe ea ne vom concentra dintre toate națiunile aflate sub Coroana Britanică, sunt răspândite numeroase cazinouri și săli dedicate jocurilor de cărți.

Dacă vreți date statistice reci, pe teritoriul Angliei se găsesc 132 de cazinouri, localizate în 52 orașe, punând la dispoziția celor interesați 267 mese de poker. Oferta există din belșug, dar noi ne vom concentra pe cele mai  importante săli de joc. Fără nicio urmă de îndoială, cele mai cunoscute și recomandate sunt Dusk Till Down (DTD) din Nottingham și The Grosvenor Victoria (VIC) din Londra. Avem la dispoziție două orașe interesante, conectate pe calea aerului cu punctele importante ale Europei. Dusk Till Down se află la doar 20 minute de mers cu taxiul de Nottingham East Midlands Airport, o cursă obișnuită costând în jurul a 25 lire.

Pe acest aeroport aterizează avioane ale coompaniilor Ryan Air și Easy Jet. În apropierea cazinoului găsim unități de cazare cu prețuri variind între 40 și 100 lire pe noapte, variante care satisfac orice tip de buget. DTD este o alegere bună deopotrivă pentru amatorii de turnee de poker și pentru cei care găsesc plăcerea într-un joc de cash. Fiecare seară, începând cu ora 20, propune un turneu cu taxa de intrare 35 lire, în diverse formate, rebuy, freezout, knock-out. Pentru cei care doresc evenimente cu mize mai mari, sunt programate periodic etape din serii clasice, precum World Poker Tour, unde taxa de intrare este de 550 lire.

Jocurile de cash pleacă de la mize precum 1/2 lire, intrarea la masă fiind acceptată pentru o sumă minimă de 200 lire. Și dacă seara este dedicată jocului de poker, perioada zilei poate fi folosită pentru a vizita celebra Pădure Sherwood, care se împletește cu legenda lui Robin Hood, castelul din Nottingham sau City Caves. Deplasându-ne 200 km mai la sud, poposim în capitala Albionului. Metropola este deservită de 6 aeroporturi, pe care aterizează avioane ale celor mai importante companii de transport aerian. Avansând în oraș întâlnim The Vic, scena multor evenimente pocheristice de anvergură mondială. Este de ajuns să amintesc că PokerStars a ales acest cazinou pentru etapele sale din cadrul European Poker Tour (EPT).

Turneele pornesc zilnic la ceas de seară, într-o multitudine de formate cu taxe de intrare cuprinse între 30 și 100 lire. Jocurile de cash sunt disponibile de la 1 liră, unde intrarea la masă se face cu 100 lire, până la amețitoarele mize de 300 lire. În proximitatea sălii de joc, situată în nord-vestul Londrei, identificăm atât stabilimente precum London Mariott Marble Arch Hotel, unde serviciile de cazare cu mic dejun ne scot din buzunar 200 lire pe noapte, dar și Shaftesbury Metropolis London Hyde Park, pentru care putem plăti 100 lire în aceleași condiții. Seara este indubitabil a pokerului, dar ziua aparține vizitării celor mai importante atracții: London Eye, Turnul Londrei, Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben, Muzeul Britanic, Catedrala Westminster sau Muzeul Madame Tussaud. Orice variantă ai alege pentru a juca poker în Anglia, nu poți greși, pentru că atât Nottingham, cât și Londra îți vor oferi experiențe unice atât în cazinouri, cât și în orașele care le găzduiesc. Combinația joc – istorie – relaxare este rețeta perfectă pentru câteva zile în care să te deconectezi de la tumultul cotidianului.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.