On the real popularityDespre adevărata popularitate

vineri, 26 august 2016

By Insider

The obvious no longer needs to be highlighted, popularity is measured by the efficiency of the message that is delivered by you and by the number of those who want to be your partners. This is the real popularity test and it represents the real benchmark that has to be taken into account. Popularity created artificially by the use of talking tall does not impress anyone anymore, and especially not those who insist on a useful investment of their money.

As for who was first in terms of time, I do not believe that it matters anymore, as long as an old saying has a different opinion on the importance of this aspect.

This September edition gives you an impressive tide of quality information and we put at your disposal a corollary of the activity of our current gambling industry. Things start to heat up, competition is arising! Gamblers did not use to be so selective, but now they have plenty to choose from. In both operation areas and in the machines area, gamblers will want more. And I am certain that they will get it. We constantly feel how each of you invest more and more in order to grow your business. The truth is that we are one of the largest markets of the region and this is perceptible. Things have not reached the bottom line – especially online, but also offline in a continuous manner, you see new gaming halls everywhere. In terms of foreign investments, I wish we might have, such as others, production capacities on the Romanian territory, the way it occurred in the case of the new SuzoHapp factory in Poznan, Poland.

Foreigners do not avoid us, they invest a lot in the distribution lines and in service, in the people that are here, in their image. This is a good thing, they care about their business located here, they admit its importance. Companies that belong to surrounding countries and to western countries are directly interested in our market, they test, ask (we are being asked a lot, they have knowledge of our notoriety) about the evolution of our country, about the industry or economy in general.

The biggest Bulgarian companies (Casino Technology and EGT) are present, KAJOT (great operator in Czech Republic and Slovakia and solid game software developer) is here, Nsoft (creative software solutions developing company from Bosnia and Herzegovina, one of the fastest growing company in the gaming and bet industry in the region, and a Sportradar partner) is here, Alfastreet confirms its market leadership position in Romania in the field of electronic roulettes, let alone SuzoHapp and DRGT, which remain reliable partners of our industry.

Romanian companies become stronger and do not strike back either. Baumbet enters the Romanian online gambling market in force, Newton continues to develop its system by offering its clients new adaptation modules for games, while Syswin offers continuous innovation, flexibility and software solutions that solve the challenges of gambling operators, plus many other companies of our country which succeed in reaping the fruits of hard work and of a fit management, fruits that grow each year.

The 17th Anniversary of Game World in September has a special touch, as it is one of the few companies in the field with such a prolonged continuity. Happy Anniversary!

Casino Inside Magazine wishes to all present at this year’s EAE all of the success that you desire!By Insider

Lucrurile evidente nu mai trebuie subliniate, popularitatea se măsoară prin eficiența mesajului trimis prin tine și numărul celor care doresc să îți fie partener. Acesta este adevăratul test de popularitate și reprezintă adevăratul etalon de care trebuie ținut cont. Popularitatea creată artificial cu bătaie falsă în piept nu mai impresionează pe nimeni, mai ales pe cei care țin ca banul lor să fie investit cu folos.

Cât despre cine a fost primul din punct de vedere temporal nu cred că mai contează pentru cineva, atâta timp cât o vorbă din bătrâni spune altceva despre importanța acestui aspect.

În această ediție de Septembrie venim către dumneavoastră cu o avalanșă impresionantă de informație de calitate și vă punem la dispoziție un corolar al activității industriei noastre de jocuri de noroc de la acest moment. Lucrurile încep să se încingă, concurența crește! Jucătorii nu erau în cale afară de pretențioși, dar acum au de unde alege. Atât în zona de operare, cât și în cea legată de aparate, jucători vor dori mai mult. Și sunt sigur că vor primi. Simțim constant cum fiecare dintre dumneavoastră investiți mai mult, și mai mult, pentru a vă crește business-ul. Ce-i drept suntem una dintre cele mai mari piețe din regiune și se simte asta. Mai ales în online, dar și continuu, în offline – lucrurile nu s-au epuizat aici, peste tot vezi săli noi de joc. În zona investițiilor străine mi-aș fi dorit poate să avem și noi ca alții, capabilități de producție pe teritoriul României, uite așa cum s-a întâmplat cu noua fabrică a lui SuzoHapp din Polonia, de la Poznan.

Străinii nu ne ocolesc, investesc mult în liniile lor de distribuție și în service, în oamenii de aici, în imagine. Acesta e un lucru bun, le pasă de afacerea lor de aici, îi recunosc importanța. Societățile comerciale aparținând țărilor din jur, dar și mai la vest, se interesează direct de piața noastră, testează, întreabă (pe noi foarte des, ne știu notorietatea) despre cum evoluează țara noastră, despre industrie sau economie în general.

Cele mai mari companii bulgare (Casino Technology și EGT) sunt prezente, KAJOT (mare operator din Cehia și Slovacia, și puternic dezvoltator de soft pentru jocuri) este aici, NSoft (companie dezvoltatoare de soluții creative de software din Bosnia și Herțegovina, una dintre companiile cu cea mai rapidă dezvoltare din industria de gaming și de pariuri din regiune, și partener Sportradar) este aici, Alfastreet îşi confirmă poziţia de leader de piaţă în România pe segmentul ruletelor electronice, nu mai vorbesc de SuzoHapp si DRGT care rămân parteneri de nădejde ai industriei noastre.

Firmele românești devin mai puternice și nu se lasă nici ele mai prejos. Baumbet intră în forță pe piața jocurilor de noroc online din România, Newton continuă să-și dezvolte sistemul oferind clienților lor noi module de adaptare a jocurilor, în timp ce Syswin oferă inovație continuă, flexibilitate și soluții software ce rezolvă provocările operatorilor de jocuri de noroc, plus multe alte companii din țara noastră care reușesc să culeagă roadele unei munci asiduee și a unui management pe măsură și care an de an cresc.

O notă aparte are aniversarea celor 17 ani de existență a lui Game World în luna septembrie, ei fiind una dintre puţinele companii din acest domeniu cu o continuitate atât de îndelungată. La Mulți Ani!

Revista Casino Inside vă dorește tuturor celor ce veți fi prezenți la EAE în acest an să aveți parte de succesul pe care vi-l doriți!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.