Dennys Patir: ”We appreciate the loyalty of our Romanian customers as much as they appreciate us as their supplier”Dennys Patir: ”Apreciem loialitatea clienților români la fel de mult cât ne apreciază ei ca furnizor”

sâmbătă, 1 august 2015

We had the pleasure of knowing at Slot Summit Bucharest, an event where Casino Inside Magazine was Lead Partner, Mr. Dennys Patir – Business Development Manager – of probably the largest, best known and appreciated casino chair designer and manufacturer in the world. Dennys was kind enough to give us the following interview, which we will present you exclusively.

How was European Slot Summit Bucharest for you and your company?

I am a big fan of the Slot Summit since this is an excellent opportunity for networking. I am lucky it took place in the vibrant city of Bucharest. Also this time we saw a lot of business friends but also had the chance to meet new people from the industry. I also enjoyed the presentations which allow me to see the business from the operator’s point of view, which is important for suppliers in order to understand the operator’s work.

How it’s the Romanian market in your opinion and from your business point of you?

Romania is a large and stable market. We appreciate the loyalty of our customers as much as they appreciate us as their supplier.

Which are your product’s strength points?

Quality: Player seating is subject to wear and tear. Therefore it must be manufactured according to the highest quality standards and the fabrics used need to be exceptionally robust.

Patir chairs are built to last. That is because Patir manufactures all products in its own production site and the materials used are sourced from the finest suppliers.

All Patir chairs are quality approved by the highest German testing institute, the TÜV Rheinland.

 

Design & Comfort: Part of the Patir business philosophy has always been to strictly create original and own chair design – the company strives to set highlights with its innovative style and design. At the same time the guest as well as the operator expects highly comfortable chairs. The comfort has a direct influence on the length of stay at the machine or table. Not least due to its excellent reputation Patir has become one of the industry’s trend setters for casino seating.

Service: Fast deliveries, huge stock of complete chairs as well as spare parts (guaranteed spare part availability at least 15 years).

Customizing: Thanks to in-house production Patir is able to manufacture individual seating solutions custom-tailored to the client’s needs. Patir meets all customer requests in terms of designs as well as technical features.

Sustainability: It is not uncommon for gaming machines to be in constant use throughout the day and night at casinos and arcades. Operators not only appreciate the availability of every spare part for at least 15 years, but also the simplicity in replacing them. Thanks to Patir’s Easy Change System and extraordinary fast delivery times every part of the chair can be replaced in just a few simple steps and very quickly.

Innovations: we continually push the further product development and optimization through own initiatives and cooperations with major players in the industry

Which are the newest products which you introduced in the Patir’s portofolio of seating casino?

We have developed VIP Multimedia chairs with integrated buttons and speakers and extraordinary high comfort providing a whole new gaming experience. The high backrest is not only an eye-catcher but also gives more privacy to the player. We have installed a significant number of Multimedia chairs in casinos all over the globe and the operators’ feedbacks prove that machines combined with our Multimedia chairs perform far above the floor’s average. This is the future of gaming!

Recently you bringed more clients from Romania in your portofolio. Why you have such a big success in our country?

We are successful in the Romanian market thanks to the fact that Romanian operators have a high expectation of quality, appreciate nicely designed interior and expect good service from their suppliers. That’s why they rely on Patir. We also like to point out our strong partnership with INNOGATE TRADE SRL, who is representing us very successfully on site.

Which is the next level which Patir want to make it in our country?

We are striving to increase market share in the region.Am avut plăcerea de a-l cunoaște la Slot Summit București, eveniment la care Revista Casino Inside a fost Lead Partner, pe domnul Dennys Patir – Director de Dezvoltare a Afacerilor la probabil cel mai mare, mai cunoscut și apreciat designer și producător de scaune de cazino din lume. Dennys a avut amabilitatea de a ne acorda următorul interviu pe care vi-l prezentăm în exclusivitate.

Cum a fost Slot Summit Europe București pentru dumneavoastră personal și compania dumneavoastră?

Sunt un mare fan al lui Slot Summit deoarece acesta este o ocazie excelentă pentru relaționare. Sunt norocos că a avut loc în vibrantul oraș București. De asemenea, a fost o ocazie de a întâlni o mulțime de prieteni din branșă, dar am și avut plăcerea de a întâlni oameni noi din industrie. M-am bucurat, de asemenea, de prezentările care au avut loc aici, lucru care îmi permite să văd afacerea din punctul de vedere al operatorului, fiind important pentru furnizori să vadă lucrurile din perspectiva activității operatorului.

Cum este piața românească în opinia dumneavoastră, dar și din punctul de vedere al afacerilor aici?

România este o piață mare și stabilă. Apreciem loialitatea clienților noștri la fel de mult cât ne apreciază ea ei ca furnizori.

Care sunt punctele forte ale produsului dumneavoastră?

Calitatea: Locul jucătorului este supus uzurii. Prin urmare, trebuie să fie fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și materialele utilizate trebuie să fie extrem de rezistente.

Scaunele Patir sunt construite pentru a rezista. Acest lucru se datorează faptului că Patir fabrică toate produsele având propriul loc de producție  și materialele folosite sunt obținute de la cei mai buni furnizori.

Toate scaunele Patir sunt certificate din punctul de vedere al calității de către cel mai mare institut de testare german, TÜV Rheinland.

Design & Confort: O parte din filosofia de afaceri a lui Patir a fost întotdeauna de a crea strict un design original și propriu al scaunului – compania se străduiește să stabilească standarde prin stilul său inovator și prin design. În același timp, oaspetele, precum și operatorul se așteaptă la scaune foarte confortabile. Confortul are o influență directă asupra perioadei de ședere în fața aparatului de joc sau a mesei de joc. Nu în ultimul rând, datorită reputației excelente, Patir a devenit unul dintre cei care impun trenduri industriei de gambling în ceea ce privește scaunele de cazino.

Service: Livrări rapide, stoc mare de scaune complete, precum și piese de schimb (garanția pentru piesele de schimb este de cel puțin 15 ani).

Personalizare: Datorită producției proprii Patir este capabil să fabrice scaune oferind soluții individuale pentru personalizare-adaptare la nevoile clientului. Patir întrunește toate cererile clienților în ceea ce privește designul, precum și caracteristicile tehnice.

Durabilitate: Nu este neobișnuit pentru aparatele de joc să funcționeze constant pe tot parcursul zilei și nopții în cazinouri și arcade de joc. Operatorii nu apreciază numai disponibilitatea fiecărei piese de schimb pentru cel puțin 15 ani, dar și simplitatea în a le înlocui. Datorită Sistemului Patir Easy Change și a livrării extraordinar de rapidă, fiecare parte a scaunului poate fi înlocuită prin câțiva pași simpli și rapizi.

Inovații: Continuăm dezvoltarea produsului și optimizarea acestuia prin inițiative proprii și colaborări cu principalii jucători din industrie.

Care sunt cele mai noi produse pe care le-ați introdus în portofoliul Patir?

Am dezvoltat scaunele VIP Multimedia cu butoane integrate și difuzoare, extrem de confortabile, o nouă experiență de joc. Spătarul mare nu îți ia doar ochii, dar oferă, de asemenea, mai multă intimitate jucătorului. Am instalat un număr semnificativ de scaune VIP Multimedia în cazinouri de pe tot globul și feedbackul operatorilor dovedește că aparatele de joc combinate cu scaunele noastre Multimedia performează cu mult peste media actuală.Acesta este viitorul jocurilor!

Recent ați adus mai mulți clienți din România în portofoliul dumneavoastră. De ce aveți un așa mare succes în țara noastră?

Avem succes pe piața din România datorită faptului că operatorii români au așteptări ridicate în ceea ce privește calitatea, apreciază designul frumos de interior și se așteaptă la un serviciu bun de la furnizorii lor. De aceea se bazează pe Patir. Ne place, de asemenea, să subliniem parteneriatul nostru puternic cu INNOGATE TRADE SRL, care ne reprezintă cu succes.

Care este nivelul următor pe care Patir dorește să-l atingă în țara noastră?

Ne străduim să creștem cota de piață în regiune.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.