DECLARAȚIE DE PRESĂ S.C. INTERGAMES SRL

Intergames S.R.L., producător de jocuri de noroc și Sistem Informatic Centralizator,  membru al A.O.P.J.N.R., dar mai ales în calitate de membru activ în domeniul jocurilor de noroc din România,

Am luat act de opiniile/propunerile exprimate de conducerea A.O.P.J.N.R., atât din comunicarea transmisă prin poșta electronică (mail) din data de 13.01.2017, cât și din articolul publicat în revista Casino Inside din data de 02.02.2017, opinii referitoare la identificarea unor cerințe tehnice pentru Sistemul Informatic Centralizator, în vederea implementării prevederilor și termenului prevăzut de H.G. nr. 111/ 2016.

Producătorul Intergames S.R.L. aducem la cunoștință publică faptul că ne delimităm parțial de opiniile/propunerile înaintate de A.O.P.J.N.R., prin vocea domnului Director Executiv Dan Vâjâianu.

În materialele respective se face referire la faptul că aceste opinii sunt elaborate de “doi membri ai asociației noastre, care sunt și producători de sisteme de monitorizare, cu consultarea conducerii asociației” (citat din cuprinsul mail-ului primit de membrii asociației în data de 13.01.2017).

În mod categoric, nu suntem unul dintre cei doi membri ai asociației care au întocmit acele opinii/propuneri și mai mult decât atât, ne dezicem parțial de acestea. Încă de la întâlnirea din data de 14.12.2016, la sediul O.N.J.N., ne-am exprimat public propunerile referitoare la cerințele tehnice ale Sistemului Informatic Centralizator și am prezentat punctul nostru de vedere.

Soluțiile tehnice propuse de noi și care, considerăm că trebuie implementate la nivel de mijloc de joc / Sistem Informatic Centralizator, diferă de opiniile/propunerile promovate atât în media, cât și înaintate către O.N.J.N., de A.O.P.J.N.R.

Considerăm că toți producătorii de “Sistem Informatic Centralizator” ar trebui să formuleze propuneri tehnice care să asigure o transmisie sigură și eficientă a datelor, cu garanția respectării corectitudinii și, bineînțeles, cu excluderea posibilității de manipulare sau modificare a acestor date.

Cu referire la materialele emise de A.O.P.J.N.R., enumerăm mai jos câteva dintre soluțiile tehnice regăsite în aceste materiale, dar care, supuse unei analize tehnice, se dovedesc a fi greșite și neviabile:

A.O.P.J.N.R.:

…trebuie să menționăm că protocolul AGI – GSP comunică în mod constant date, chiar dacă nu există o conexiune activă care să monitorizeze aceste date, să “asculte” practic respectiva transmisie.

Intergames:

Protocolul AGI – GSP, în lipsa comunicației cu SMIB-ul (host-ul), emite doar semnale de sincronizare. Doar după efectuarea unui „handshake” valid cu SMIB-ul (host-ul), protocolul AGI – GSP va începe să transmită date, dar numai cele solicitate de către SMIB (host). Practic, este cam același lucru ca în cazul protocolului SAS.

A.O.P.J.N.R.:

O altă mențiune care se impune în acest caz este abordarea speculației conform căreia producătorul unei plăci de joc nu ar fi transmis dreptul de utilizare a protocolului de către terți…

Intergames:

Nu este suficient ca organizatorul/cumpărătorul de placă de joc să dețină dreptul de folosință al protocolului, mai este și obligatoriu ca producătorul de Sistem Informatic Centralizator, care implementează în SMIB-urile sale acest protocol, să aibă licență/acord pentru drepturile de a-l implementa.

A.O.P.J.N.R.:
Prin modalitatea de achiziție unidirecțională din magistrala de comunicație a plăcii de joc se are în vedere monitorizarea tuturor parametrilor de monitorizare din memoria internă a plăcii de joc și funcționează identic preluării datelor în format GSP sau SAS, prin citirea permanentă a datelor din memoria internă a plăcii de joc.

Intergames:

Protocoalele seriale standardizate folosite în industria jocurilor de noroc pentru achiziția de date implică o comunicație bidirecțională. Nu este suficient a colecta date contabile din placa de joc, mai este necesar ca aceasta să execute și anumite comenzi trimise de SMIB către ea.

A.O.P.J.N.R.:

…informația în formă brută de la aparatele de joc este transmisă unui set de servere localizate într-un data-center profesional, care o procesează și apoi este transmisă și stocată într-un server fizic care are rolul exclusiv de a stoca datele. Acest server, pe care sunt stocate datele, se află localizat fizic pe teritoriul României și conține toate datele obligatorii, conform OUG. 77 actualizată. Prin acest server este pus la dispoziția O.N.J.N. terminalul de acces.

Intergames:

Din opinia/propunerea mai sus menționată se înțelege că acel data-center profesional nu este amplasat pe teritoriul României și nici datele inițiale (“informația în formă brută”).

Data-center-ul profesional trebuie să fie amplasat pe teritoriul României și să aparțină unei entități juridice din România. Fiecare organizator trebuie să aibe propriul spațiu într-un data-center.

În concluzie, după părerea noastră, data-center-ul profesional, serverul fizic, implicit și datele procesate / stocate, trebuie să fie amplasat pe teritoriul României (conform art. 15, alin. 2, lit. f) din O.U.G. nr. 77/2009: „mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze: fiecare mijloc de joc conectat, locaţia în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot”).

A.O.P.J.N.R.:

… considerăm că eventuala monitorizare și raportare a resetărilor memoriei plăcii de joc (RAM Clear) ar fi irelevantă, deoarece acestea nu afectează valoarea acumulată monitorizată și raportată de sistemul de monitorizare.

Intergames:

Chiar dacă valorile contorilor electronici sunt colectate și transmise în mod cumulativ,  evenimentul de tip „Ram-Clear” trebuie să fie monitorizat și înregistrat deoarece, pe lângă faptul că, dacă se repetă în mod nejustificat, ar putea indica o eventuală problemă de fiabilitate a plăcii de joc, dar în același timp poate sugera o practică în încercarea de a manipula datele.

Concluzie:

Considerăm că opiniile/propunerile înaintate de A.O.P.J.N.R. nu sunt corecte (parțial) și coerente din punct de vedere tehnic.

În opinia noastră erau necesare și câteva cerințe minim obligatorii, pentru Sistemul Informatic Centralizator, referitoare la securitatea datelor (ex: identificator unic interfață de colectare a datelor, „ceas de timp” real, criptare dinamică a datelor, redundanță, număr minim de noduri de transmitere a informației, blocarea automată a aparatelor de joc după 48 de ore în lipsa conexiunii de internet, salvarea datelor în SMIB-uri pe o perioadă echivalentă cu un SIV, certificate digitale SSL etc.).

În locul unor soluții tehnice corespunzătoare, am regăsit o adunătură de cuvinte scrise de o persoană non-tehnică, diletantă, cu vădite interese comerciale și, care mai degrabă, ar putea face referire la automatele de cafea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *