Declarația lunară pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc on-line

marţi, 23 octombrie 2018

De Lucian Barbu Tax Partner, Tax Advisory Services NNDKP

Si

Mihai Serbu Assistant Tax Manager, Tax Advisory Services NNDKP

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a stabilit, prin Ordinul nr. 179/2018, noi modele de declarații lunare pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc.  Publicat în data de 5 septembrie 2018 (deci cu câteva zile înaintea termenului de depunere a declarațiilor aferente lunii august), și fără a preciza o dată începând cu care informațiile trebuie raportate pe noul model de formular, Ordinul a părut a aduce incertitudini la nivelul operatorilor. 

 

Noroc (sic!) că Oficiul s-a repliat rapid și a postat pe site un comunicat prin care informa că declarațiile în noul format se depun abia începând cu luna octombrie 2018, și astfel operatorii au răsuflat relativ ușurați la gândul că mai au o lună întreagă la dispoziție să-și adapteze sistemele și fluxurile de raportare pentru noul formular.

 

După ce au depus în liniște declarația aferentă lunii august, pe vechiul model, operatorii și-au suflecat mânecile și s-au pus pe interpretat cerințele noului model de declarație. De ce interpretat?  Deoarece pe lângă faptul că de acum încolo vor avea de raportat o serie de indicatori care nu se regăseau în vechiul formular (și pe care ONJN și-i dorește raportați într-o declarație „pe hârtie” în plus față de raportările electronice din sistemele la care are acces), chiar și unele informații care se regăseau deja în vechiul fomular, însă într-o formă care a lăsat loc la interpretări de-a lungul timpului, au fost restructurate.  Cu toate acestea, rămân încă întrebări…

 

Astfel, un subiect neclar asupra cărora ne vom opri este modul de raportare a bonusurilor, în special în cazul bonusurilor acordate și pentru care există anumite condiții de rulare (de exemplu jucătorul trebuie să mizeze de 3 ori valoarea bonusului înainte de a putea retrage orice câștig obținut din jucarea bonusului).

 

Conform noului model de declarație lunară, se include ca venit al operatorului „taxa de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat”.  Totodată, se includ ca deductibile la calculul bazei impozabile pentru taxa de autorizare acele „premii acordate în urma utilizării bonusului”. Pentru a pune lucrurile în context, reamintim două prevederi legale din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, și din normele aferente, de care considerăm că trebuie ținut cont în interpretarea legislației subsecvente, așa cum este Ordinul 179/2018, respectiv:

(i) în conformitate cu art. 8 din OUG 77/2009, prin câștig sau premiu se înțelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc; și

(ii) în conformitate cu art. 7, alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009, bonusurile se introduc pe măsura utilizării acestora, în venitul din jocurile de noroc ale operatorului și se asimilează taxei de participare la joc.

 

Coroborând denumirile secțiunilor referitoare la bonusuri din modelul declarației lunare cu prevederile legale sus-menționate, în cazul acelor bonusuri pentru care se impun și condiții suplimentare de rulare se poate ajunge la o interpretare în sensul că în venitul operatorului trebuie inclus doar bonusul inițial pe măsură ce acesta este jucat, fără însă a include și sumele ulterior jucate din câștigurile realizate anterior îndeplinirii condițiilor de rulare; totodată, se poate interpreta că la deducerile reprezentând premii se includ doar sumele pe care jucătorul le poate efectiv retrage, adică acele câștiguri în „bani reali” pe care jucătorul are dreptul să-i retragă după îndeplinirea condițiilor de rulare a bonusului. Pe de altă parte, în lipsa unei clarificări sau a unor instrucțiuni de completare clare pentru declarația lunară, aceasta rămâne…doar o interpretare.

 

În condițiile în care tratamentul bonusurilor poate influența semnificativ nivelul taxei de autorizare, acesta ar merita o explicitare mai amplă în cadrul Ordinului privind modelul declarației lunare, eventual chiar cu exemple (poate într-o reglementare viitoare). La acest moment însă sperăm într-o interpretare unitară asupra modului în care trebuie tratate bonusurile atât din partea celor care trebuie să completeze și să depună declarația lunară, cât și a celor care trebuie să o verifice.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *