From rejection to ignorance and vice-versa or simply discretion De la retincenţă la ignoranţă şi viceversa sau doar discreţie

luni, 13 septembrie 2010

Analysis, estimations, statistics, numbers, all these intended for exposing the reality. As someone once said, reality can be easily distorted. When we are talking about the gambling market, an area still taboo for many generations, the reaction of the ones who should provide information on numbers is a rejection. Motives? Either there is no interest in accounting the data, or the mentality regarding the gambling is extremely obtuse, and therefore the data is taken over and interpreted as negative as possible. Or, they simply don’t exist. 

Both parts gave us a vague answer to this question: the actors in the gambling industry count on an extreme situation within the economic context, they keep the water line, while the state authorities said that the data regarding the gambling domain are “evasive”, since the domain itself is “slippery”. For the first solicitors the attitude was a reticent one, and the state institutions were simply ignorant. Only the National Statistics Institute (INS) could present certain available data, the ones connected to the incomes. By a simple calculation, as expected, the situation of the incomes is decreasing, as it happens within all the activity segments. Therefore, according to INS, the medium income of an employee in the gambling segment was, in the first half of 2010, 1256 RON, while for the same period of 2009 the income was 1305 RON, and for the last semester of 2009 it was 1316 RON. The information of the institute shows that for research, “starting with January 2010, the sample gathered 25,000 of economical institutions.” Regarding the economical segment, there have been included the research institutions with a minimum of 4 employees, representing 92,73% of the total number of the employees within this sector.

Perhaps the dark windows of the gambling spaces are justified during this period – they stop up the cruel reality inside. Or, maybe for autosuggestion, a different transpose of the saying “this is not what it looks like”, shows the fact that inside you can find a different world, hidden from the indiscrete eyes of the outside. Or perhaps the question should sound differently: is there any interest to present the financial data of the gambling activities?Analize, estimări, statistici, cifre, toate menite să expună realitatea. Dar, cum bine spunea cineva, realitatea, mai ales cea a acestor zile, poate fi uşor deformată. Când vine vorba de piaţa de gambling, un domeniu tabu încă pentru multe generaţii, reacţia celor aflaţi în măsură să ofere informaţii în cifre e una extrem de refractară. Motivele? Ori nu există interes pentru a se contabiliza concret nişte date, ori mentalitatea privind jocurile de noroc e de o obtuzitate împământenită, astfel că datele sunt preluate şi interpretate cât se poate de negativ. Sau, pur şi simplu, nu există. 

La o astfel de întrebare am obţinut un răspuns sec din ambele tabere: actorii din gambling mizează în acest context economic pe o situaţie de limită, pe linia de plutire, în timp ce autorităţile susţin că datele privind domeniul jocurilor de noroc sunt “evazive” pentru că domeniul însuşi e “lacunar”. La primii solicitaţi atitudinea a fost una reticentă, iar din partea instituţiilor statului, ignorantă. Doar Institutul Naţional de Statistică (INS) a putut prezenta câteva date disponibile, cele legate de câştigurile salariale. Printr-un calcul simplu, aşa cum era de aşteptat, situaţia actuală salarială e în scădere, ca în mai toate segmentele de activitate. Astfel că, potrivit INS, câştigul salarial mediu net al unui angajat în domeniul jocurilor de noroc în prima jumătate a lui 2010 a fost de 1256 RON, în timp ce, în aceiaşi perioadă a anului trecut, el însuma 1305 RON, iar ultimul semestru al lui 2009 indica un salariu de 1316 RON. Datele Institutului mai arată că, pentru cercetare, “începând cu luna ianuarie 2010, eşantionul a cuprins 25.000 unităţi economico-sociale. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu minim 4 salariaţi, care reprezintă 92,73% din numărul total al salariaţilor din acest sector”. 

Poate că geamurile fumurii ale spaţiilor cu jocuri de noroc îşi au rostul lor pe vremea asta de criză – să nu se vadă realitatea crudă din interior. Sau, poate, pentru o autosugestie, o transpunere mai altfel a proverbului „pe-afara-i vopsit gardul si-năutru-i leopardul”, arată că leopardul e de fapt, la modul propriu vorbind, acel animal puternic, aşa cum gamblingul îşi doreşte să fie, ferit de ochii indiscreţi ai curioşilor, într-o lume selectă. 

Sau, poate că întrebarea ar trebui adresată altfel: există interes din partea cuiva implicat în a prezenta date financiare din domeniul gamblingului?Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.