David Coldea, Baumgames: ” In each gambling room or casino in Romania we wish to have the spirit of Dracula”David Coldea, Baumgames: ”Ne dorim ca în fiecare sală de jocuri de noroc sau cazinou din România să fie prezent spiritul contelui Dracula”

miercuri, 27 octombrie 2010

EArena 2010 will start soon. Which are the products you wish to promote?

This year we are presenting our main brands: Dracula’s Games and Dracula’s Jackpot. All those interested in our products can visit our stand no.111 at Romexpo during 1st and 3 rd of November.

Can you tell us few things about Dracula’s games?

Dracula’s games is a video multi games with 8 games and a platform conceived, developed and implemented by BAUM team. During the last 3 years, we have invested a lot of resources in this product. The experience of the last 16 years, when we started the company, but also the desire to be the first producers in Romania to develop a gambling platform gave us the patience and perseverance to succeed. The games with three or five wheels, five or nine lines (selected or fixed), free games, bonus, special design, red/ black dubbing, these are some of the characteristics of the 8 games implemented on the multi games platform of Dracula’s games. Each game on this platform: Dracula’s Treasure, Hot Fruits, Ocean’s Secret, The Magic Money, The lost City of Atlantis, Mega Hot, Lucky Fruits and Five of Sevens are at the same level with the games created by the biggest gaming  producers in Europe. For the multi games Dracula’s games we use a Dual Screen metal, ergonomic box with a personalized design. Regarding the components, we use top products as MEI, ELO Touch or Gamesman.

Which are the main trumps and characteristics of the Dracula’s Jackpot system?

The main trumps of the system are: the price, reliability, easy operation and management. I wish to remind that the Dracula’s Jackpot system can be connected up to 64 gambling/ location that have a BET indicator or SAS protocol implemented. The communication between the games can also be executed serial, cable or wireless, and the system can charge one, two, three or four jackpot prizes (Dracula’s, Mystery, Lucky și Happy) that can de set differently. At the same time, each prize can have its own award type (Mystery, Turnir, Timer) and the screening of the prizes can be made on one or more LCD displays or matrix Display. We also have a new thing regarding the system- it can function GLOBAL, meaning that the system can be configured in order to get the Dracula’s prize connected from gambling in different locations (where another Dracula’s Jackpot system is installed and the communication between the controllers is made through internet) and it can be won in any location that participates to the game. For Dracula’s jackpot we use Dual Face or Single Face personalized signs, and for EArena 2010 we are preparing a innovative sign that will definitely be a pleasant surprise the visitors.

How did the sales of the multi games Dracula’s Games and Dracula’s jackpot developed?

According to the sales of the last 2 years, the situation was not a good one. The economical crises and the legislative changes determined the gambling operators to be more cautious and to look for cheap equipments. The cheap second hand gaming inflation from Russia and Ukraine made the sales of our company and others to decrease. Yet, we have managed to sell Dracula’s games platforms and the Dracula’s Jackpot system was quite successful. We hope the gambling market to recover and the sales of our company to increase.

Which is your strongest trump in your struggle with the opponents?

We are a young team, we love challenges. The experience of the last years and the professionalism of our employees make us believe that we can go over the obstacles, no matter if they are called “opponents”

Can you tell us about your future projects?

This year we have started promoting our products outside the Romanian borders. We have been in London and Belgrade, where we have presented the multi game Dracula’s games and the Dracula’s Jackpot, and the reactions were positive and encouraging; this determined us to continue the promotion of these products abroad. We also have an interesting project in South America, we wish to finalize next year. In Romania, starting with EArena 2010 we will bring out the project “Dracula’s 4 all”. A two pack multi games Dracula’s Games and a Dracula’s Jackpot system on a special price. We wish to have the spirit of Dracula present in each gaming room or casino in Romania.În curând EArena 2010. Care sunt produsele pe care doriți să le promovați?

Anul acesta vom prezenta principalele noastre branduri: Dracula’s Games și Dracula’s Jackpot. Toți cei interesați ne pot vizita la Romexpo în perioada 1 – 3 noiembrie la standul cu numărul 111.

Ne puteți spune câteva cuvinte despre Dracula’s Games?

Dracula’s Games este un video multigame cu opt jocuri a cărui platformă este concepută, dezvoltată și implementată de echipa BAUM. Acesta este produsul în care noi am investit foarte multe resurse în ultimii trei ani. Experiența acumulată în cei 16 ani de la înființarea companiei, dar și dorința de a fi primii producători din România care să dezvolte o platformă de jocuri de noroc ne-a ambiționat și cu răbdare și perseverență am reușit. Jocurile cu cinci sau trei role, cinci sau nouă linii (selectabile sau fixe), jocuri gratis, bonusuri, grafică deosebită, dublaj roșu/negru sunt câteva dintre caracteristicile celor opt jocuri implementate pe platforma multigame-ului Dracula’s Games. Oricare dintre jocurile de pe această platformă: Dracula’s Treasure, Hot Fruits, Ocean’s Secret, The Magic Money, The lost City of Atlantis, Mega Hot, Lucky Fruits și Five of Sevens nu sunt cu nimic mai prejos decât cele create de marii producători de jocuri de noroc din Europa. Pentru video multigame-ul Dracula’s Games folosim o carcasă Dual Screen din metal, ergonomică, cu un design personalizat, iar din punctul de vedere al componentelor folosim produse de top precum MEI, ELO Touch sau Gamesman.

Care sunt principalele atuuri ale sistemului Dracula’s Jackpot și care sunt caracteristicile acestuia?

Principalele atuuri ale acestui sistem sunt: prețul, fiabilitatea și ușurința în exploatare și administrare. Ca și caracteristici pot aminti că la sistemul Dracula’s Jackpot pot fi conectate până la 64 de jocuri de noroc/locație ale căror platforme sunt prevăzute cu contor de Bet sau SAS protocol. De asemenea, comunicarea între jocuri și sistem se face serial, prin cablu sau wireless, iar sistemul poate încărca unu, două, trei sau patru premii jackpot (Dracula’s, Mystery, Lucky și Happy) diferit setabile. Totodată, fiecăruia dintre premii le poate fi atribuit un anume tip de premiere (Mystery, Turnir, Timer) și afișarea premiilor se poate face pe unul sau mai multe Display-uri LCD sau Matrix Display. Avem și o noutate aceea că acum sistemul funcționeaza și GLOBAL, ceea ce înseamnă că sistemul poate fi astfel configurat încât premiul Dracula’s să fie colectat de la jocuri de noroc din locații diferite (unde este deja instalat un sistem Dracula’s Jackpot, comunicarea dintre controllere se face prin internet) și poate fi câștigat la oricare dintre locațiile participante. Pentru Dracula’s Jackpot folosim sign-uri personalizate Dual Face sau Single Face, iar pentru EArena 2010 pregătim un Sign inedit cu care dorim să ne surprindem într-un mod plăcut vizitatorii.

Cum au evoluat vânzările multigame-ului Dracula’s Games și ale sistemului Dracula’s Jackpot?

Din punctul de vedere al vânzărilor ultimii doi ani nu au fost prielnici. Criza și schimbările legislative au determinat operatorii de jocuri de noroc să fie mai precauți și să caute echipamente ieftine. Inflația de jocuri de noroc second-hand provenite din Rusia sau Ucraina, oferite spre vânzare la prețuri foarte mici, au făcut ca vânzările companiei noastre, dar și ale celorlalți producători să scadă dramatic. Totuși, am reușit în ultimul timp să vindem platforme Dracula’s Games, iar sistemul Dracula’s Jackpot s-a bucurat de un real succes din acest punct de vedere, în această perioadă. Sperăm ca în anii viitori piața jocurilor de noroc să se revitalizeze, iar vânzările companiei noastre să crească.

Care considerați că este punctul dumneavoastră forte în lupta cu concurența ?

Suntem o echipă tânără și ne plac provocările. Experiența acumulată în ultimii ani și profesionalismul angajaților noștri ne determină să credem că putem depăși orice obstacol, chiar dacă acesta se numește „concurență”.

Ce proiecte mai aveți în vizor?

În acest an am început promovarea produselor noastre și în afara României. Am fost prezenți la Londra și Belgrad, unde am prezentat multigame-ul Dracula’s Games și sistemul Dracula’s Jackpot, iar reacțiile au fost pozitive și încurajatoare, fapt ce ne-a determinat să continuăm și în viitor promovarea acestora în exterior. Avem, de asemenea, un proiect interesant în America de Sud, pe care dorim să-l finalizăm în anul următor. Pe plan intern, începând cu EArena 2010 vom lansa proiectul „Dracula’s 4 all”. Un pachet de două multigame-uri Dracula’s Games și un sistem Dracula’s Jackpot la un preț special. Prin aceasta ne dorim ca în fiecare sală de jocuri de noroc sau cazinou din România să fie prezent spiritul contelui Dracula.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.