David Bach Wins Second Bracelet of 2017 World Series of Poker, and he is one step away from being declared the Player of the YearDavid Bach câștigă a doua brățară la WSOP 2017 și este la un pas să fie declarat Jucătorul Anului

vineri, 28 iulie 2017

The event number 30 carried out between 15 and 17 June at the 48th edition of World Series of Poker (WSOP) awarded David Bach as winner.

The 150 contestants, payers of an amount of 10.000$ per player, have led to the achievement of a prize pool of 1.410.000$. Two of the very well-known poker lovers of our country were also counted among the players at the final table: Daniel Negreanu and Jason Mercier, who finished in the 6th and 5th places. It is interesting that the above mentioned American, Mercier, was the head champion, the winner of this event in 2016, and he actually tried to become the first WSOP contestant player, who defends the title he won one year earlier.

Another noteworthy thing refers to the very winner of this tournament, David Bach, who managed to do a rarity, i.e. to win 2 bracelets within the same WSOP edition, this year he has already managed to win a bracelet at the famous tournament 1,500$ Dealer’s Choice 6-Handed.

H.O.R.S.E. is one of the most popular mixt poker game versions, and the game acronym comes from the combination of 5 poker games: Hold’em, Omaha Hi/Lo, Razz, Stud, 8-or-Better. This mixed poker style is used in tournaments with a higher buy-in, because thus it is reduced the advantage a player specialized in a single type of poker has on the other players, and meanwhile it stimulates a poker player to have knowledge in a much broader area generally specific to the poker game, which an experimented player might have.

Each player received at the beginning of tournament 50.000 chips, the time of a level was of 60 minutes. Returning to this tournament, after 2 days of battle, of the 150 contestants, we have come at the moment when there are only 12 players left at the tables, who had 16.951$ ensured in their pocket, at that time. The 15een have been separated at 2 games tables, the chip-leader was, at that time, Negreanu with 1.213.000 chips, followed by Scott Bohlman with 756.000 chips, and Don Zewin with 704.000 chips.

In the first rounds, we have noted the most important event when Negreanu eliminated Brian Rast, sending him home with the check for the 11th place, meaning 23.508$. All happened at a Stud hand.

The last eliminated, before the final table, was Richard Chase. He was taken out by the winner of the tournament, David Bach, also at a Stud hand. Therefore, before entering at the final table, Negreanu was detachedly leading in the number of chips – 1.600.000, followed by Don Zewin with 1.420.000 and by Jason Mercier with 1.270.000, and in the 4th place were Bach with 960.000.

At the end of the 27th level, in a game of Omaha Hi-Lo, Eric Rodawig opens the hand with 20.000, Negreanu answers in BB with call. The Flop shows his 3 cards: J-6-6, Negreanu gives check, Rodawig gives raise with 60.000 chips, Negreanu gives call, and the turn shows a 5. Negreanu also throw in 120.000 chips, Rodawig gives raise to 240.000, and Negreanu gives call with the last chips. The river shows an Ace, and the Canadian of Romanian origin leaves home from the 6th place and with 61.677$ in his pocket.

A hand of Razz will be fatal for Mercier, once the tournament had reached the level 29. Andrew Brown shows Jason the door, and he closes the tournament in the 5th place. Unfortunately, there was not to be, the tournament will have another champion. Let’s see who will be the last man standing,

Omaha hands send Andrew Brown and Don Zewin home, and get ready for heads-up the last two bracelet candidates: Eric Rodawig (4.175.000 chips) and David Bach (3.325.000 chips).

A Stud hand reverses the situation at the table, and makes Bach a winner. From now on, everything will go in one direction until the end.

In less than an hour of gamming, since the starting of heads-up, at an Omaha Hi/Lo hand, David wins the dreamed bracelet, and the 1st place prize: 383.208$.

Here is how the last hand of the tournament went. Bach gives raise form the button with 300.000 chips, and Eric gives call by defending his BB. Flop shows us Q-K-As, Rodawig gives raise with 150.000, Bach gives raise to 395.000, and Eric responds with the last 395.000 for an epic end.

The players show their hands. David has Ace-J-9-8, and Eric J-9-9-3. The turn shows us a 5, the last card of the tournament, there comes is a 7, and David wins.

Bach performed a wonderful tournament; he played confidently and made no futile risks. Now, David Bach has a total of 3 bracelets and a second bracelet obtained in a H.O.R.S.E. tournament after the second one obtained in 2008, in the tournament with 50,000$ H.O.R.S.E. World Championship buy-in, when he won 1,276,806$.

At the moment, the poker winnings of Bach reach 4.000.000$, and he has big chance of becoming the Player of the Year 2017, being the only one with 2 bracelets won at this World Series of Poker edition.

Evenimentul cu numărul 30 desfășurat între 15 și 17 Iunie la a 48-a ediție a World Series of Poker (WSOP) l-a desemnat câștigător pe David Bach.

Cei 150 de participanți plătitori a unei sume de 10.000$ de jucător au condus la realizarea unui prizepool de 1.410.000$. Printre jucătorii de la masa finală s-au numărat și 2 playeri foarte cunoscuți iubitorilor pokerului din țara noastră: Daniel Negreanu și Jason Mercier, care au terminat pe locurile 6, și respectiv 5. Interesant este că americanul amintit mai devreme, Mercier, era campionul entitre, deci câștigătorul din 2016 a acestui event și practic a încercat să devină primul jucător participant la WSOP care să-și apere titlul câștigat cu un an mai devreme.

Un alt lucru demn de remarcat face referire chiar la câștigătorul acestui turneu, David Bach, acesta reușind un lucru rar, și anume să câștige 2 brățări în cadrul aceleiași ediții de WSOP, reușind deja să câștige o brățară în acest an la celebrul turneu 1,500$ Dealer’s Choice 6-Handed.

H.O.R.S.E. este una dintre cele mai populare variante de joc mixt în poker, iar acronimul jocului vine de la combinația de 5 jocuri de poker: Hold’em, Omaha Hi/Lo, Razz, Stud, 8-or-Better. Acest stil mixt de poker este folosit la turneele cu un buy-in mai ridicat pentru că în acest mod se reduce avantajul pe care un jucător care este specializat pe un singur tip de poker îl are asupra celorlalţi jucători şi în acelaşi timp îndeamnă un jucător de poker să aibă cunoştinţe dintr-o zonă mult mai largă specifică jocului de poker în general, pe care un jucător experimentat le poate avea.

Fiecare jucător a primit la începutul turneului 50.000 de cipsuri, durata unui nivel a fost de 60 de minute. Întorcându-ne la acest turneu, după 2 zile de confruntări din cei 150 de participanți înscriși iată că am ajuns în momentul în care la mese au mai rămas doar 15 jucători care aveau garantați în buzunar în acel moment 16.951$. Cei 15 au fost împărțiți la 2 mese de joc, chip-leaderul de la acel moment era Negreanu cu 1.213.000 fise, urmat de Scott Bohlman cu 756.000 fise și Don Zewin cu 704.000 chipsuri.

În primele runde cea mai importantă întâmplare am notat-o atunci când Negreanu l-a eliminat pe Brian Rast trimițandu-l pe acesta acasă cu cecul aferent locului 11, adică 23.508$. Totul s-a întâmplat la o mână de Stud.

Ultimul eliminat înainte de masa finală a fost Richard Chase. Acesta a fost scos din joc de câștigătorul turneului, David Bach, tot la o mână de Stud. Așadar, înainte de intrarea în masa finală Negreanu conducea detașat la numărul de cipsuri – 1.600.000, urmat de Don Zewin cu 1.420.000 și de Jason Mercier cu 1.270.000, iar pe 4 era Bach cu 960.000.

La finalul nivelului 27, la un joc de Omaha Hi-Lo, Eric Rodawig deschide mâna cu 120.000, Negreanu răspunde din BB cu call. Flopul ne arată cele 3 cărți ale sale: J-6-6, Negreanu dă check, Rodawig plusează cu 60.000 de fise, Negreanu dă call, iar turn-ul ne arată un 5. Negreanu mai aruncă în joc 120.000 de cipsuri, Rodawig plusează la 240.000, iar Negreanu dă call cu ultimele fise. River-ul ne arată un As, iar canadianul de origine română pleacă acasă de pe locul 6 și cu 61.677$ în buzunar.

O mână de Razz îi va fi fatală lui Mercier, odată ce turneul ajunsese la nivelul 29. Andrew Brown îi arată ușa lui Jason și acesta încheie turneul pe 5. Din păcate nu a fost să fie, turneul va avea un alt campion. Să vedem cine va rămâne ultimul în picioare.

Mâinile de Omaha îi trimit acasă pe Andrew Brown și Don Zewin și îi pregătește de heads-up pe ultimii doi pretendenți la brățară: Eric Rodawig (4.175.000 fise) și David Bach (3.325.000 fise).

O mână de Stud răstoarnă situația de la masă și-l aduce în frunte pe Bach. De acum înainte totul se va duce într-o singură direcție până la final.

În mai puțin de o oră de joc de la demararea heads-upului, la o mână de Omaha Hi/Lo, David câștigă brățara mult visată, și premiul locului 1: 383.208$.

Iată cum s-a derulat ultima mână a turneului. Bach dă raise din buton cu 300.000 de fise, iar Eric dă call apărându-și BB-ul. Flopul ne arată Q-K-As, Rodawig dă raise cu 150.000, Bach plusează la 395.000, iar Eric răspunde cu ultimii 395.000 pentru un final epic.

Jucătorii își arată mâinile. David are As-J-9-8, iar Eric J-9-9-3. Turn-ul ne arată un 5, ultima carte a turneului vine un 7, iar David câștigă.

Bach a făcut un turneu minunat, a jucat sigur pe el și nu a riscat inutil. Acum David Bach are 3 brățări în total și a doua obținută la un turneu de H.O.R.S.E. după cea obținută în 2008 la turneul cu buy-in de 50,000$ H.O.R.S.E. World Championship, ocazie cu care a câștigat 1,276,806$.

În acest moment câștigurile lui Bach din poker ajung la 4.000.000$ și are șanse mari să ajungă Jucătorul Anului 2017, fiind singurul în acest moment cu 2 brățări câștigate la această ediție de World Series of Poker.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.