GIVE!Dăruiți!

luni, 13 decembrie 2010

During the last 20 years of transition to capitalism we forgot the most important ideas of humanity, TO GIVE!

The difficulties of the everyday life are overwhelming and too few we have the time to stop and think: Why are we doing that? Is this what we really want? What does that bring in our life? What about the lives of the others? Can we give something back to the community we come from? Unfortunately, most of us forgot to give, to do good things for the others. I invite you all, people involved within this industry, to offer a percent, as small as it is, of the revenues of the casinos you are managing or operating, of the revenue of your bingo rooms, to some needy people, children or old, kindergartens or schools, asylums or orphanages.

Bring joy to the people around you; offer a helping hand to those who have to face a hard life every day, proving that the representatives of the gambling industry in Romania are thinking about their fellows. Maybe some of you have already done it, I want to encourage you all to continue, and for those who didn’t try that before, please, do it! The gambling industry in Romania must fulfill one of the goals it has been established for 104 years ago, when the Romanian Lottery was contributing with a very important part of the revenues for helping poor people.

Leave the miss contests and lingerie presentations aside for a while and GIVE a part of your revenues to those who need your support. Our industry must be enlightened by a new trend, the desire to bring back to the community a part of the revenues. This is the only way to improve the image of the gambling industry, in the eyes of the public opinion, but also in the vision of the authorities. Let’s show the Romanians that the gambling industry in Romania is a modern one, abreast with times or even above: GIVE!

I am sure your gesture will have a large echo and others will follow you. Within your gaming rooms, you should promote: joy, fun, entertainment, but also the desire for helping the people in need.

People who spend their money within your gaming rooms, will be glad to hear that a part of their money reached the poor and needy. I am certain.

Don’t think, just do it! In December, on Christmas time, around New Years Eve, do it! Don’t delay it! To Give is a Christian gesture, is human, it means joy. GIVE!În cei 20 de ani de când am trecut la capitalism am uitat una dintre ideile esențiale ale umanității, aceea de A DĂRUI!

Greutățile vieții cotidiene ne copleșesc și reușim de prea puține ori să ne oprim și să ne gândim: De ce facem asta? Asta ne dorim? Ce aducem nou în viețile noastre și ale altora? Reușim să dăm înapoi ceva comunității din care provenim? Din păcate, cei mai mulți dintre noi uită să dăruiască, să facă un bine semenilor lor. Vă invit pe toți cei care activați în această industrie să oferiți un procent, oricât de mic, din veniturile cazinourilor pe care le controlați sau le operați, din câștigurile sălilor dumneavoastră de jocuri sau de bingo, unor oameni nevoiași, copii sau bătrâni, grădinițe sau școli, azile sau orfelinate.

Aduceți bucurie oamenilor din jurul vostru, oferiți-le un sprijin celor care o duc greu, dovedind astfel că și reprezentanții industriei de gambling din România se gândesc la semenii lor. Poate că unii au făcut-o și o fac constant, iar pe aceștia îi indemn să continue și pe cei care n-au făcut-o îi rog s-o facă acum. Industria de gambling din România trebuie să îndeplinească unul dintre țelurile pentru care a fost înființată, încă de acum 104 ani, când Loteria Română contribuia cu o parte foarte importantă din câștiguri la resursele prin care erau ajutați oamenii săraci.

Lasați puțin de-o parte concursurile de miss și paradele de lenjerie intimă și DĂRUIȚI o parte din veniturile dumneavoastră celor care au nevoie de sprijin. Industria noastră trebuie să fie însuflețită de un trend nou, de dorința de a întoarce comunității o parte din venituri. Numai așa vom putea îmbunătăți imaginea industriei de gambling, atât în ochii opiniei publice, cât și în viziunea autorităților. Să arătam românilor că industria de gambling din România este una modernă, în pas cu vremurile sau chiar înaintea lor: DĂRUIȚI!

Sunt sigur că gestul vostru nu va rămâne fără ecou și poate că și alții vă vor urma exemplul. Ar trebui să promovați în sălile dumneavoastră de joc: bucuria, distracția, entertainment-ul de cea mai bună calitate, dar și dorința de vă ajuta semenii.

Oamenii care și-au jucat banii în cazinourile, sălile de jocuri sau de bingo pe care le dețineți se vor bucura dacă vor afla că o parte din banii cheltuiți de ei pentru această distracție ar ajunge la oamenii nevoiași. Sunt convins de asta.

Nu mai stați pe gânduri, faceți asta acum, în luna decembrie, luna Crăciunului, în preajma Anului Nou, și acționati acum și nu mai tarziu! A oferi este creștinește, este uman, înseamnă bucurie. DĂRUIȚI!

 Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.