Denmark, the small Kingdom of gamblingDanemarca, micul Regat al gamblingului

vineri, 19 octombrie 2012

Text: Oana Mihalache

Officially named the Kingdom of Denmark, it is the southern Nordic country and consists of Iutlanda, a large peninsula, and several islands. Politically speaking it is a constitutional monarchy and the headquarters of the government lies in Copenhagen which is the capital.   For a country with a relatively small surface, smaller then Lithuania or Latvia, Denmark occupies the twenty-fifth position of the world economy classification. Although the Danish are less than 5 millions people, they enjoy a high standard of living. As for gambling, this country legalized online gambling very late, comparing to other European countries.   

Legalizing online gambling on EU pressure

The reason that was the basis for online gambling legalization consisted of complaints lodged with the European Commission, under the grounds that Denmark had developed a State of monopoly in this field. Starting with year 2011, foreign operators have had the same rights as the domestic operators in regards to licenses for online gambling.

Main enthusiasts following that decision were the holders of the great online casinos, Party Casino and Europa Casino, because they will be able to obtain licenses to the Danish market. At present, holders of more than 25% of the licenses offered by the authority for gambling in Denmark are Prima Networks with software from the Microgaming Company.

In Denmark currently operate 34 brands, which have regular Microgaming platforms such as Flash Casino, Download Casino, Poker, and Quickfire, and the Flash Poker platform is due to be launched.

Short history of the Scandinavian casinos

Gambling appeared in Denmark in the early 19th century. Casinos appeared later, primarily as theatres, such as the Copenhagen Casino, where people gathered to discuss political issues. After 1937, the Scandinavians were looking for new sensations, so the number of casinos has been strengthened considerably. Currently, the most sought after are the Casino Aslborg, the Royal Scandinavian Casino Copenhagen, Casino Marienlyst, Casino Odese, and Maria Casino Denmark.

The popular games in Denmark include American Roulette, blackjack, Punto Banco, Seven Stud Card Poker, Viking, and Texas Hold ‘em. The Danes have speculated the advantages of gambling more intensely than most European countries. They founded a gaming market, through which the country attracts many tourists and gain money from this industry. Passion for gaming has brought success in Denmark in regards to gambling, as well as in the rest of Scandinavia. Access is allowed for people over 18 years, and their identification is just a formality.

A vicious passion but also a noble one

Over time gambling has become a tradition in Copenhagen, but also in the rest of Denmark. The Danes like risk, so you lose money in casinos. This is explained mainly by their status in a prosperous country, but also by an over 60 years gaming monopoly. This largely explains also why in the competition of the largest poker tournament in the World – World Series of Poker, Denmark exceeds countries as the United States of America or Australia.

One of Denmark’s leading casinos, Casino Marienlyst has a history of 100 years, being the first in Denmark and among the most elegant in Europe.

Casino Marienlyst is well known internationally, having been rated with 4 stars. The Casino is located in Helsingor and it is of medium size, with a total of 9 live gaming tables. Marienlyst offers classic table games such as Roulette, blackjack and poker, as well as tables with games in cash.

When in Denmark, be Danish

Denmark is the oldest monarchy in Europe and covers the Faroe Islands and Greenland. The country has a prosperous economy and holds over 5,000 companies with less than 250 employees. A founding member of NATO, UNO, and OECD, Denmark has a market economy and a large assistance State, but also a high level of income equality. In addition, it is ranked 7th worldwide, in terms of per capita income. Another record was ranking on the first place as the happiest and the least corrupt country in the world.

Text: Oana Mihalache

Denumită oficial Regatul Danemarcei, țara este cea mai sudică dintre țările nordice și constă dintr-o peninsulă mare, Iutlanda și mai multe insule. Sub aspect politic este o monarhie constituțională, cu sediul guvernului în capitala Copenhaga. Pentru o țară cu o suprafață relativ mică, situată din acest punct de vedere sub Lituania sau Letonia, Danemarca este pe locul 25 în rândul economiilor mondiale. Danezii, mai puțin de 5 milioane la număr, se bucură de un nivel de trai ridicat. În ceea ce privește gamblingul, țara a legalizat jocurile de noroc online foarte târziu, comparativ cu alte țări europene.

Legalizarea gamblingului online, la presiunea UE

Motivul care a stat la baza trecerii în legalitate a jocurilor online au fost plângerile depuse la Comisia Europeană, sub motiv că Danemarca dezvoltase un monopol de stat în acest domeniu. Începând cu anul 2011, operatorii străini au aceleași drepturi cu operatorii autohtoni în ceea ce privește obținerea licențelor de online gambling.

Principalii entuziaști în urma acestei decizii au fost deținătorii marilor cazinouri online, Party Casino și Europa Casino, care vor putea obține licențe pe piața daneză. În prezent, deținătorii a peste 25% dintre licențele oferite de către Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Danemarca sunt Prima Networks care au software de la compania Microgaming.

În Danemarca operează în prezent 34 de mărci, care au platformele Microgaming obișnuite, cum ar fi Flash Casino, Download Casino, Poker și Quickfire, urmând a fi lansată și platforma Flash Poker.

O scurtă istorie a cazinourilor scandinave

Jocurile de noroc au apărut în Danemarca la începutul secolului al 19-lea. Cazinourile au apărut mai târziu, în primul rând ca teatre, cum ar fi Copenhaga Casino, în care oamenii se adunau pentru a discuta probleme politice. După 1937, scandinavii căutau senzații noi, de aceea numărul cazinourilor s-a înmulțit considerabil. În prezent, cele mai căutate sunt Casino Aslborg, Royal Scandinav Casino, Casino Copenhaga, Casino Marienlyst, Casino Odese și Maria Casino Danemarca.

Printre jocurile populare în Danemarca se numără ruleta americană, blackjack, Punto Banco, Seven Stud Card Poker, Poker Viking, dar și Texas Hold’em. Danezii au speculat avantajele oferite de jocurile de noroc mai intens decât majoritatea țărilor europene. Au pus bazele unei piețe de jocuri de noroc puternice, prin care țara atrage turiști și câștigă foarte mulți bani din această industrie. Pasiunea pentru jocurile de noroc a adus succesul Danemarcei în ceea ce privește gamblingul, dar și în restul Scandinaviei. Accesul este permis pentru persoanele peste 18 ani, iar identificarea lor este doar o formalitate.

O pasiune care viciază, dar și înnobilează

Jocurile de noroc au devenit de-a lungul timpului o tradiție la Copenhaga, dar și în restul Danemarcei. Danezilor le place riscul, de aceea își pierd sume importante de bani în cazinouri. Acest fapt se explică mai ales prin apartenența lor la o țară prosperă, dar și prin un monopol al jocurilor de peste 60 de ani. Aceste lucruri explică în mare parte și de ce Danemarca, în competiția celui mai mare turneu de poker din lume – World Series of Poker, devansează țări precum Statele Unite ale Americii sau Australia.

Unul dintre cazinourile de marcă ale Danemarcei, Casino Marienlyst are o istorie de 100 de ani, fiind primul din Danemarca și printre cele mai elegante din Europa.

Casino Marienlyst este bine cunoscut pe plan internațional, fiind evaluat la 4 stele. Cazinoul este situat în Helsingor și este de dimensiune mijlocie, având în total 9 mese de jocuri live. Marienlyst oferă jocuri clasice de masă, cum ar fi blackjack și ruletă, dar și poker, cu mese la care se joacă în cash.

În Danemarca, te comporți ca un danez

Danemarca este cea mai veche monarhie din Europa și cuprinde Insulele Feroe și Groenlanda. Țara are o economie prosperă și deține peste 5000 de companii cu mai puțin de 250 de angajați. Membru fondator al ONU, NATO și al OECD, Danemarca are o economie de piață și un stat asistențial mare, dar și un înalt nivel de egalitate a veniturilor. În plus, se situează pe locul 7 pe plan mondial în privința veniturilor pe cap de locuitor. Un alt record a fost clasarea pe primul loc ca cea mai fericită și mai puțin coruptă țară din lume.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.