Dan Boerescu about the fascinating world of gamblingDan Boerescu despre lumea fascinantă a gamblingului

luni, 20 februarie 2012

Dan Boerescu has learned about gambling from movies and books, but he doesn’t fit in the players’ category, not even in the one of the amateurs. The publishing director of Bucatarescu.ro told us about a passion that he can only describe. He doesn’t gamble, but he has several ideas about the industry development. With a critic tone rather than a favorable one, he describes us the gambling activities in Romania.

Did you ever think of writing  a fiction book on the world of gambling?

After reading “The Gambler” by Dostoievki, it seems impossible. I could enter the mechanical games category, at most. This is because I know about the existence of slot machines in casinos. I had a prepared plot once, but I haven’t gone all the way with it. It was  about a mafia philantropist who was taking the old people from the  nursing home to casino.

Did you ever enter a casino? If so, how would you describe the atmosphere there?

I did enter one, but I didn’t play. Instead, I participated in several pictorials there and I ate in a casino restaurant. It seems to me that the atmosphere in a Romanian casino is, to be polite, an eclectic one, with spoiled people and less race persons.

What is your pereception of the gambling world in general and the Romanian gambling one, in particular?

To be honest, it seems a fascinating  world in the movies and literature, but weird in reality. Anyway, I see it as a parallel world of everyday life, with different rules, and of course, different obsessions.

 

Why do you think the gambling in Romania is seen in negative shades- of black and grey? Where does this image come from?

I think that this perception comes from the fact that it is associated with a little underworld. There are very few thing known about the great gamblers, there’s much more talk about footballers and ill-famed music players that lost their minds on gambling, instead.

What would the gambling local market should do to change this orientation of things?

It would have to be more aggressive concerning its image and to invest in promotion. If not, the circle will close on an exlusive level and will open to the pictureque areas at another level.

 

 

Poker was recently recognised as a mind game together with chess and go and in 2012 it will be experimentally included in JO in London. How do you see it: as a game of luck or as a game of intelligence?

I believe it’s a game that involves 90% intelligence, counting on strategy, intuition, memory and 10% luck.

How would you describe your career as a written-press journalist in Romania tacking into account landmarks such as “luck”, “passion” and  “talent”?

I confess I would have liked my talent to involve an exacerbated passion for luck. Unfortunately, this was rarely the case.

 

Romanian tourism has still an insufficiently exploited econonimic potential. Do you believe that gambling tourism represents a solution for Romania considering that other countries have included it in giant projects and have major advantages?

As far as I know, gambling tourism already exists in our country. I also know that there was a project involving the conversion of the Parliament building in a huge casino, maybe the biggest one in the world. I believe it would have worked and we would have had our local Atlantic City

 

What does the Bucatarescu.ro represent to you: “ love in the kitchen” or “sex in the library”?

Both of them, since to me, the kitchen and the library have a bigger erotic potential that the bedroom.

How does an ordinary in Dan Boerescu’s life look like?

There’s no such thing. Even on vacation or business trips abroad I carry my laptop with me and I have, for instance, to update the bucatarescu.ro. An ideal and quiet day would be in the family, at the countryside, taking care of the seedlings, without having to hear the mobile phone ringing again.Dan Boerescu a învățat despre gambling din filme și din cărți, însă nu se încadrează în categoria jucătorilor, nici măcar a celor amatori. Directorul editorial al Bucatarescu.ro a vorbit cu noi despre o pasiune pe care știe doar să o descrie. Nu practică jocurile de noroc, însă are câteva idei cu privire la dezvoltarea industriei. Cu un ton mai mult critic decât favorabil, ne descrie gamblingul din România.

V-ați gândit vreodată să scrieți o carte de ficțiune despre lumea gamblingului?

După ce am citit „Jucătorul” de Dostoievski, mi se pare imposibil. Cel mult, aș putea să mă calific la categoria jocurilor mecanice. Asta pentru că stiu de existența slot machines în cazinouri. Aveam însă un subiect pregătit cândva, dar nu l-am dus la capăt. Era despre un mafiot filantrop care ducea pensionarii de la azil la cazino.

Ați intrat vreodată într-un cazino? Dacă da, cum ați descrie atmosfera de acolo?

Am intrat, dar n-am jucat. În schimb, am făcut mai multe pictoriale acolo și am mâncat într-un restaurant de cazino. Atmosfera dintr-un cazino românesc mi se pare, ca să fiu politicos, destul de eclectică, cu oameni rasați și oameni mai puțin rasați.

 

Care este percepția dumneavoastră asupra lumii gamblingului în general și a celei românești în particular?

Ca să fiu sincer, mi se pare o lume fascinantă în filme și în literatură, dar stranie în realitate. În orice caz, o văd ca fiind o lume paralelă la cotidian, cu alte reguli și bineînteles, cu alte obsesii.

 

De ce credeți că gamblingul în România este văzut în nuanțe mai degrabă negative, de gri – negru? De unde vine această imagine?

Cred că această percepție vine din faptul că este asociată cu mici interlopi. Se cunosc foarte puține lucruri despre marii gambleri, mai mult s-a vorbit despre maneliști și fotbaliști care și-au pierdut mințile pe acolo.

 

Ce ar trebui să facă piața locală de gambling pentru a schimba această orientare a lucrurilor?

Ar trebui să fie mai agresivă la nivel de imagine și să investească în promovare. Altfel, cercul se va închide la un nivel exclusivist și se va deschide înspre pitorescul mioritic la alt nivel.

Pokerul a fost recunoscut de curând ca fiind sport al minții alături de șah sau go și va fi în 2012 inclus în mod experimental la JO de la Londra. Dumneavoastră cum îl percepeți: ca fiind un joc de noroc sau de inteligență?

Cred că este un joc care implică 90% inteligență, mizând pe strategie, intuitie, memorie și 10% noroc.

 

Cum ați descrie cariera dumneavoastră de jurnalist de presă în România având în  vedere repere ca “noroc”, “pasiune” și “talent”?

Mărturisesc că mi-aș fi dorit ca talentul meu să fi constat într-o exacerbată pasiune pentru noroc. Din păcate însă nu a fost întotdeauna asa!

 

Turismul românesc este încă un potențial economic insuficient exploatat. Credeți că turismul de gambling ar putea fi o soluție pentru România, având în  vedere că alte țări l-au inclus în proiecte gigant și au avut beneficii enorme?

Din câte știu, se face deja turism de gambling la noi. Mai știu și că a existat un proiect de a transforma Casa Poporului într-un imens cazino, poate cel mai mare din lume.

Cred ca rețeta ar fi funcționat și am fi avut un Atlantic City pe cheiul autohton.

 

Ce reprezintă proiectul Bucătărescu.ro pentru dumneavoastră: “dragoste în bucătărie” sau “sex în bibliotecă”?

Mă gândesc la ambele, întrucât pentru mine, bucătăria și biblioteca au un potențial erotic mai mare decât dormitorul.

Cum arată o zi liniștită din viața lui Dan Boerescu?

Nu prea există așa ceva. Chiar și în vacanțe sau în deplasările de serviciu în străinatate îmi iau laptopul cu mine și trebuie, de pildă, să actualizez bucătărescu.ro. O zi ideală și cât mai liniștită ar fi cu familia în grădina de la țară, muncind la răsaduri, fără ca telefonul mobil să sune vreodată.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.