D’Alembert betting techniques Tehnici de pariere – d’Alembert

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Among the most famous betting techniques, we find also the one based on the d’Alembert criterion. And this one was firstly applied in roulette, and was afterwards applied by bettors.

Jean le Rond d’Alembert was a French mathematician, physician and philosopher with remarkable results in Mathematics, especially in solving differential equations and partial derivatives.  If we are to synthetize the principle applied in betting, this would look pretty simple: there is a high chance to win after a loss and similarly it is a high chance to lose after a win. However, everything is based on a series of events that, when taken into account on the long turn, may have an equal probability of success or loss.

The betting system is pretty easy to follow: you raise the stake with one unit when the bet is lost and you decrease the stake with one unit when the bet is won. A simulation on steps looks like this:

a) You bet 10 Euro. If you win, the stake of the following bet is still going to be 10 Euro. If you lose, you increase the stake with one unit, so you will bet 20 Euro.

b) You bet 20 Euro. If you win, the stake of the following bet is going to be 10 Euro. If you lose, you increase the stake with one unit, so you will bet 30 Euro.

c) You bet 30 Euro. If you win, the stake of the following bet is going to be 20 Euro. If you lose, you increase the stake with one unit, so you will bet 40 Euro.

c) You bet 40 Euro. If you win, the stake of the following bet is going to be 30 Euro. If you lose, you increase the stake with one unit, so you will bet 50 Euro.

Of course, instead of a 10 Euro unit you may bet 1, 5, 20, 100 or any other amount you consider fair.

In sport betting, the d’Alembert applies as follows: if you won, you decrease the stake with one; and if you lost a bet, you increase the stake with one unit. It is highly important you have established a certain goal and that you chose a fix number of events on which to apply this betting strategy, following to start all over again from the beginning after reaching the goal.

Let’s try another example, with the following sequence:

1. Arsenal- Liverpool- prognostic 1- quote 2- stake 100 euro- losing bet

2. Real Madrid- Barcelona- prognostic 1- quote 2- stake 100 euro- losing bet

So far, we have a loss of 300 Euro, after 2 wrong bets.

3. Inter-Juventus- prognostic 1- quote 2- stake 300 euro- winning bet

This is how one correct event changes the entire scale. Hence, if up until now we had a loss of 300 euro, we have now recovered all the money and we have a balance of 0.

4. Barcelona- Villareal- prognostic 1- quote 2- stake 200 euro- losing bet

5. Inter- AS Roma- prognostic 1- quote 2- stake 300 euro- winning bet

After 5 bets placed, out of which 3 are losing bets, we have a balance of 100 euro, even if our percentage of success was of only 40%.

When you use the d’Alembert technique you have to decide how much cash are you are going to use. Consequently, as in the case of every cash management techniques, it is necessary to place this limit in the sport betting industry. With this betting technique, your bank will not suffer any violent losses, as in the Martingale technique.

D’Alembert is pretty safe to use and it is recommended for beginners, the only condition imposed being the establishment of the betting limit. As in any strategy, you have to be well informed about the event that you wish to bet on, you have to have a good cash management and, last but not least, you must not force the recovery of the money lost in a very short time interval.Printre tehnicile cele mai cunoscute de pariere se găseşte şi cea care se bazează pe criteriul d’Alembert. Şi aceasta a fost aplicată întâi la ruletă, fiind preluată şi de către pariori.

Jean le Rond d’Alembert a fost un matematician, fizician și filozof francez cu rezultate remarcabile în domeniul matematicii, în particular cele legate de rezolvarea ecuațiilor diferențiale și de derivatele parțiale. Dacă ar fi să sintetizăm principiul aplicat la pariuri, acesta ar suna destul de simplu: există o şansă mai mare de a caştiga după o pierdere şi în mod similar o şansă mai mare de a pierde după o victorie. Totul însă are la bază faptul că o serie de evenimente atunci când sunt considerate pe termen lung pot avea o probabilitate egală de succes şi de eşec.

Sistemul de pariere este destul de simplu de urmat: creşteţi miza cu o unitate atunci când pariul este pierdut şi scădeţi cu o unitate atunci când pariul este caştigător. O simulare pe paşi, arată cam aşa :

a) Pariaţi 10 Euro. Dacă câştigaţi, miza următorului pariu va fi tot 10 Euro. Dacă pierdeţi pariul va trebui să creşteţi miza cu o unitate, adică veţi paria 20 Euro.

b) Pariaţi 20 Euro. Dacă câştigaţi, miza următorului pariu va fi 10 Euro. Dacă pierdeţi pariul va trebui să creşteti miza cu o unitate, adică veţi paria 30 Euro.

c) Pariaţi 30 Euro. Dacă câştigaţi, miza următorului pariu va fi 20 Euro. Dacă pierdeţi pariul va trebui să creşteti miza cu o unitate, adică veţi paria 30 Euro.

d) Pariaţi 40 Euro. Dacă câştigaţi, miza următorului pariu va fi 30 Euro. Dacă pierdeţi pariul va trebui să creşteti miza cu o unitate, adică veţi paria 5Euro.

Desigur, în locul unităţii de 10 Euro pot fi 1, 5, 20, 100 sau altă sumă pe care o consideraţi corectă.

Altfel se aplică tehnica d’Alembert în pariurile sportive: dacă aţi câştigat scădeţi miza cu o unitate; dacă aţi pierdut un pariu creşteţi miza cu o unitate. Foarte important este şi să aveţi stabilit un anumit scop şi să vă alegeţi un număr fix de evenimente asupra cărora să aplicaţi această strategie de pariuri, urmând ca după atingerea scopului să începeţi din nou cu primul pas.

Să încercăm alt exemplu, cu secvenţa de sistem:

  1. Arsenal – Liverpool – pronostic 1 – cota 2.00 – miza 100 Euro – pariu necâştigător
  2. Real Madrid – Barcelona – pronostic 1 – cota 2.00 – miza 200 Euro – pariu necâştigător

Pînă aici avem o pierdere de 300 Euro, după 2 pariuri greşite.

  1. Inter – Juventus – pronostic 1 – cota 2.00 – miza 300 Euro – pariu câştigător

Iată că după 1 eveniment corect se schimbă întreaga balanţă. Astfel, dacă până acum aveam o pierdere de 300 Euro,  acum am recuperat toţi banii şi am ajuns pe 0.

  1. Barcelona – Villareal – pronostic 1 – cota 2.00 – miza 200 Euro – pariu necâştigător
  2. Inter – AS Roma – pronostic 2 – cota 2.00 – miza 300 euro – pariu câştigător

După 5 pariuri puse, dintre care avem 3 pierdute, avem o bancă de 100 Euro, chiar dacă procentajul nostru de reuşită a fost doar de 40%.

Când utilizaţi tehnica D’Alembert trebuie să decideţi cât de mult din banca dumneavoastră folosiţi. Prin urmare, ca în toate tehnicile, managementul banilor este strict necesar în acest domeniu al pariurilor sportive. Cu această tehnică de pariuri banca dumneavoastră nu va suferi eventuale pierderi violente, cum se putea întampla în cazul tehnicii Martingale.

D’Alembert este destul de sigur de utilizat şi este recomandat începătorilor,  singura condiţie fiind stabilirea limitei.  Ca în orice strategie trebuie sa fiţi bine informaţi asupra evenimentului pe care doriţi să pariaţi, trebuie să aveţi un management bun al banilor şi, nu în ultimul rând, să nu forţaţi recuperea pierderilor într-un termen foarte scurt.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.