Cum poate răspunde cel mai eficient industria de jocuri de noroc amenințărilor viitoare?

joi, 18 aprilie 2019

Romanian Bookmakers consideră că asumarea benevolă la unison a unui standard de responsabilitate socială reprezintă o necesitate în prezent pentru un domeniu tot mai contestat

Ultimele luni nu au adus vești deloc bune pentru industria de jocuri de noroc din România. Fie că a fost vorba de noi reglementări prin care statul a vizat noi sarcini de taxare, cum este cazul OUG 114 / 2018, sau de alte inițiative legislative restrictive, toate acestea sunt, în mod evident, de natură să genereze îngrijorare în rândul operatorilor cu privire la viitorul afacerilor derulate.

 

Mai mult, chiar zilele trecute a avut loc la Pitești o dezbatere pe tema efectelor negative ale practicării de jocuri de noroc, dialogul concentrându-se semnificativ pe zona de responsabilitate față de societate a industriei de profil.

Prin urmare, a devenit probabil cel mai oportun moment ca industria să își intensifice eforturile de armonizare a relației cu societatea. În această notă, Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, readuce în atenție faptul că militează activ, atât pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, dar mai ales pentru calea autoreglementării, în sensul asumării benevole de către companiile din domeniu a unor măsuri cu real și benefic impact asupra raporturilor cu societatea.

În acest spirit, în urmă cu ceva vreme, într-un memoriu, propuneam instituirea unui set de obligații legale concrete cu privire la informarea jucătorilor. Am pornit atunci de la premisa că o astfel de inițiativă nu poate avea decât efecte benefice, inclusiv asupra industriei, în sensul de a construi o reală contrapondere pentru argumentele pe baza cărora s-ar putea iniția proiecte legislative de impunere de măsuri de restrângere artificială a industriei.

Pornind de la ce propuneam la acel moment, lansăm acum o provocare la dezbatere  operatorilor din domeniu. A venit momentul autoasumării sau militării active pentru un standard de responsabilitate socială de către toate companiile de profil? Este timpul ca actorii din acest domeniu să intensifice acțiunile de armonizare a relației cu socialul? Este oportună autoimpunerea unor măsuri de informare a clientelei privind efectele practicării în exces a jocurilor de noroc, depășind obiectivul asumat de asociațiile din industrie, respectiv de menținere a acestora în sfera recreaționalului?

Cu mențiunea că toate cele regăsite mai jos reprezintă doar propuneri de lucru și că sunt foarte utile opiniile operatorilor, echipa Romanian Bookmakers așteaptă idei similare din partea industriei la adresa de e-mail contact@romanianbookmakers.ro.

Propuneri privind informarea practicantului de jocuri de noroc:

 1. Pentru operatorii de jocuri de noroc tradiționale, landbased
 • Operatorii de jocuri de noroc tradiționale vor afișa la loc vizibil, în fiecare dintre locațiile pe care le exploatează, un număr de afișe de informare a clienților asupra pericolului dezvoltării de manifestări adictive.

Ca propunere, afișele vor fi amplasate în încăperea destinată efectiv exploatării jocurilor de noroc, după cum urmează:

 • 1 exemplar afiș de informare pentru încăperile în care sunt exploatate jocurile de noroc cu o suprafață de până la sau egală cu 50 m²;
 • 1 exemplar afiș de informare alocat pentru fiecare 50 m² suprafață în cazul încăperilor în care sunt exploatate jocuri de noroc cu o suprafață mai mare de 50 m².

În cazul locațiilor în care exploatarea de jocuri de noroc se efectuează în mai multe încăperi, se aplică regulile de alocare de mai sus pentru fiecare dintre încăperi.

Amplasarea afișelor de informare va fi efectuată astfel încât să se asigure o vizibilitate optimă.

 • Operatorii de jocuri de noroc vor conveni, cu consultarea ONJN, asupra unui conținut informațional minimal obligatoriu de cuprins în afișul de informare.

Revizuirea conținutului informațional obligatoriu va fi întreprinsă anual, funcție de tendințele pieței sau ale evoluției fenomenului jocului patologic.

Operatorii de jocuri de noroc se vor conforma reglementărilor privind amplasarea afișului în termen de 60 de zile calendaristice de la semnarea unui document comun de aderare la aceste măsuri.

 • Forma propusă a afișului de informare este cea dreptunghiulară, la o dimensiune minimă de 29,7 cm / 42 cm (format A3).

Realizarea grafică a afișului revine în sarcina operatorului de jocuri de noroc, cu obligația asigurării lizibilității conținutului informațional minimal obligatoriu și a unui format color.

La realizarea grafică a afișului va fi folosit un tip de font de largă circulație, avându-se în vedere asigurarea parcurgerii confortabile de către receptor a conținutului informațional obligatoriu.

 1. Pentru operatorii de jocuri de noroc la distanță
 • Operatorii de jocuri de noroc la distanță vor găzdui un banner virtual la inițierea paginii de internet alocată platformei pe care sunt organizate efectiv jocuri de noroc.

Propunem ca afișarea banner-ului să intervină la fiecare inițiere a paginii de către orice vizitator, indiferent de statutul acestuia în raport cu platforma, respectiv dacă este înregistrat sau nu drept client al operatorului.

 • Banner-ul virtual va cuprinde un conținut minimal obligatoriu, conceput cu consultarea ONJN. Operatorul poate alege tipul fontului folosit, cu condiția asigurării unei parcurgeri confortabile a conținutului informațional obligatoriu.

Operatorul va asigura parcurgerea conținutului informațional obligatoriu la deschiderea bannerului virtual de către vizitator fără necesitatea derulării pe verticală, prin funcția scroll, a bannerului virtual.

 • Operatorii de jocuri de noroc la distanță pot contribui la conținutul afișului de informare sau al bannerului virtual sub convenția asumată de a păstra neschimbat conținutul informațional minimal obligatoriu comunicat de ONJN și de a respecta condițiile de afișare și parcurgere a conținutului minimal asumat.
 • Propuneri comune operatorilor de jocuri de noroc tradiționale și operatorilor de jocuri de noroc la distanță

Operatorii de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță pot realiza afișul de informare sau banner-ul virtual sub egida unui program de prevenire și tratare a problemelor de joc la care sunt afiliați, cu condiția respectării reglementărilor referitoare la conținutul minimal obligatoriu convenit la nivelul industriei.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *