How to get bigger winnings in pokerCum poți obține câștiguri mai mari la poker

vineri, 17 decembrie 2010

Are you a pro or just an amateur? Do you think you know all about the pro poker? Have you learnt playing Hold’em from your friends or from the best players? Do you know the main moves you need to take for winning the best pots? We invite you take a trip within the theory of the pro poker and to strengthen your knowledge about the mind sport.

David Stlansky, considered no. one authority of the pro poker settled the bases of “The theory of poker” presents, step by step, the best step of each hand. The pro player Greg ”Fossilman” Raymer thanked Stlansky, his colleague  many times for the best advice that helped him win the  World Series of Poker Championship 2004 bracelet. feel the emotion on each hand and make sure you have all the information necessary not to fail! Learn thinking like a real Texas Hold’ em pro player!

Misguiding the opponent, part of an efficient gaming strategy

The well known theoretician says that misguiding the opponents has an essential role in poker game. As many players focus on the psychological side of the mind sport and try to expose each step of the opponent, the hocus pocus is the ace in the sleeve of the player who wishes to win bigger pots. Skalnsky explains this by focusing on the situation when the player continues the game keeping the best cards and giving away the worst. He supports the fact that such a strategy will not generate bigger winnings, since the other players are aware of the fact that the player based his raise on the best cards and, most of the cases, they will all stand aside.

Even if more players are looking to enlarging their winning chances, the author of “the theory of poker” motivates the necessity of approaching cheating or bluffing, through the Basic Theory of Poker, according to which “each time the opponents are playing a hand differently than they would usually play it if they saw your cards, you win, yet, each time your opponents are playing a hand the same way they would usually play if they saw your cards you lose”

This way, the Basic theory of poker shows that when a player gives the opponents the impression of having good cards, this could make him lose a lot. If an opponent knows the cards of the other player, the first will never go wrong if he has to make a fast mathematical decision. For avoiding this situation, the theoretician says the goal of the game is misguiding.

How can you misguide the opponents?

David Sklansky suggests the players to raise during the last two betting rounds, even if they had a good starting hand, in order to attract the others in the game and determine them to bet more. He also sustains that if the player doesn’t raise with a good hand it is a mistake. In no Limit Hold’em a correct action is to bet on a lower level, even with two aces or two kings, leaving the aggressive game at the end, as a surprise for the final round.

Concentrate on the table!

The theoretician considers that one player can move on only with good hands, or he might try to misguide the others, according to the skills of the opponents. Thus, as stronger they are, as greter is the struggle to eliminate them playing less good hands. But if the opponents are weaker, then the bets must be placed on the best cards. If the hand is good on the flop, the bet must not be placed now against the best players, but the mediocre cards can be raised in order to make them think the hand is better that it is.

Another disadvantage of using misguiding is opened when the opponents are clumsy or mediocre, and the costs are not motivated by winnings. Sklansky considers that only the good cards must go on the game, with higher raises, and the worst cards should be thrown since the players will not give up their bets and there is the possibility to lose important amounts.

The value of the pot is another criterion of the gaming style. As the value of the pot increases, the misguiding becomes less important, since the good players, as the weak ones, will not give up. If a player gives the others the possibility to instinct the cards he owns, and decides to bluff or not, as the pot rises, it is advisable for him to stop the cheating.

If the initial bets are lower than the ones that follow, the theoretician recommends the players not to interfere with larger bets at the beginning, since such an attitude determines the others to give up before the showdown. It is indicated to check or call on the first betting rounds with good cards, and to stake more when the cards are low valued, in the attempt of obtaining a card without stake on a turn or river. Under these circumstances, the player may obtain better winnings on good cards, being paid more on the last betting rounds.

With weak opponents, with a big pot and high stakes on the initial betting rounds, the player must not think about misguiding. As many players involved in the pot, as less chances to win by misguiding. The possibility for all the players to fold on a weak hand are low and cost too much, the amounts can be used on raise when the cards are very good, otherwise if the opponents have the possibility to play cheap, the chances for the player to be excluded are increasing.

A general rule of this gaming strategy id when the opponents are better and the bet is low, it is recommended to misguide. The chances of winning by this method are inversely proportional with the number of the weak players and the value of the pot.Jucător profesionist sau doar unul amator? Crezi că știi totul despre pokerul profesionist? Ai învățat să joci Texas Hold’em de la prieteni sau de la cei mai buni jucători? Știi care sunt principalele mutări pe care trebuie să le faci ca să câștigi cele mai mari poturi? Te invităm să faci o incursiune în teoria pokerului profesionist ca să-ți consolidezi cunoștințele despre sportul minții.

David Sklansky, considerat autoritatea numărul 1 în lume în pokerul profesionist, a pus bazele ”Teoriei pokerului” și prezintă pas cu pas cele mai bune mișcări pentru fiecare mână jucată. Jucătorul profesionist de poker Greg ”Fossilman” Raymer i-a mulțumit în nenumărate rânduri lui Sklansky, colegul său de breaslă, pentru cele mai bune sfaturi, fără de care acesta n-ar fi câștigat brățara de la World Series of Poker Championship 2004. Trăiește emoția din plin la fiecare mână și asigură-te că ești la punct cu toate  informațiile necesare ca să nu dai greș! Învață să gândești ca un adevărat jucător profesionist de Texas Hold’em!

Inducerea în eroare, parte a unei strategii de joc eficiente

Renumitul teoretician susține că inducerea în eroare a celor de la masă are un rol esențial în jocul de poker. Cum tot mai mulți jucători se axează și pe latura psihologică a sportului minții și încearcă să deconspire fiecare pas făcut de adversar,  păcăleala este asul din mânecă pe care trebuie să se bazeze cineva pentru a câștiga poturi mult mai mari. Sklansky exemplifică în argumentarea sa situația în care jucătorul merge mai departe numai cu cele mai bune cărți și le aruncă pe cele mai slabe. El susține că o astfel de strategie de joc nu va genera câștiguri mari pentru că ceilalți sunt conștienți că jucătorul a plusat doar pentru că are cărți foarte bune și, în majoritatea cazurilor, toți se vor retrage din acea rundă.

Deși toți mai mulți caută să își maximizeze rata de câștig și să o ducă la limita inferioară pe cea a pierderilor, autorul ”Teoriei pokerului” motivează necesitatea abordării înșelătoriei sau bluffului, cum mai este numit în limbajul de specialitate, prin Teorema Fundamentală a Pokerului. Conform acesteia, de fiecare dată când adversarii joacă o mână diferit de modul în care ar face-o dacă ar putea vedea cărțile tale, tu câștigi, însă, de fiecare dată când oponenții joacă o mână în același stil ca atunci când ar putea vedea cărțile tale, tu pierzi. Astfel, Teorema Fundamentală a Pokerului arată că atunci când jucătorul le dă impresia celorlalți că are cărți bune în mână ar putea suporta pierderi foarte mari. Dacă un adversar știe ce cărți are celălalt jucător, primul nu va greși niciodată în situația în care are de luat o decizie matematică imediată. Pentru evitarea unor astfel de cazuri teoreticianul spune că obiectivul jocului îl constituie tocmai inducerea în eroare într-un anumit sens.

Cum pot fi păcăliți adversarii?

David Sklansky le sugerează jucătorilor să pluseze în ultimele runde de pariere, chiar dacă au o mână bună de la început, pentru a-i capta pe ceilalți în joc și pentru a-i determina să parieze mai mult. De asemenea, el susține și că dacă jucătorul nu plusează niciodată cu o mână bună face o mișcare greșită. În Hold’em-ul no-limit o măsură corectă este ca inițial să se parieze la un nivel mai scăzut, chiar și cu doi ași sau doi popi, lăsând jocul agresiv ca o surpriză pentru finalul rundei.

Concentrează-ți atenția pe tot ce se întâmplă la masă!

Teoreticianul consideră că un jucător poate merge mai departe numai cu mâini bune sau poate încerca să îi inducă în eroare pe ceilalți, în funcțiile de competențele adversarilor. Astfel, cu cât sunt mai puternici, cu atât mai mult trebuie să încerce să îi elimine jucând cu mâini mai puțin bune, însă, dacă aceștia sunt mai slabi ca jucători, atunci trebuie să se continue pariurile pe cărțile cele mai bune. Dacă mâna este bună încă de pe flop nu trebuie pus ultimul pariu în acest stadiu împotriva jucătorilor buni, însă cu cărți mediocre se poate da raise pentru a-i face pe ceilalți să creadă că mâna este mult mai bună.

Un alt deazvantaj al utlizării înșelătoriei este evidențiat atunci când adversarii sunt nătângi sau mediocri, situație în care costurile nu sunt motivate de câștiguri. Împotriva unor astfel de oponenți, Sklansky consideră că doar cărțile bune trebuie să meargă mai departe, cu raise-uri tot mai mari, în timp ce cărțile mai slabe ar trebui aruncate pentru că acești jucători nu vor renunța la pariurile lor și există posibilitatea pierderii unor sume importante.

Valoarea potului este un alt criteriu care stă la baza stilului de joc abordat. Cu cât crește mai mult valoarea potului, cu atât devine din ce în ce mai puțin importantă inducerea în eroare asupra mâinii, întrucât jucătorii buni, ca și cei slabi, nu au de gând să renunțe. Dacă un jucător le dă posibilitatea celorlalți mai buni să intuiască ce cărți deține și să decidă dacă e cazul să blufeze sau nu, cu cât crește mai mult potul, cu atât mai mult este indicat să se renunțe la înșelătorie.

Dacă pariurile inițiale sunt mai mici decât cele de pe urmă, teoreticianul le recomandă jucătorilor să nu intervină cu pariuri mult mai mari la început pentru că o asemenea atitudine îi determină pe ceilalți să renunțe înainte de showdown. Astfel, este indicat să se dea check sau call în primele runde de pariere cu cărți bune și să se mizeze mai mult atunci când cărțile sunt mai slabe, în încercarea de a obține o carte fără miză la turn sau river. În aceste condiții jucătorul poate obține câștiguri mari cu cărți bune, fiind plătit mai mult la ultimele runde de pariere.

Cu adversari slabi, cu un pot mare și cu mize mari la rundele inițiale de pariere, jucătorul nu trebuie să-și pună problema inducerii în eroare asupra mâinii pe care o are. Un corolar la teorema pokerului arată că cu cât sunt mai mulți jucători implicați în pot, cu atât mai mult scad șansele unui câștig prin inducere în eroare. Posibilitățile ca toți să dea fold atunci când se continuă jocul cu o mână slabă sunt foarte mici și costă prea mult, sume ce ar putea fi folosite la raise-uri în cazul cărților foarte bune pentru că altfel dacă adversarilor li se dă ocazia să joace ieftin, cresc șansele ca jucătorul să fie eliminat din acea mână.

O regulă generală în această strategie de joc este aceea ca actunci când oponenții sunt mai buni și pariul este mai mic, cu atât mai mult se recomandă inducerea în eroare. Șansele unui câștig prin această metodă sunt invers proporționale cu ponderea jucătorilor slabi și cu valoarea potului.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.