How to become Champions in good deeds at MaxBet?Cum ajungem Campioni în fapte bune la MaxBet?

miercuri, 17 octombrie 2018

It has already become a tradition for MaxBet to  organize a Soccer  Championship under this name every year, a sporting and fair play competition that includes teams formed at the location level,  departments or areas.

Why the „Champions in good deeds” are you wondering, perhaps? The competition created for both spor­ting and humanitarian purposes is open to all employees of the company and requires each registered team to choose to compete for a social cause. Depending on the accumulated points and the ranking position, at the end of the cham­pionship, MaxBet will sponsor the chosen huma­ni­tarian causes with the equivalent of the amount won by each team.

At first glance it may seem an unimportant event. However, given that MaxBet operates in 16 cities in the country (Suceava, Bacãu, Buzãu, Galati, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târgu Jiu, Iași, Piatra Neamț, Timișoara, București), the competition is a way for the employees of the company to have the opportunity to get involved socially and, at the same time, it is a good opportunity to get to know each other better and to fight together as a team for a common purpose. Many of them consider the Football Championship to be the second big teambuilding of the company, reaching today to be the most anticipated event of the year.

Maxbet

The preparation for this event of each team starts 2-3 months before, by the team captains of the previous edition or by choosing a captain for a new team by establishing teammates, the position occupied by each participant, training, choosing the equipment, name and logo, or improving the ones previously set.

Following is the draw of the championship groups made transparent in a live broadcast on the competition’s Facebook page. The method of mating the matches after the group stage is similar to the one used in the world championships. The top 8 teams in the previous edition remain the headline for the present groups as a recognition of their previous field performance.

All competition matches are monitored by teams of professional referees and transmitted live on the facebook page of the „MaxBet Football Championship” through the involvement of volunteers who carry out the transmission of the event with their own resources. They are joined by the presenters that animate the atmosphere in pauses, through interactive activities for supporters.

The 6th edition this year brought about one-third of the company’s employees, players and enthusiastic supporters on football grounds, exceeding the record of previous years. Thus, the 35 participating teams involved 417 players who have played 72 matches with interest by 6,743 unique visitors in the 48,325 minutes of viewing on the Facebook page of the Championship.

With each edition, the „Champions in good deeds” program, dedicated to encouraging sport and social responsibility, has become an integral part of MaxBet’s image, achieving more and more the purpose of positively influencing the society in which it operates and of increasing the involvement of the young corporate team in social responsibility actions. The social responsibility is supported with passion and dedication by more and more of the company’s employees, true volunteers, every time they have the opportunity.

Our employees have chosen to support throughout the 6 editions various humanitarian causes that have proven their level of commitment and involvement: institutions for the protection of children in difficulty, both as a result of abandonment and of serious medical problems, institutions protection of people with disabilities, elderly homes, people with serious medical problems, schools, kindergartens, hospitals that have received medical equipment or other facilities.

This year, of the 35 teams enrolled in the competition, 14 chose to raise funds for the purchase of medical equipment for the removal of brain tumors worth 40,000 euros for the Neurosurgery Department of the County Emergency Clinical Hospital „Sf. Apostol Andrei „Constanta. As a result of their effort, a well-trained team of physicians, with young specialized doctors working outside the country, will be able to perform successful interventions in an area of the country affected by the high incidence of cranial tumors.

And the other teams that supported each and every two or three teams a certain social cause managed to achieve their goal and provide the material support needed for people in need at the end of the championship.

In this way, we learn from year to year how to become „Champions in good deeds”, to be together in volunteer actions and social responsibility, to bring hope, support, and smiles to our fellow peoples hard-pressed by fate.

A devenit deja o tradiție pentru MaxBet ca, în fiecare an să organizeze un Campionat de Fotbal sub această denumire, o competiție încărcată de sportivitate şi fair play, în care se înscriu echipe formate la nivel de locație, departamente sau zone.

De ce “Campioni în fapte bune” vã întrebați, probabil? Competiția creatã în scop sportiv, dar și umanitar, este deschisã tuturor angajaților companiei și presupune ca fiecare echipã înscrisã sã aleagã sã concureze pentru o cauzã socialã. În funcție de punctele acumulate și de poziția în clasament, la finalul campionatului, MaxBet va sponsoriza cu contravaloarea sumei câștigate de fiecare echipã, cauzele umanitare alese.

La prima vedere poate pãrea un eveniment fãrã o prea mare importanțã. Însã, ținand cont de faptul cã MaxBet activeazã în 16 orașe ale țãrii (Suceava, Bacãu, Buzãu, Galați, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Târgu Jiu, Iași, Piatra Neamț, Timișoara, București), competiția reprezintã o modalitate prin care salariații societãții au ocazia de a se implica social și, totodatã, este un bun prilej de a se cunoaște mai bine și de a lupta împreunã, ca o echipã, pentru un scop comun. Mulți dintre ei considerã Campionatul de Fotbal a fi al doilea teambuilding mare al companiei, ajungând în prezent sã fie cel mai așteptat eveniment al anului.

Maxbet

Pregãtirea pentru acest eveniment a fiecãrei echipe începe cu 2-3 luni înainte, prin convocãrile realizate de cãpitanul echipei de la ediția trecutã sau prin alegerea unui cãpitan în cazul unei echipe noi, prin stabilirea coechipierilor, a poziției ocupate de fiecare participant, prin antrenamente, alegerea echipa­men­tului, a numelui și a logo-ului sau îmbunãtãțirea celor stabilite anterior.

Urmeazã tragerea la sorți a grupelor din campionat realizatã în mod transparent în cadrul unei trans­misiuni live pe pagina de Facebook a competiției. Metoda de împerechere a meciurilor dupã faza grupelor este similarã cu cea folositã la campionatele mondiale. Primele 8 echipe din clasament, din ediția precedentã rãmân cap de serie pentru grupele din prezenta, ca o recunoaștere a performanței ante­rioare din teren.

Toate meciurile competiției sunt monitorizate de cãtre echipe de arbitri profesioniști și transmise live pe pagina de facebook ”Campionatul de Fotbal MaxBet”, prin implicarea unor voluntari care rea­li­zeazã cu resurse proprii “carul de transmisiune”. Lor li se alãturã “crainicii” care animã atmosfera în pauze, prin activitãți interactive pentru suporteri.

Ediția cu numãrul 6 de anul acesta a adus pe terenurile de fotbal aproximativ o treime dintre angajații companiei, jucãtori și suporteri entuziaști, depãșind recordul anilor precedenți. Astfel, cele 35 de echipe participante au angrenat 417 jucãtori care au susținut 72 de meciuri urmãrite cu interes de cãtre 6.743 vizitatori unici în cele 48.325 de minute de vizualizare pe pagina de Facebook a Cam­pionatului.

Cu fiecare ediție, programul “Campioni în fapte bune” dedicat încurajãrii practicãrii sportului și responsa­bilitãții sociale a devenit parte integrantã a imaginii companiei MaxBet, realizându-și din ce în ce mai mult scopul de a influența în mod pozitiv societatea în care activeazã și de a mãri gradul de implicare a tânãrului colectiv al firmei, în acțiuni de respon­sa­bilitate socialã. Activitatea de responsabilitate socialã este susținutã cu pasiune și dãruire de tot mai mulți dintre angajații firmei, adevãrați voluntari, de fiecare datã când au avut ocazia.

Salariații noștri au ales sã susținã de-a lungul celor 6 ediții cauze umanitare diverse, care au dovedit nivelul lor de implicare și angajament: instituții de protecție a copiilor aflați în dificultate, atât ca urmare a abandonului, cât și a problemelor medicale grave, instituții de protecție a persoanelor cu dizabilitãți, case de bãtrâni, persoane cu probleme medicale grave, școli, grãdinițe, spitale care au primit echipamente medicale sau alte dotãri.

Anul acesta, din cele 35 de echipe înscrise în competiție, 14 au ales sã adune fonduri în vederea achiziționãrii unui echipament medical de îndepãrtare a tumorilor cerebrale cu valoarea de 40.000 euro pentru Secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgențã “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Ca urmare a efortului lor, o echipã bine pregãtitã de medici, în cadrul cãreia activeazã medici tineri specializați în afara țãrii, va putea sã realizeze intervenții de succes într-o zonã a țãrii afectatã de incidența mare a tumorilor craniene.

Și celelalte echipe care au susținut fiecare sau împreunã cu alte 2 sau 3 echipe o anumitã cauzã socialã au reușit sã-și atingã scopul și sã ofere la finalul campionatului susținerea materialã necesarã pentru persoanele aflate în nevoie.

În acest fel, învãțãm de la an la an cum sã devenim “Campioni în fapte bune”, sã fim împreunã în acțiuni de voluntariat și responsabilitate socialã, sã aducem speranțã, susținere și zâmbete semenilor noștri greu încercați de soartã.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.