We cultivate values, we grow championsCultivăm valori, creștem campioni

miercuri, 4 martie 2020

MaxBet supports the future Olympic champion in athletics!

One of the values ​​that defines MaxBet is helping people who have the power to add value and change the communities in which they live. And in terms of social responsibility, we always choose to get involved when we find real needs of the society or we are inspired by people with potential, full of talent, who do not shy away from working hard – but who need a strong partner like MaxBet. The athletes from CS Atletico Slănic are a real example for each of us. We tell you today about those who will write history tomorrow. 

 

The honored coach Gheorghe Mușat put the town Slănic fron Prahova county on the map of Romanian athletics. He knows that sport educates and forms characters, and for the children from his community- athletics is an activity that can ensure success in life. But above all, the aim of Gheorghe Mușat is to train them and offer them all his knowledge to get them closer to become the future Olympic champions in athletics of Romania. 

Gheorghe Muşat became a member of the MaxBet family in terms of the results of his work. He set up the CS Atletico Slănic in the 90’s and has not stopped working until today. He has a goal: the honored coach wants with all his power to see the children trained by him on the podium, with a trophy in hand, ovated by the public, while the Romanian anthem is heard in the background, and the Romanian flag is being raised and honored. But before reaching the podium, the teenagers trained by Gheorghe Mușat know that it is not enough to have good genes and talent, you have to work hard and every day to run at least a minute longer than yesterday. Faster and better. And the teacher’s life lesson pays off. But even when the stopwatch shows that you got a better time than yesterday, performance athletics also involves costs that many of the parents of young athletes don’t afford. No matter how much the parents would save, they don’t have enough financial power to overcome on their own the cost of enrolling in competitions, transport and accommodation. Coach Gheorghe Mușat looked for solutions and did not stop searching until the story of CS Atletico Slănic was also known by MaxBet management. 

„We were deeply impressed by the story of Atletico Slănic and we wished with all our heart to help them grow, to help them participate in as many competitions as they could, to have the best sports equipment, to easily reach the most important competitions and to know that they have a strong partner with them. It’s easy to have a dream, but I think the real strength is to fight for it, whether you had a bad day at training or this time you didn’t get the big prize. And Gheorghe Mușat has this power, he gathers quality people around him, he motivates the kids, he increases the athletes and brings them to the next level. I believe that a person like Gheorghe Mușat should exist in every community in Romania. And I also believe that, besides the talent of these children, it helps them morally to know that 1.650 MaxBet employees are their fans, that we think of them, that we enjoy each prize they win. Because every contest is a stage in their life, and every hundred meters that they run makes them better, stronger. It is precisely for these reasons that we have promised to help them, to be with them, to support them with all the best we can, „said Ioana Bazavan, operational director of MaxBet. And the best news is that with the involvement of MaxBet – you can see the differences. The prizes have multiplied, the club grows, the athletes become better and the trainer Gheorghe Mușat seems to have more energy with each confirmation received that his work was not in vain. Because he has a strong partner in MaxBet and so much evidence that he still has the power to motivate the youth, to grow them and to transform them into the future Olympic champions of Romania.

 

In 2019, the Atletico Slănic Sports Club has won – only in national competitions – no less than six gold medals, four distinctions for second place and three bronze medals. The boys and girls from Slănic returned last year with a gold, one silver and two bronze medals from Balkanic competitions. Another sure proof that this club is on the right track is are masters competitions. They are among the toughest contests, and yet the young champions trained by Gheorghe Mușat showed that the performance is written also outside Bucharest – because the athletes affiliated with the Slănic Prahova Athletic Club obtained 12 medals, of which four gold and four silver medals.

 

”The results obtained by the athletes of the Atletico Slănic Sports Club are noted at national and international competitions. I discovered and guided the high performance in athletics, tens of generations of talented children from the Slănic Valley, entering the history of Romanian athletics. The performance would not have been possible without the support of MaxBet. I convey in this way my thanks for the support received”, said Gheorghe Mușat.

And although the year 2020 is just beginning, the athletes of the sports club want this year to get at least as many prizes. But the golden athletes trained by the honored trainer also inherited the ambition of their teacher, so they have a second major goal: to convince their friends that sport is a lifestyle, that sport helps you in your daily life.

MaxBet sprijină azi campionii olimpici la atletism de mâine! 

Una dintre valorile care definește MaxBet este sprijinirea oamenilor care au puterea să aducă plus valoare și să schimbe în bine comunitățile în care trăiesc. Iar în materie de responsabilitate socială alegem mereu să ne implicăm atunci când regăsim nevoi reale ale societății sau suntem inspirați de oameni cu potențial, plin de talent, care nu se feresc să muncească, dar care au nevoie de un partener puternic precum MaxBet. Atleții de la CS Atletico Slănic sunt un exemplu motivațional pentru fiecare dintre noi. Vă povestim și astăzi despre cei care vor scrie istoria de mâine. 

 

Antrenorul emerit Gheorghe Mușat a pus localitatea Slănic din județul Prahova pe harta atletismului românesc. Știe că sportul educă și formează caractere, iar pentru copiii din localitate – atletismul e o activitate care le poate asigura succesul în viață. Dar mai presus de toate, obiectivul lui Gheorghe Mușat e să îi antreneze și să le ofere tot ce are mai bun viitorilor campioni olimpici la atletism ai României. 

Gheorghe Mușat a devenit membru al familiei MaxBet prin prisma rezultatelor muncii lui. A pus bazele clubului CS Atletico Slănic în anii 90și nu s-a oprit din muncă până azi. Are un singur țel: antrenorul emerit își dorește cu toată puterea să îi vadă pe copiii antrenați de el pe podium, cu un trofeu în mână, ovaționați de public, în timp ce imnul României se aude în fundal, iar tricolorul se află la loc de cinste. Dar până să ajungă pe podium, adolescenții antrenați de Gheorghe Mușat știu cel mai bine că nu e suficient să ai gene bune și talent, trebuie să muncești din greu, iar în fiecare zi să alergi cu măcar un minut mai mult decât ieri. Mai repede și mai bine. Iar lecția de viață a profesorului dă roade. Dar și când cronometrul arată că ai obținut un timp mai bun decât cel de ieri, atletismul de performanță implică și costuri pe care mulți dintre părinții micuților atleți nu și le permit. Indiferent cât de mult ar fi economist părinții, un alt neajuns financiar imposibil de depășit pe cont propriu ar fi fost costul înscrierii la concursuri, transportul și cazarea aferentă. Antrenorul Gheorghe Mușat a căutat soluții și nu s-a oprit din căutări până când povestea CS Atletico Slănic nu a fost cunoscută și de conducerea MaxBet. 

”Am rămas profund impresionați de povestea clubului Atletico Slănic și ne-am dorit din tot sufletul nostru să îi ajutăm să crească, să participe la cât mai multe competiții, să aibă cele mai bune echipamente sportive, să ajungă ușor la cele mai importante competiții și să știe că au un partener puternic alături de ei. E simplu să ai un vis, dar cred că adevărata tărie de caracter e să lupți pentru el, indiferent că ai avut o zi mai slabă la antrenament sau că de data asta nu ai obținut marele premiu. Iar Gheorghe Mușat are această putere, strânge oameni de calitate în jurul lui, motivează tinerii, îi crește pe atleți. Cred că un Gheorghe Mușat ar trebui să existe în fiecare localitate din România. Sunt convinsă că pe acești copii îi ajută moral să știe că cei peste 1.650 de angajați ai MaxBet sunt fanii lor, că ne gândim la ei, că ne bucurăm pentru fiecare premiu pe care îl câștigă. Pentru că fiecare concurs e o etapă în viața lor, iar fiecare sută de metri care e alergată îi face mai buni, mai puternici. Tocmai din aceste motive am promis să îi ajutăm, să fim alături de ei, să îi susținem cu tot ce avem mai bun”, a declarat Ioana Bazavan, director operațional al MaxBet. 

Iar vestea cea mai bună este că odată cu implicarea MaxBet – se văd și diferențele. Premiile se înmulțumesc, clubul crește, atleții devin tot mai buni, iar antrenorul emerit Gheorghe Mușat pare să aibă și mai multă energie cu fiecare confirmare primită că munca lui nu a fost în zadar. Pentru că are un partener puternic în MaxBet și atâtea dovezi că încă are puterea să motiveze tinerii, să îi crească și să îi transforme în viitorii olimpici ai României. 

În 2019, Clubul Sportiv Atletico Slănic a strâns – doar în concursurile naționale – nu mai puțin de șase medalii de aur, patru distincții pentru locul doi și trei medalii de bronz. Nu e deloc puțin în contextul în care una dintre prejudecățile asociate atletismului e faptul că oricine poate să alerge. Nimic mai greșit. Pentru că toți atleții au acces și în competițiile balcanice, dar pe podium urcă doar cei mai rapizi. Iar băieții și fetele din Slănic s-au întors anul trecut cu o medalie de aur, una de argint și două de bronz. O altă dovadă certă că acest club e pe calea cea bună sunt compețiile de tip masters. Sunt printre cele mai dure concursuri, și totuși tinerii antrenați de Gheorghe Mușat au arătat că performanța se scrie și în afara Bucureștiului, dovadă că sportivii afiliați Clubului Sportiv Atletico Slănic Prahova au obținut 12 medalii, din care patru de aur și patru de argint.  

Rezultatele obţinute de sportivii Clubul Sportiv Atletico Slănic sunt remarcate la concursurile naţionale şi internaţionale. Am descoperit şi îndrumat către înalta performanţă în atletism, zeci de generaţii de copii talentaţi de pe Valea Slănicului, intrând în istoria atletismului românesc. Performanţa nu ar fi fost posibilă fără sprijinul societăţii MaxBet. Transmit pe această cale mulţumirile mele pentru sprijinul acordat”, a declarat Gheorghe Mușat, omul care schimbă destinele celor care trec pragul clubului sportiv din Prahova. 

Și deși anul 2020 este doar la început, atleții clubului sportiv și-au propus anul acesta să obțină cel puțin la fel de multe premii. Dar atleții de aur antrenați de antrenorul emerit au moștenit și ambiția profesorului lor, astfel că au și un al doilea obiectiv major: să își convingă prietenii că sportul e un stil de viață, că sportul te ajută și în viața de zi cu zi, te face mai bun Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.