Cristian Țârdea: “To get important results, you must learn from every mistake”Cristian Țârdea: “Ca să obții rezultate importante, trebuie să înveți din fiecare greșeală”

sâmbătă, 28 aprilie 2012

Father of a little child and passionate about sports and fishing, the Romanian poker player, Cristian Târdea has opened his heart to our magazine in an exclusive interview. Coming from backgammon, Cristian tells us how he got into poker, what he like about this sport, why it is more important for him the online poker than the live one for the time being and who are the people that he appreciates the most in poker.

 

How did poker came into your life?

It happened 7 years ago, I was pro backgammon, in one tour I heard some players talking about Texas Hold’em. Most of them thought that poker would take the place of backgammon in the near future.

After I came back in this country I started to play online limit; I had no idea there was no limit as well. Shortly, the Backgammon Federation organized a contest at Casa Vernescu (Casino Palace) and there was where I discovered the live game.

 

What attracted you most towards poker?

In the first place, the curiosity. After that, I found out that the backgammon principles can apply in poker, as well. I controlled very well the bankroll management term, I had no problems with discipline, the competition was part of my life (gambler since child) so, poker rapidly became a lifestyle.

 

What’s more important to you: online or live poker?

For the time being, the online one; this is how I support the live one, plus it gives me mobility.

 

How would you describe your style of play?

I have no idea, I adapt to the table.

 

What do you consider to be the main strengths of your game? On the other hand, if you were to change something at your game, what would that be?

The adaptability, I guess. I can’t figure out what I should change, at present I’m happy with my game; I have more work to do on mental game.

 

What would you recommend to someone who wants to go from amateurs to professionals?

It would have to be someone willing to change their lifestyle. To succeed in doing that you must make sacrifices and compromises, to be disciplined and to “love” the failure.

 

Is there a tour you participated in that you are most fond of?

I haven’t won any tour, so I’m always fond of my last one.

 

What role does poker play in your life? Where is it among your future plans?

For me, poker is a lifestyle, but my family is the most important thing. I have a little boy and I try to give him as much of my time as possible.

 

What does a player have to do to get important results?

To learn from every mistake.

 

There’s the preconceived idea in today’s society that money that come from poker are gained very easy.  What do you think? Support your answer with arguments.

The winnings are proportional to the number of lost neurons.

 

Is there a Romanian or foreign player that you like? Who is he and what do you admire the most about him?

I talk a lot about poker with Cristian Dragomir, I like the way he thinks poker. I have all the respect in the world for Mihai Manole, Dan Murariu “The Agent”, Cristian Jajală „Keke”, Liviu Ignat and others.

 

How do you spend you free time? Do you have any hobbies?

I spend my free time with my family, I do sport, tennis, football, golf; in the summer I go trout fishing.

 

In your opinion, how much is poker about luck and how much is it a mind game?

It’s hard to tell, I could say that in the long run there’s no luck, it all depends on the stakes you play when you are up or downswing.

 

What are your priorities regarding poker in the next period of time?

To make as few mistakes as possible.Tată a unui băiețel și pasionat de sport și pescuit de păstrăv, jucătorul român de poker, Cristian Țârdea și-a deschis inima revistei noastre într-un interviu în exclusivitate. Provenit din jocul de backgammon, Cristian ne povestește cum a ajuns în poker, ce îl atrage la acest sport, de ce e mai important pokerul online decât cel live în acest moment pentru el și care sunt oamenii pe care îi apreciază și îi respectă cel mai mult în poker.

Cum a intrat pokerul în viața ta?

S-a întamplat acum 7 ani, eram backgammon pro, la unul dintre turnee am auzit ceva discuții printre jucători despre Texas Hold’em. Majoritatea credeau că pokerul va lua locul backgammonului în viitorul apropiat.

După ce m-am întors în țară am început să joc limit online; nu știam că există și no limit. La scurt timp Federația de Backgammon a organizat un concurs la Casa Vernescu (Casino Palace) și acolo am descoperit jocul live.

Care au fost lucrurile care te-au atras la poker?

În primul rând curiozitatea. După care mi-am dat seama că principiile din backgammon se pot aplica la fel de bine și în poker. Termenul de bankroll management îl stăpâneam destul de bine, cu disciplina nu aveam probleme, competiția făcea parte din viața mea, (gambler de mic), așa că pokerul a devenit repede un stil de viață.

Care este mai important pentru tine: pokerul online sau live?

Momentan online, așa îl susțin pe cel live, în plus îmi oferă mobilitate.

Cum ai descrie stilul tău de joc?

Nu am nici o idee, mă adaptez la masă.

Care consideri că sunt principalele puncte forte ale jocului tău? Pe de altă parte, dacă ar fi ceva de schimbat la jocul tău, care crezi că ar fi acel lucru?

Adaptabilitatea cred. Nu-mi dau seama ce-ar trebui să schimb, momentan sunt mulțumit de jocul meu; mai am de lucrat la mental game.

Ce ai recomanda unei persoane care ar vrea să facă trecerea de la amatori la profesioniști?

Trebuie să fie o persoană dispusă să-și schimbe stilul de viață. Pentru a reuși trebuie să faci sacrificii și compromisuri, să fii disciplinat și să „iubești” eșecul.

Există vreun turneu la care ai participat și care ți-a rămas la suflet?

Nu am câștigat nici un turneu important, așa că la suflet îmi rămâne mereu ultimul.

Care este rolul pokerului în viața ta? Unde îl poziționezi în planurile tale de viitor?

Pokerul este un stil de viață pentru mine, însă familia rămâne cel mai important lucru. Am un băiețel și încerc să-i acord cât mai mult timp posibil.

Ce trebuie să facă un jucător de poker ca să obțină rezultate importante?

Să învețe din fiecare greșeală.

Există în societate ideea general-preconcepută că banii din poker se câștigă foarte ușor. Cum comentezi? Argumentează.

Se câștigă direct proporțional cu numărul de neuroni pierduți.

Îți place vreun jucător român și/sau străin? Cine este el și ce anume apreciezi cel mai mult la acesta?

Discut mult despre poker cu Cristian Dragomir, îmi place cum gândește pokerul. Tot respectul pentru Mihai Manole, Dan Murariu “Agentu”, Cristian Rajală “Keke”, Liviu Ignat și mulți alții.

Cum îți petreci timpul liber? Ai vreun hobby?

Îl petrec alături de familie, fac mult sport, tenis, fotbal, golf; vara merg la pescuit de păstrăv.

După opinia ta, cât este noroc și cât este sport al minții jocul de poker?

Greu de spus, aș putea spune că in long run nu există noroc, numai că depinde de mizele pe care le joci când ești pe up sau downswing.

Care sunt prioritățile tale în poker în perioada următoare?

Să fac cât mai puține greșeli.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.