Cristi Liță: “Unfortunately I analyze more than I intuit”Cristi Liță: “Din păcate analizez mai mult decât intuiesc”

miercuri, 17 octombrie 2012

Cristi Liță is one of our poker players who enjoy the live game more than the one online, but this does not make him less interesting or less fashionable. After constant and consistent participations to the Pokerfest circuit, the holder of the 2nd place Pokerfest Bucharest 2011 is ready to share with us some of his tips on poker and not only.

What is poker to you? Is it a lifestyle or a hobby?

Yes, it has become a life style!

When did you choose to play professional poker and why?

I chose poker as a job, professional or not, five years ago when I have had my last attempt to be an employee! I was flirting with the idea for some time now…

What do you enjoy playing more: Online or live poker? Why?

I enjoy playing more live poker because it feels like a game a competition, you have to be present all the time 100% with all of you’re senses!

Which are the main differences between live and online games in your opinion?

I am a “passenger” online player! I play rarely and only in tournaments.

I appreciate those players that win online, but I do not like online poker, I do not know it and I do not want to know it!

When in a game, you go for a well preset strategy or you adapt on the game table?

The strategy is to create a specific strategy depending on the game and the players!

You prefer lots of flops or you are the type of player that bets more pre-flop?

I play tournaments and cash also! I have no strategy for pre-flop or post-flop game…as I said before it depends on what I am playing and with whom!

A lot of people exaggerate with bluffs. In your opinion bluff is an important aspect of the game, or you usually play your cards “right”?

I never bluff!

Bluff! (He laughs)

What? Have I exaggerated?! (He laughs)

You are a player of analyze, of intuition, or a combination between the two?

Good question! All players are analytical! Each of them analyses according to their own mind! But I believe that too much “mind” analyzing and too less intuition it is not a good thing…

Unfortunately I too analyze more than I intuit!

How much of your daily time does poker occupy? You aim to play a certain number of hours daily?

I aim for nothing; I do not “force” a program upon myself…

I quit a normal job and I have directed myself to poker because I like it and I like being free…and I am free!

In your opinion, what are your poker advantages? Do work, discipline, experience and luck count among them? Can you name other advantages?

All you have enounced above are important to be a good player! But I believe one needs something more in order to be one of the best! I would tell you what exactly, if I knew what it is! (He laughs)

How much strategy, inspiration, skill, perspiration and patience lie in your game at the poker table?

Who calculated?! Sometimes is a proportionate combination, sometimes not. (He laughs)

This is why…“sometimes you win, sometimes you lose!”

Which is the role of poker in your life? What place does poker occupy in your future plans?

The role of poker is to provide material comfort for me and my family! It is my job and, as any job, a moment comes when you retire! Therefore I see myself retiring sometime, in the future!

What should a poker player do, in order to obtain important results on regular bases?

This is something I haven’t experienced yet… (He laughs).

Which are your poker priorities in the near future?

Priorities or objectives, which do you mean? I would like to retire, but not before winning one EPT and one WSOP!

What other activities do you prefer besides poker? Do you practice any sports?

Sport is very important to me, but only in theory…

I am among those who know what to do, but I start it tomorrow or better on Monday… (He laughs).

I love the relaxation massage, and I have tested various techniques in various corners of the world; I enjoy very much being within the nature, dreaming, I enjoy walking, eating healthy, listening to music…Cristi Liță este unul din jucătorii de poker de la noi căruia îi place să joace mai mult live decât online, dar asta nu-l face mai puțin interesant sau mai puțin la modă. După prezențe constante și consistente în circuitul Pokerfest, iată că ocupantul locului 2 la Pokerfest București 2011 este gata să ne împărtășească câteva din tipsurile sale despre poker și nu numai.

Ce înseamnă pokerul pentru tine? E un stil de viață sau un hobby?

Da, a ajuns să fie un stil de viață!

Când te-ai hotărât să joci poker profesionist și care au fost motivele pentru care ai ales să faci asta?

Profesionist sau nu, am ales pokerul ca și meserie cu 5 ani în urmă când am avut ultima tentativă de a fi angajat! Cochetam cu ideea asta de ceva vreme…

Ce îți place să joci mai mult: online sau live? De ce?

Îmi place să joc live pentru că mi se pare că e un joc, o competiție, în care trebuie să fii prezent 100%, cu toate simțurile!

În opinia ta, care sunt principalele diferențe între jocul live și cel online?

Sunt jucător “pasager” pe net! Joc rar și joc doar turnee. Îi apreciez pe cei care sunt câștigători  online, însă mie nu-mi place, nu știu și nici nu vreau să știu!

În joc, mergi pe o strategie pusă la punct de la început sau te adaptezi la ce găsești la masă?

Strategia e să creezi strategie pe speță, în funcție de joc și jucători!

Preferi să vezi multe flopuri sau ești un jucător care pariază mult pe pre-flop?

Eu joc atât turnee, cât și cash! Nu am strategie în ceea ce privește jocul preflop sau postflop…cum ziceam mai sus, depinde de ce joc și cu cine!

Multă lume exagerează cu bluffurile. În opinia ta, blufful este un aspect important al jocului sau, de obicei, joci cărțile “corect”?

Eu nu bluffez niciodată!

Bluff! (râde)

Ce, am exagerat?! (râde)

Ești un jucător analitic, unul intuitiv sau o combinație între cele două?

Bună întrebare! Analitici sunt toți jucătorii! Fiecare analizăm după cum vrea mintea! Dar prea multă analiză cu “mintea” și prea puțină intuiție, nu cred că e treaba bună…

Din păcate și eu analizez mai mult decât intuiesc!

Cât timp îți ocupă pokerul zilnic? Iti propui să joci un anumit număr de ore zilnic?

Nu-mi propun nimic, nu mă “oblig” la vreun program… Am renunțat la un job normal și m-am orientat către poker și pentru că-mi place să fiu liber…și sunt liber!

Care crezi că sunt atuurile din poker? Munca, disciplina, experiența și norocul se numără printre ele? Mai poți enumera și altele?

Ce ai enumerat mai sus, e suficient ca să fii bun! Ca să fii printre cei mai buni, cred că mai trebuie ceva! Dacă aș ști, ți-aș spune! (râde)

Cât este strategie, inspirație, abilitate, transpirație și răbdare în jocul tău de poker?

Cine a stat să calculeze?! Câteodată e o combinație proporțională, alteori una disproporțională. (râde)

D-aia…“sometimes you win, sometimes you lose!”

Care este rolul pokerului în viața ta? Unde îl poziționezi în planurile tale de viitor?

Rolul lui este să-mi asigure confort material mie și familiei! Este jobul meu și ca-n orice job,  vine un moment în care ieși la pensie! Așadar, mă văd retrăgându-mă la un moment dat, în viitor!

Ce ar trebui să facă un jucător de poker ca să obțină constant rezultate notabile?

Încă n-am experimentat asta…(râde).

Care sunt prioritățile tale în poker în perioada următoare?

Priorități sau obiective? Aș vrea să mă retrag, dar nu înainte de a câștiga un EPT și un WSOP!

Ce alte activități ai în afara pokerului? Practici vreun sport?

Sportul înseamnă mult pentru mine, dar doar la nivel teoretic …

Mă număr printre cei care știu ce e de făcut, dar fac de mâine sau de luni…(râde).

Ador masajul de relaxare și am încercat variante și tehnici diverse din diverse colțuri ale lumii; îmi place să stau cât mai mult în natură, îmi place să visez, îmi plac plimbările, îmi place să mănânc sănătos, ascult muzică…

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.