Credit for players, a new efficient marketing strategy within the American casinosCreditul pentru jucători, o strategie de marketing eficientă în cazinourile americane

luni, 14 martie 2011

The credit for players is a marketing instrument used by the big casinos in the USA for the clients.

The correct uses of the loyalty credits generate important revenues for the operators. Even if names as Bellagio, Caesars Palace, Mirage or Trump Taj Mahal Casino Resort in the USA are already making a lot of money with their clients who use credits, in Romania this strategy is not legal, and those willing to obtain supplementary amounts for gambling can only get the money from loan sharks. The state budget could enlarge by applying taxes on the credits offered by each gambling operator.

How does the credit work on the “promise land”?

The American casinos land money for gambling only to those willing to take it all. The players who don’t use this marketing instrument must follow the amount received. The operators apply interest for credits, and the interest is to let the money landed roll. Usually, the players who can afford this method belong to the highest segment, and the instrument becomes first for the wealthy clients not considering the bankroll. The American casinos use this marketing strategy for keeping their wealthiest players.

The clients can also use checks for returning the loans. In this case, the only risk of the gambling operators is the lake of amounts for covering the payment of the amounts in the game. In Nevada, the American capital of gambling, using checks that cannot cover the amounts played represents contravention and the clients using this method must face the consequences. For this situation, the American casinos have insurance, since some of them transfer the risk to a third. The operators can also keep the clients’ checks for a while within their pay box, and the players must return the amounts cash and interest. Some American casinos keep the payment orders of the premium clients for 30-45 days before deposing them to the bank for collecting the money.

There is also the possibility to extend the credit offered to continuing the game. The clients can deposit the money on an account created by the casino for gambling, if they wish to play but haven’t got enough money for playing. This facility is offered to those who don’t want to go to the casino with large amounts. The clients who wish to use this method must fill in a request where the amount is specified. The application goes to the managers of the gambling operators for approval. Usually, the request is answered within a couple of days. The value of the credit is established according to the amount the client has in his account, as insurance for returning the money. By singing the request, the client allows the casino to contact the bank for returning the loans.

The credit line is available for the electronic gaming amateurs. The amounts solicited by the client are allowed in the presence of the pit boss and under his signature. He must make sure the amount loaned is proportional with the amount played, thus nobody might pretend a larger amount than the amount usually played.

The players using the credit line offered by the casino cannot leave the location until the entire amount is returned. When the client loses, he must return the amount in a certain period according to the value of the amount. Thus, for a credit up to 1000 dollars, the casinos wait for 7 days for the return, for amounts up to 5000 dollars, the period is 14 days, and for loans larger than 5000 the clients can make the payment  in 45 days.

The American players are crazy about this loyalty method and the selection of the operators can be made by this criteria. Yet, those who don’t manage their budget are not invited to apply this marketing strategy. Even it appears to be benefic, the credit offered by the casino can become the enemy of those who cannot control themselves on the gaming table.

The credit for players is a marketing instrument used by the big casinos in the USA for the clients. The correct uses of the loyalty credits generate important revenues for the operators. Even if names as Bellagio, Caesars Palace, Mirage or Trump Taj Mahal Casino Resort in the USA are already making a lot of money with their clients who use credits, in Romania this strategy is not legal, and those willing to obtain supplementary amounts for gambling can only get the money from loan sharks. The state budget could enlarge by applying taxes on the credits offered by each gambling operator.Creditul pentru jucători este un instrument de marketing folosit adesea în marile cazinouri din Statele Unite ale Americii pentru fidelizarea clienților.

Utilizarea corespunzătoare a acestora le generează operatorilor de jocuri de noroc venituri substanțiale. Deși nume ca Bellagio, Caesars Palace, Mirage sau Trump Taj Mahal Casino Resort din SUA câștigă sume colosale de la clienții care joacă pe credit, în România această strategie nu este prevăzută prin lege, iar cei care vor să obțină sume suplimentare pentru joc ajung să se împrumute de la cămătari. Și bugetul de stat s-ar putea rotunji din această activitate, prin impozitarea dobânzilor aplicate la creditele oferite de fiecare operator de jocuri de noroc.

Cum funcționează creditele pentru jucători pe ”tărâmul făgăduinței”?

Cazinourile americane împrumută bani pentru joc doar celor care vor să profite din plin de linia de credit oferită. Cei care nu se folosesc de acest instrument de marketing sunt obligați să returneze suma primită. Operatorii aplică dobânzi pentru aceste credite, iar interesul lor este ca sumele împrumutate să fie puse în joc. De regulă, cei care își permit să apeleze la această metodă sunt consumatorii din segmentul de lux, iar acest instrument de marketing devine primordial pentru clienții cu dare de mână care nu țin cont de bankroll. Cazinourile americane apelează la această strategie de marketing pentru a nu-i pierde pe jucătorii cu venituri mari.

Clienții pot folosi și cecuri pentru decontarea sumelor împrumutate. În acest caz, singurul risc pe care și l-ar putea asuma operatorii de jocuri de noroc constă în lipsa unor fonduri suficiente care să asigure plata tuturor sumelor jucate. În Nevada, capitala americană a jocurilor de noroc, folosirea unor cecuri care nu acoperă suma jucată constituie o infracțiune, iar clienții care apelează la această metodă își asumă consecințele. Dar și pentru această situație cazinourile americane sunt asigurate, întrucât unele transferă riscul către o terță parte. De asemenea, operatorii pot păstra o perioadă în casieria lor cecurile clienților, iar prin această metodă jucătorii pot rambursa în numerar contravaloarea sumei împrumutate, cu dobânda aferentă. Astfel, unele cazinouri americane păstrează ordinele de plată ale consumatorilor premium pentru o perioadă de 30-45 de zile înainte de depunerea lor la bancă pentru colectarea banilor. De asemenea, există și posibilitatea extinderii creditului oferit pentru continuarea jocului. Și clienții pot depune bani într-un depozit creat special de cazinou pentru jocurile de noroc, pentru situațiile în care nu vor mai dispune de sume sufieciente la masa de joc.

Această facilitate se adresează și celor care nu vor să ajungă la cazinou cu cantități excesive de cash. Clienții care vor să apeleze la această metodă de joc trebuie să completeze o cerere în care să precizeze suma dorită, iar aplicația ajunge apoi la managerii operatorului de jocuri de noroc pentru aprobare. De regulă, un răspuns concret în acest sens survine în câteva zile. Valoarea creditului se stabilește în funcție de suma pe care clientul o deține în cont, ca metodă de asigurare pentru decontarea banilor jucați. Prin semnarea cererii clientul permite cazinoului să contacteze banca pentru virarea sumei împrumutate.

Linia de credit este disponibilă și pentru amatorilor de jocuri electronice. Toate sumele solicitate de un client se dau numai cu acordul și în prezența șefului de sală. Pit boss-ul trebuie să se asigure că aprobă pentru împrumut o sumă proporțională cu cea jucată, astfel că nimeni nu poate pretinde mult mai mulți bani decât joacă de obicei.

Jucătorii care apelează la creditul oferit de cazinou și câștigă nu pot pleca din acea locație până nu achită toată suma împrumutată. În cazul în care clientul pierde, acesta trebuie să dea înapoi banii după anumită perioadă în funcție de valoarea jucată din bugetul cazinoului. Astfel, pentru un credit de până la 1.000 de dolari, de regulă, cazinourile așteaptă 7 zile calendaristice pentru returnarea sumei jucate, pentru valori cuprinse între 1.001 dolari și 5.000 de dolari, răgazul se prelungește la 14 zile calendaristice, iar pentru împrumuturi mai mari de 5.000 de dolari, clienții au la dispoziție 45 de zile în care să le achite.  

Jucătorii americani se dau în vânt după această metodă de fidelizare aplicată de cazinouri, iar selecția operatorilor se poate face de multe ori după acest criteriu. Însă, cei care nu știu să-și gestioneze bine bugetul de joc nu sunt invitați să aplice pentru această strategie de marketing. Deși pare un beneficiu, creditul oferit de cazinou se poate întoarce împotriva celor ce nu se pot stăpâni la masa de joc.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.