Craps, a game where you can reveal the emotionsCraps, un joc care scoate la iveală emoţiile

marți, 29 iunie 2010

It is common to hear yelling and shouting at a craps table. It is played on a purpose-built table and two dice are used. The dice are made after very strict standards and are routinely inspected for any damage.

Imagine a poker game: petrified faces, just a few words uttered during the game, sly players. Craps is the opposite – the players call their bets and reveal the emotions.

The player must handle the dice with one hand only when throwing and the dice must hit the walls on the opposite end of the table. In the event that one or both dice are thrown off the table, they must be inspected (usually by the stickman) before putting them back into play. The craps table can accommodate up to about 20 players, who each get a round of throws or at ‘shooting’ the dice. If you don’t want to throw the dice, you can bet on the thrower. Several types of bets can be made on the table action. The casino crew consist of a stickman, boxman and two dealers.

The first roll of the dice in a betting round is called the Come Out roll – a new game in Craps begins with the Come Out roll. A Come Out roll can be made only when the previous shooter fails to make a winning roll, that is, fails to make the Point or seven out. A new game then begins with a new shooter. If the current shooter does make his Point, the dice are returned to him and he then begins the new Come Out roll. This is a continuation of that shooter’s roll, although technically, the Come Out roll identifies a new game about to begin.

When the shooter fails to make his or her Point, the dice are then offered to the next player for a new Come Out roll and the game continues in the same manner. The new shooter will be the person directly next to the left of the previous shooter – so the game moves in a clockwise fashion around the craps table.

The dice are rolled across the craps table layout. The layout is divided into three areas – two side areas separated by a centre one. Each side area is the mirror reflection of the other and contains the following: Pass and Don’t Pass line bets, Come and Don’t Come bets, Odds bet, Place bets and Field bets. The centre area is shared by both side areas and contains the Proposition bets.

Pass bets win when the come out roll is 7 or 11, while pass bets lose when the come out roll is 2, 3, or 12. Don’t bets lose when the come out roll is 7 or 11, and don’t bets win when the come out roll is 2 or 3. Don’t bets tie when the come out roll is 12 (2 in some casinos; the ‘Bar’ roll on the layout indicates which roll is treated as a tie).

Pass Line Bet , Odds on Pass Line Bet, Come Bet, Odds on Come Bet, Don’t Pass Line Bet, Don’t Come Bet, Place Bets, Field Bets, Big Six, Big Eight Bets, Proposition Bets – these are the various bets you can make at craps.Este normal ca de la o masă unde se joacă craps să se audă strigături şi ţipete. O masă de craps este special construită pentru acest joc, în care se folosesc două zaruri făcute după strandarde extrem de stricte şi a căror verificare de rutină se face des, pentru a evita deteriorarea lor.
Imaginaţi-vă un joc de poker: feţe împietrite, câteva cuvinte aruncate pe parcursul jocului, jucători vicleni. Craps este exact opusul – jucătorii îşi strigă pariurile şi îşi dezvăluie emoţiile.
Jucătorul trebuie să manevreze zarurile cu o singură mână la aruncare, iar zarul trebuie să lovească peretele de la celălalt capăt al mesei. În eventualitatea în care unul sau două zaruri nu pică pe masă, ele trebuie inspectate (de obicei de persoana numită stickman ) înainte de a fi puse înapoi în joc. La masa de craps pot juca aproximativ 20 de jucători, fiecare având dreptul la o aruncare. Dacă nu vrei să arunci zarurile, poţi paria pe un altul care face asta. Mai multe tipuri de pariuri pot fi făcute la un astfel de joc, iar din echipa cazinoului fac parte doi dealeri, un boxman şi un stickman.
Prima aruncare de zaruri într-o rundă de pariuri este denumită aruncarea de Come Out, iar un joc nou începe cu aceeaşi aruncare. Come Out poate fi realizată doar când cel care a aruncat înainte nu iese câştigător, adică nu stabileşte Punctul sau numărul 7. Un nou game începe cu un nou ″Shooter″. Dacă totuşi cel care aruncă zarurile stabileşte Punctul, el le primeşte înapoi şi începe din nou cu aruncarea de Come Out. Este o continuare a jocului său, deşi, tehnic vorbind, aruncarea marchează începutul unui nou joc.
Când ″Shooter-ul″ nu reuşeşte să stabilească Punctul, zarurile sunt oferite următorului jucător pentru o nouă aruncare de Come Out, jocul continuând în aceeaşi manieră. Noua persoană ce va arunca va fi cea din stânga jucătorului anterior- jocul se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic.
Zarurile sunt aruncate pe masa de joc, care este împărţită în 3 secţiuni – două arii separate de o zonă centrală. Fiecare parte este ca o imagine în oglindă a celeilalte şi conţine linii de plasat pariurile Pass şi Don’t Pass, Come şi Don’t Come, Odds şi Field. Zona centrală este comună celorlalte două secţiuni şi conţine linia de pariuri Proposition.
Pariurile Pass sunt câştigătoare dacă suma la aruncare este 7 sau 11 şi sunt necâştigătoare dacă numerele sunt 2, 3 sau 12. Pariurile tip Don’t sunt pariuri cu care se pierde dacă zarurile arată 7 sau 11 şi se câştigă cu 2 sau 3. Acestea însă arată egalitate dacă se aruncă 12 (sau 2 în unele cazinouri), iar linia Bar indică aruncările care ies la egalitate.
Pass Line, Odds pe Pass Line, Come, Odds pe Come, Don’t Pass Line, Don’t Come, Place, Field, Big Six, Big Eight, Proposition – acestea sunt tipurile de pariuri ce se pot face la Craps.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.