CONTROLUL TEHNIC AL MIJLOACELOR DE JOC

sâmbătă, 20 iulie 2019

de Av. Prof. dr. Marius PANTEA

 

Modificările legislative, din anul 2015, au spart monopolul deţinut până la aceea dată de către Biroul Român de Metrologie Legală, care în intervalul 2000-2015 a fost singura autoritate care efectua controlul tehnic al mijloacelor de joc care erau exploatate pe teritoriul naţional.

 

Această modificare a fost impusă de faptul că, odată cu licenţierea şi autorizarea jocurilor de noroc la distanţă, trebuia ca personalul BRML să poată efectua activităţi de verificare şi audit specifice acestui domeniu. Urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii metrologiei legale de la noi, s-a ajuns la concluzia că, din punct de vedere tehnic şi al pregătirii oamenilor de la BRML, aceste activităţi nu pot fi făcute de această autoritate, fapt ce a determinat, conducerea de la aceea dată a ONJN să identifice o soluţie care să permită licenţierea şi autorizarea urgentă a jocurilor online, pentru a se evita pierderile bugetare enorme generate de situaţia existentă la acea dată.

Av. Prof. dr. Marius PANTEA

Ca atare, s-a luat hotărârea, de a permite unor operatori privaţi, specializaţi, să efectueze acest tip de serviciu, mai ales că până în anul 2009, această activitate a fost făcută, cu succes credem noi, de firme private naţionale. Pentru a nu exista contestaţii din partea pieţei, a Comisiei şi mai ales, pentru a nu fi acuzaţi de încălcarea prevederilor la regimul concurenţei, s-a permis ca şi pentru piaţa de jocuri tradiţionale, să existe şi alte entităţi private care să ofere serviciile de verificare tehnică a mijloacelor de joc.

 

Situaţia descrisă, a fost concretizată prin apariţia în OUG 77/2009 [art.19 alin.(1)], a unor prevederi care, instituiau apariţia unor firme specializate în domeniu, care au fost denumite „organisme de evaluare a conformităţii” şi care alături de BRML, trebuiau să fie capabile să facă controlul tehnic al tuturor maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi al altor mijloace de joc.

 

Deoarece, BRML se subordona Ministerului Economiei, ca şi în prezent, iar activitatea de verificare a unor situaţii legate de mijloacele de joc, nu putea fi sub autoritatea ONJN, s-a decis, ca pentru o uniformizare şi actualizare a procedurilor utilizate pentru aprobările de tip, verificările tehnice iniţiale, periodice sau după reparaţii, prin Ordin al Preşedintelui ONJN, să se stabilească „condiţiile minime tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a conformităţii”, asta după ce în prealabil, acestea vor obţine de la Oficiu o licenţă clasa a II-a. Şi această modificare legislativă a avut la bază faptul că BRML utiliza la aceea dată „norme tehnice de verificare” din anul 2000, care nu mai erau de actualitate. Spre exemplu, mijloacele de joc tip slot machine, aveau în acele documente denumirea de „maşini electronice atribuitoare de câştiguri” – denumire din anul 1999, nu se făcea deosebirea dintre un aparat tip slot machine şi jocurile de videoloterie, fapt care a dus aproape la o situaţie de infrigement (să ne amintim „Scrisoare de punere în întârziere – Încălcarea nr. 2013/4216” a Comisiei Europene) şi alte asemenea.

 

Ca atare s-a stabilit o perioadă de tranziţie de un an, interval în care trebuiau utilizate normele tehnice existente pentru controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, şi tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală, urmând ca după expirarea acestui termen să apară reglementări noi în conformitate cu situaţia actuală a pieţei de jocuri din România.

Iată că, anul acesta, la jumătatea lunii februarie, a apărut un Proiect de Ordin al Preşedintelui ONJN intitulat în primă fază „Proiect normă tehnică de verificare mijloace de joc tip slot machines – Cerinţe constructive şi de funcţionare”  iar mai apoi „Condiţii minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc cerinţe constructive și de funcţionare”.

 

Apariţia acestui Ordin era necesară, şi de mult aşteptată de piaţa de gambling naţională, având în vedere faptul că, practicile utilizate de organismele de evaluare a conformităţii, licenţiate clasa a II-a de către ONJN, nu erau unitare, existau situaţii în care nu erau acceptate pentru verificări periodice sau după reparaţii mijloace de joc care aveau aprobarea de tip şi verificarea tehnică iniţială emisă de un Organism, iar solicitarea era către BRML sau un alt organism, tehnicile de verificare difereau de la o firmă la alta, procedurile de verificare nu erau unitare şi aşa mai departe.

 

Apreciem rundele de consultări organizate de conducerea ONJN în cadrul Consiliului Consultativ, cu invitaţii din partea organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate în România, şi sperăm ca rezultatul acestor dezbateri să fie cuprinse în proiectul final de Ordin care, va trebui notificat Comisiei Europene, conform prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

 

Un prim aspect de noutate, îl constituie obligativitatea ca normele tehnice de verificare utilizate de BRML şi de organismele de evaluare a conformităţii să cuprindă şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de BRML sau de organismele de evaluare a conformităţii. Acest aspect a devenit obligatoriu pentru operatorii de jocuri de noroc în procedura de autorizare a mijloacelor de joc pe care intenţionează să le exploateze. Înainte această problemă care viza respectarea drepturilor de proprietate intelectuală era „rezolvată” printr-o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului operatorului care solicita aprobare de tip şi verificare iniţială.

 

-va urma-

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *