Constantin Cerbulescu, President of ANPC: “I recommend consumers to stay informed”Constantin Cerbulescu, președinte ANPC: “Recomand consumatorilor să se informeze”

marți, 22 mai 2012

In this edition we talk to Mr. Constantin Cerbulescu, President of ANPC, who has expressed several opinions on the main problems in gambling encountered by the institution he manages, which are the main regulations that the gambling operators must comply with and what should a consumer know when he accessing these entertainment services.

In terms of ANPC, which are the main regulations that the gambling operators must comply with?

–       OG no. 21/1992 regarding consumer protection (r2), as amended and supplemented;

–       Law no. 363/2007 on combating unfair practices performed by the traders in relation with the consumers and harmonization of the regulations with the European legislation regarding the consumer protection;

–       ANPC Order no. 433/2009 on several measures to inform the consumers.

 

What are the main problems encountered by ANPC to live casino operators, gambling houses and offline sports betting agencies?

–       There was no readable and unambiguous display of the price list for various games.

–       There was no display of the payment conditions and terms.

–       On the premises of the game room was smoking without space delimitation according to law 349/2002on prevention and combating the effects of the tobacco products.

–       There was no display regarding the prohibition of the minors’ access.

–       There was no information in Romanian language on the installed and exploited games.

–       The Metrological Verification Certificates for the roulette and the Multi game slot machine were expired.

–       There was no display of the Authorizations of gambling exploitation.

–       The confirmation of company details certificate and the authorization issued by the Ministry of Finances were not presented.

–       The absence of the final quota from the betting ticket.

 

What are the main actions that ANPC takes to protect the consumer in the area of gambling?

 

Annual control of the issues in question, operative controls and controls of investigation on consumer complaints.

 

What should a consumer know when stepping into one of these establishments?

–       The possession of the license to organize gambling, respectively exploit gambling is mandatory for the foreseen gambling and for any other type of gambling, legally organized.

–       The games installed and in use must come with information in Romanian language.

–       The price list must be displayed at sight and be easy to read by the consumer.

–       The payment conditions and terms must be displayed.

 

Under what terms can a consumer notify ANPC if his consumer rights are violated and which are the means to perform complaints or concerns?

 

The consumers should contact ANPC if they believe that the economic interests of one or more consumers have been severely and repeatedly violated.

 

Finally, what is the message you send out to anyone who is interested by this area, through Casino Inside magazine?

 

I recommend to consumers to inform themselves before accessing this type of services, on the creditworthiness and trust of the gambling organizer, including the ones online, where the risks of violation of legal provisions are increased. For this last case, the consumers must be cautious regarding the communication of their credit or debit card information. If a gambling online organizer requests your PIN code, do not access these services and notify the authorities promptly!În această ediție am stat de vorbă cu domnul Constantin Cerbulescu, președinte ANPC care și-a exprimat câteva opinii despre principalele probleme cu care se confruntă instituția pe care o conduce în cadrul domeniului jocurilor de noroc, care sunt principalele reglementări de care operatorii de gambling trebuie să țină seama și ce trebuie să știe un consumator atunci când accesează aceste servicii de entertainment.

Care sunt, din punctul de vedere al ANPC, principalele reglementări pe care operatorii de gambling trebuie să le respecte?

–       OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (r2), cu modificările și completările ulterioare;

–       Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;

–       Ordinul ANPC nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor.

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă ANPC la operatorii de cazinouri live, săli de joc și agenții de pariuri sportive offline?

–       Nu aveau afișate într-o formă neechivocă și ușor de citit tarifele practicate pentru diverse jocuri.

–       Nu afișau condițiile în care se efectuează plata și termenele de plată.

–       În incinta spațiului de joc se fumează, neexistând delimitarea spațiului în conformitate cu legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

–       Nu era afișată interdicția privind accesul minorilor.

–       Nu erau niciun fel de informații în limba română pentru jocurile instalate și aflate în exploatare.

–       La ruletă și slot machine tip Multi game, buletinele de verificare metrologică erau expirate.

–       Nu afișau autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc.

–       Nu a fost prezentat certificatul constatator și autorizația eliberată de Ministerul de Finanțe.

–       S-a constatat lipsa cotei finale de pe biletul de pariere.

Care sunt principalele acțiuni pe care ANPC le întreprinde pentru protejarea consumatorului în acest domeniu al jocurilor de noroc?

Tematici anuale de control, controale operative și pentru cercetarea petițiilor consumatorilor.

Ce trebuie să cunoască un consumator atunci când calcă pragul acestor stabilimente?

–       Pentru jocurile de noroc prevăzute, precum și pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc, organizate conform legii, este obligatorie deținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

–       Să dețină informații în limba română pentru jocurile instalate și aflate în exploatare.

–       Tarifele să fie afișate la loc vizibil și ușor de citit de către consumator.

–       Condițiile în care se efectuează plata și termenele de plată.

În ce condiții poate un consumator să sesizeze ANPC în cazul în care îi sunt încălcate drepturile de consumator și care sunt mijloacele prin care poate face reclamații sau sesizări?

Consumatorii pot să se adreseze ANPC în condițiile în care consideră că îi sunt afectate grav și în mod repetat interesele economice ale unuia sau mai multor consumatori.

În final, care este mesajul pe care îl trimiteți tuturor celor interesați de acest domeniu, prin intermediul revistei Casino Inside?

Recomand consumatorilor să se informeze înainte de a accesa astfel de servicii asupra bonității și încrederii organizatorului de jocuri de noroc, inclusiv cele on-line, acolo unde riscurile de încălcare a prevederilor legale pot fi sporite. În acest ultim caz, consumatorii trebuie să fie precauți la comunicarea detaliilor cardului de credit sau debit. La jocurile organizate pe internet, renunțați să mai accesați aceste servicii, dacă vi se cere codul PIN și sesizați autoritățile!

Author: Editor

Share This Post On

2 Comments

  1. Stie cerbu vreo lege din astea prostul si spagarul Anpc-ului

    Post a Reply
  2. Dezastru a facut Cerbulescu la ANPC cat a fost sef. Acum mai vrea sa fie si deputat…

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.