NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

CONSILIUL CONSULTATIV DE PE LÂNGĂ OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

marţi, 18 mai 2021

de Teodora Luca, Avocat Definitiv la C.A. Luca Mihai Cătălin

Schimbările intervenite în componența conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc au atras după sine modificări ale componenței Consiliului Consultativ, care au suscitat interes în rândul organizatorilor de jocuri de noroc, cu atât mai mult cu cât prima ședință a acestuia a avut loc la foarte scurt timp după constituire și după o lungă pauză, cauzată cel mai probabil de restricțiile impuse pentru limitarea infectării cu virusul SARS-CoV2.

 

Convocarea Consiliului Consultativ în termen atât de scurt după nominalizarea unui nou președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc este un argument pentru redeschiderea autorității către operatori, reprezentând totodată un semnal mult-așteptat pentru restabilirea relațiilor de cooperare și de transparentizare a activității Oficiului, toate întrerupte intempestiv de pandemia de COVID 19 de mai bine de un an.

 

Scopul Consiliului Consultativ este neechivoc stabilit de legiuitor în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și constă în sprijinirea activității președintelui Oficiului, exclusiv în sensul aducerii în atenția acestuia a problemelor cu care se confruntă organizatorii de jocuri de noroc sau alte persoane care pot activa sau pot cunoaște problemele din domeniul jocurilor de noroc.

CONSILIUL CONSULTATIV

Potrivit art.  91 alin. 1-2 din O.G. 20/2013:

 

1) Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului, preşedintele este sprijinit de un consiliu consultativ, care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc.

2)Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea preşedintelui, Oficiului sau Comitetului, după caz.

 

Chiar dacă de-a lungul timpului, în urma discuțiilor purtate în cadrul Consiliului Consultativ au fost create grupuri de lucru, care au avut o contribuție importantă, uneori determinantă, în creionarea cadrului legislativ, este neîndoielnic faptul că, potrivit legii, această structură constituită la nivelul O.N.J.N. nu are mijloacele pentru a stabili sau a participa la adoptarea deciziilor, care rămân prerogativa absolută a președintelui și a Comitetului de Supraveghere.

 

În considerarea dispozițiilor art. 91 alin. 3 din O.G 20/2013, potrivit cărora Componenţa Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea şedinţelor acestuia, precum şi orice alte dispoziţii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului, în vederea atingerii scopului menționat în cuprinsul art. 91, președintele Oficiului este îndreptățit să reglementeze componența și modul de lucru al Consiliului Consultativ prin ordin.

Față de aceste dispoziții, apare că mandatul Consiliuliu Consultativ încetează de drept la data încetării mandatului președintelui, a cărui activitate este sprijinită de Consiliu.

Orice modificare poate fi adoptată, prin ordin, de președintele ONJN, ceea ce conduce la concluzia că selecția membrilor Consiliului Consultativ se va face în mod exclusiv pe baza criteriilor stabilite de acesta din urmă.

Chiar dacă, prin raportare la normele legale care reglementează activitatea unor foruri similare la nivelul altor autorități (cum ar fi, spre exemplu Consiliul Consultrativ constrituit la nivelul ANRE sau ANCOM) legislația din domeniul jocurilor de noroc pare mai degrabă lacunară și inconsistă, în realitate, legiuitorul a transferat responsabilitatea organizării activității Consiliului către președintele ONJN.

 

O astfel de abordare este în acord cu scopul reglementării, președintele Oficiului fiind cel care, prin ordin, va putea stabili maniera de organizare a Consiliului și componența acestuia, asigurându-se astfel că sprijinul primit este de natură să aducă plus-valoare activității sale, a Comitetului de Supraveghere și a autorității în general. Nu există nicio restricție/ interdicție de emitere sau de modificare  a ordinelor de constituire a Consiliului Consultativ.

 

Dispozițiile art. 4 din H.G. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc  vin să consolideze dispozițiile legale anterior citate, fiind reiterate scopul și atribuțiile principale ale Consiliului Consultativ, și de această dată accentul fiind pus pe necesitatea aducerii la cunoștința președintelui O.N.J.N.  a problemelor importante cu care se confruntă, desigur, cu relevanță la nivelul industriei:

 

Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului, preşedintele este sprijinit de un consiliu consultativ care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc. Consiliul consultativ poate fi format din specialişti din domeniul jocurilor de noroc, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil, din persoane din mediul academic, precum şi din alte persoane a căror expertiză sau cunoştinţe pot conduce la îmbunătăţirea activităţii. Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea preşedintelui, Oficiului sau Comitetului, după caz. Componenţa Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea şedinţelor acestuia, precum şi orice alte dispoziţii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului.

 

Având în vedere că legea nu stabilește persoane care devin membri de drept ai Consiliului Consultativ, prin ordin, președintele ONJN este cel care decide cu privire la componența Consiliului și regulamentul aplicabil în cadrul ședințelor, dispunând, în înțelegerea subsemnatei cel puțin, de prerogativa de a stabili unilateral acceptarea ori suspendarea unor membri sau excluderea unora dintre membri.

Dacă intenția legiuitorului ar fi fost aceea de a stabili în mod obiectiv componența Consiliului, ar fi stabilit, desigur, criterii obiective și o procedură deschisă pentru accederea unor noi membrii în Consiliu, însă o astfel de ipoteză nu este prevăzută legal.

 

Astfel cum rezultă din chiar denumirea acestei structuri, Consiliul Consultativ emite recomandări/ sugestii, care nu sunt însă  obligatorii pentru cei cărora li se adresează (președinte și, indirect, Comitetul de Supraveghere).

Cu titlu exemplicativ, Consiliul Consultativ de pe lângă ANCOM pare a avea atribuții mai largi și mai clar reglementate, fiind definit drept organism care pune în dialog reprezentanţii ANCOM, ai altor instituţii ale statului, ai companiilor din domeniu şi ai societăţii civile. După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul paginii de Internet a instituţiei, proiectele de reglementări sunt amendate pentru a ţine seama de comentariile şi recomandările partenerilor de dialog, iar apoi sunt supuse unei discuţii finale în Consiliul Consultativ. Acest forum este o nouă ocazie pentru ca partenerii ANCOM din sectorul comunicaţiilor să îşi exprime opiniile şi sugestiile de îmbunătăţire a legislaţiei secundare emise de ANCOM, înainte ca textele să fie promulgate prin decizii ale preşedintelui autorităţii.

Chiar dacă nu are atribuții decizionale, iar contribuția la îmbunătățirea activității la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de noroc se rezumă la transmiterea de recomandări, memorii și analize, în opinia noastră, activitatea Consiliului Consultativ este esențială pentru asigurarea unui cadru normativ stabil și care să reflecte în mod complet nevoile autorității, a organizatorilor de jocuri sau a altor actori în acest domeniu, cu atât mai mult în această perioadă, în care dialogul este esențial pentru depășirea crizei cauzate de interdicțiile aplicabile activității.

 

În cazul în care se va dispune modificarea actelor normative care reglementează domeniul jocurilor de noroc, apreciem că va fi de bun augur să solicităm și modificarea paragrafelor care reglementează activitatea Consiliului Consultativ, astfel încât să se extindă rolul și atribuțiile acestuia, prin participarea, în calitate de observator, la ședințele Comitetului de Supraveghere a unui membru din cadrul acestei structuri.

 

Pană atunci însă, ne bucurăm de restabilirea dialogului și a cooperării între autoritate și reprezentanții industriei și manifestăm încrederea că parteneriatul public -privat va asigura  trecerea mai facilă prin criza pe care o traversăm, cu precădere,  în domeniu jocurilor de noroc tradiționale.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *