11th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues Development of the invisible and unknown: Research, Responsibilities and Regulation 13 – 16 September 2016 InterContinental, Lisbon, PortugalConferința Europeană de Studii și Politici în Gambling Ediția 11 Dezvoltarea invizibilului și a necunoscutului: Cercetare, Responsabilități și Reglementări 13 – 16 Septembrie 2016 Hotel InterContinental, Lisabona, Portugalia

vineri, 19 februarie 2016

 

By Pieter Remmers, Secretary General and Conference Organiser

 

In September 2016 it is going to happen. To be more precise from 13 – 16 September 2016 the 11th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues will take place in the beautifully refurbished InterContinental Hotel in Lisbon, Portugal.

By that time it is expected to have over 300 participants from more than 40 different countries  coming from a wide variety and diversity of background to attend the conference. The title of the conference is: Development of the invisible and unknown: Research, Responsibilities and Regulation.

As you may know, the European Association for the Study of Gambling (EASG) aims to increase the level of dialogue between its members representing various aspects of gambling. The Association provides a forum for the systematic study, discussion and dissemination on knowledge about all matters relating to the study of gambling in Europe and promotes the comparative study of:

-Historical, economical, mathematical, social and psychological aspects of gambling

-Development, execution and evaluation of the regulation of gambling

-Ethical marketing and management of gambling opportunities

-Understanding of the development of pathological gambling and the provision of prevention and treatment programmes.

The EASG avoids taking a communal view about any specific issue relating to gambling.

The close to 200 members of the EASG are regulators from a lot of European countries, gambling industry representatives, land based, online operators and lottery organisations. Also academics and researchers and prevention and treatment specialists are a member of our association.

Since more than 20 years we organize a very successful conference in different parts in Europe.

We started in 1994 and we will have our 11th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues in Lisbon in 2016. Since about fifteen years we are the largest and most respected conference in Europe, some even say in the world.

For sure regulators will com to Lisbon as gambling and definately the regulation of gambling is a hot topic, not only in Europe but all over the world. What to think about the EU based guidelines and the national regulations to be implemented. Some countries have a steady and well regulated position. Others like Germany, Sweden and the Netherlands are still struggling especially in the online area. What should be allowed? How should it be allowed? When is this all going to happen? We promise regulators an exiting conference with lots of different topics, including a focus on Responsible Gaming. That is so important these days. A top priority for politicians, but difficult to find in regulation.

The industry will also come to Lisbon. Land based casino industry (including the European Casino Association) the slot machine industry (Euromat), but also representatives for the lottery organizations and not to forget the online gambling and betting operators.

For academics, researchers the conference is a must meeting point. Top researchers like Jeffrey Derevensky, David Hodgins, Bob Ladouceur (professor emiritus), Alex Blaszcinsky, Iver Hand, Rachel Volberg and Mark Griffiths will be there. But many more are to come.

In the programme we will have a special dedicated session to the most controversial topics that are mentioned by these Research V.I.P.’s . Speed dating. Last but not least we expect a large group of participants that are involved in treatment, professionally and those who have a focus on self help programmes, face to face and online.

The basic outline of the conference programme together with all necessary information to send in abstracts and to register for the conference is available on our website ( www.easg.org ).Two years ago we had over 110 presentations in plenary and parallel session. We expect to do the same this year.

However it is not only content and knowledge spreading. The EASG conference is also know for the social aspects and its famous social programme. From the moment you arrive you are being taken care of. A great welcome reception, a special dedicated evening providing local food and music and a gala dinner, for sure with entertainment.

Two and half day of top entertainment and knowledge building and maybe making new friends, that will remain friends for the rest of your life. One more thing for those who want to do more, want to learn more. We also organize two pre-conference workshops on Tuesday 13 September in the afternoon.

One topic is on Match Fixing, never boaring and very actual and important again these days taking into account the professional tennis rumours. And is this still tip of the iceberg? We promise excellent presenters, like we did before in Amsterdam last year and the moderator of the workshop Philippe Vlaemminck will lead the discussion.

The other topic is an absolute must for treatment specialists and other interested parties as it will be on Brief Interventions and Motivational Interviewing techniques. It will be delivered by David Hodgins who is considered to be THE worlds’s expert in this area.

In short what should stop you from getting to Lisbon, Portugal in September? And if you come, maybe you should think of adding a couple of extra days to your travel scheme. There are so many beautiful things to see and do.

Let’s meet!

de Pieter Remmers, Secretar General și Organizator al Conferinței

 

Se va întâmpla în septembrie 2016. Pentru a fi mai exacți, între 13 și 16 septembrie 2016, în frumos renovatul Hotelul InterContinental din Lisabona, Portugalia, va avea loc Ediția cu numărul 11 a Conferinței Europene de Studii și Politici în Gambling.

Până în acel moment este de așteptat să avem peste 300 de participanți din peste 40 de țări diferite, care provin dintr-o mare varietate și diversitate de fundaluri, pentru a participa la conferință. Titlul conferinței este: Dezvoltarea invizibilului și a necunoscutului: Cercetare, Responsabilități și  Reglementări.

După cum probabil știți, Asociația Europeană de Studiu al Jocurilor de Noroc (ESEU) are ca scop creșterea nivelului de dialog între membrii săi, care reprezintă diferite aspecte ale jocurilor de noroc. Asociația oferă un forum pentru studiu sistematic, discutarea și diseminarea cunoștințelor cu privire la toate aspectele legate de studiul jocurilor de noroc în Europa și promovează studiul comparativ al:

– Aspectelor istorice, economice, matematice, sociale și psihologice ale jocurilor de noroc

– Dezvoltarea, executarea și evaluarea reglementării jocurilor de noroc

– Marketing și management etic al oportunităților de jocuri de noroc

– Înțelegerea dezvoltării gamblingului patologic și furnizarea de programe de prevenire și tratament.

EASG evită adoptarea unei viziuni comune cu privire la orice aspect specific referitor la jocurile de noroc.

Cei aproape 200 de membri din EASG sunt autorități de reglementare din foarte multe țări europene, reprezentanți ai industriei jocurilor de noroc land-based, operatori online și organizatori de loterie. De asemenea, printre membrii asociației noastre se numără cadre universitare și cercetători și specialiști de prevenire și de tratament.

De mai bine de 20 de ani organizăm o conferință de foarte mare succes în diferite părți ale Europei.

Am început în 1994 și am ajuns la editia cu numărul 11 a Conferinței noastre Europene privind Studiul și Politicile în Gambling ce va avea loc în Lisabona în acest an. De aproximativ 15 ani reprezentăm cea mai mare și cea mai respectată conferință din Europa, unii spun chiar din lume.

Autoritățile de reglementare vor fi cu siguranță prezente la Lisabona, deoarece jocurile de noroc și cu siguranță reglementarea jocurilor de noroc este un subiect fierbinte, nu numai în Europa, ci în întreaga lume. Ce să credem despre liniile directoare de bază emise de UE și despre reglementările naționale care urmează să fie puse în aplicare. Unele țări au o poziție stabilă și bine reglementată. Altele, cum ar fi Germania, Suedia și Olanda, încă au dificultăți, în special în domeniul on-line. Ce ar trebui să se permită? Cum ar trebui să se permită? Când se vor întâmpla toate astea? Le promitem autorităților de reglementare o conferință cu o mulțime de teme diferite, inclusiv cu un accent pe Jocul Responsabil. Este atât de important în zilele noastre. Este o prioritate de top pentru politicieni, dar greu de găsit în reglementări.

Industria va veni și ea la Lisabona. Reprezentanții industriei de cazinouri land-based (inclusiv Asociația Europeană a Cazinourilor), industria de aparate de tip slot machine (Euromat), dar și organizatorii de loterii, și să nu uităm de operatorii de jocuri de noroc și pariuri online.

Pentru cadrele universitare și cercetători conferința este un punct de întâlnire de neratat. Cercetători de top cum ar fi Jeffrey Derevensky, David Hodgins, Bob Ladouceur (profesor emerit), Alex Blaszczynski, Iver Hand, Rachel Volberg și Mark Griffiths vor fi acolo. Dar vor fi prezenți mult mai mulți.

În cadrul programului vom avea o sesiune dedicată special celor mai controversate subiecte, care sunt menționate de către acești Cercetători de Top. Speed dating. Nu în ultimul rând ne așteptăm la un grup mare de participanți care sunt implicați în tratare profesional, dar și care pun accent pe programe de auto-ajutorare, față în față și on-line.

Conturul de bază al programului de conferințe, împreună cu toate informațiile necesare pentru a trimite rezumate și pentru a vă înregistra pentru conferință sunt disponibile pe site-ul nostru (www.easg.org). Acum doi ani am avut peste 110 de prezentări în sesiune plenară și paralele. Ne așteptăm la același lucru și anul acesta.

Cu toate acestea, evenimentul nu este numai despre răspândirea de conținut și cunoștințe. Conferința EAST este, de asemenea, și despre aspectele sociale și celebrul său program social. Din momentul în care ajungeți, ne vom ocupa de dumneavoastră. O recepție mare de bun venit, o seară specială dedicată artei culinare locale și muzicii și o cină de gală, sigur însoțită de divertisment.

Două zile și jumătate de divertisment de top și consolidare a cunoștințelor și poate câțiva prieteni noi, cu care veți rămâne prieteni pentru tot restul vieții. Iar pentru cei care doresc să facă mai mult, să învețe mai mult, mai avem ceva. Organizăm, de asemenea, două workshop-uri de pre-conferință, marți după-amiază, pe 13 septembrie.

Unul dintre subiectele abordate este Aranjarea Meciurilor, niciodată plictisitor și foarte actual și important, din nou, în prezent, ținând cont de zvonurile din tenisul profesionist. Acesta să fie vârful aisbergului? Promitem prezentatori excelenți, cum am făcut-o și anul trecut la Amsterdam, iar moderatorul workshop-ului, Philippe Vlaemminck, va conduce discuția.

Celălalt subiect este o necesitate absolută pentru specialiștii în tratare, dar și pentru alte părți interesate, deoarece va fi pe Intervenții Scurte și Tehnici Motivaționale de Intervievare. Acesta va fi livrat de David Hodgins care este considerat a fi expertul numărul unu în lume din acest domeniu.

Pe scurt, ce ar putea să vă oprească să ajungeți la Lisabona, Portugalia, în luna septembrie? Și dacă tot veniți, poate ar trebui să vă gândiți să mai adăugați câteva zile în plus la planul dumneavoastră de călătorie. Sunt atât de multe lucruri frumoase de văzut și de făcut aici.

Hai să ne cunoaștem!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.