Comunicatul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc emis in atenția organizatorilor jocurilor de noroc de tip slot-machine

miercuri, 20 decembrie 2023

Oficiului National pentru Jocuri de Noroc a emis, in atentia organizatorilor de jocuri de noroc ce dețin licență de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine, urmatorul comunicat:

1. Vă aducem la cunoștință faptul că obligația de plată a diferențelor rămase din sumele datorate la bugetul statului aferente taxei anuale de autorizare a mijloacelor de joc de tip slot-machine ce au fost autorizate în cursul anului 2023, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 82/2023, se va declara și achita lunar, după cum urmează:

383,34 euro x curs valutar valabil la data plății x nr. posturi

2. Având în vedere prevederile art. 16 alin (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare: ”Organizatorii sistemelor de tip “jack-pot”, pentru fiecare sistem, solicită la O.N.J.N. modificarea Regulamentului de joc, anterior începerii exploatării activităţii, iar în cadrul Regulamentului de joc trebuie să descrie parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii şi pot proceda la mutarea acestora numai în baza avizului O.N.J.N.”
Precizăm că, atât aprobarea regulamentelor de joc aferente sistemelor de jack-pot cât și solicitările privind acordarea avizelor pentru mutarea mijloacelor de joc, vor face obiectul ordinii de zi a sedinței Comitetului de supraveghere al ONJN, cu respectarea termenului de 9 zile prevăzut la art. 5 alin. (2) din Anexa 2 la H.G. nr. 298/2013 privind organizarea si funcționarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, subliniem că, organizatorii de jocuri de noroc care solicită obținerea avizului ONJN cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizație de exploatare, pot proceda la mutarea acestora în 5 zile lucrătoare de la data ședinței Comitetului de supraveghere.

ONJN

Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

În atenţia organizatorilor de jocuri de noroc

La data de 06.10.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.905 din 6 octombrie 2023 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.

Ca urmare a celor arătate mai sus vă facem cunoscut faptul că, printre altele, au fost aduse modificări prevederilor articolului 1^2 alineatul (1) din O.U.G. nr.77/2009, în sensul că: “(1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, care depăşeşte dimensiunea de 35 m2/panou/material publicitar, sunt interzise.

De asemenea, au fost modificate dispozițiile articolului 15 alineatul (6) litera a) punctele (i) și (iii) din O.U.G. nr.77/2009,respectiv: “ (6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este: “[…] (i) sala de jocuri – minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine în alte locaţii decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală nu se pot desfăşura activităţi comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terţ. Se poate desfăşura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă aceasta respectă condiţiile de licenţiere şi autorizare. Sala de jocuri nu poate să aibă intrare comună cu un spaţiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o sala de jocuri de noroc şi un spaţiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uşi între cele două tipuri de spaţii. Pentru această categorie se acordă autorizaţie clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă; […] (iii) maximum 5 slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală nu se pot desfăşura activităţi comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terţ. Se poate desfăşura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă aceasta respectă condiţiile de licenţiere şi autorizare. Locaţia în care se desfăşoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spaţiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locaţie de acest tip şi un spaţiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uşi între cele două tipuri de spaţii. Pentru această categorie se va acorda autorizaţie clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;

În sensul celor expuse Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc învederează organizatorilor de jocuri de noroc obligația conformării față de noile prevederi legale.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.