NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

Comunicat EXPROGAME / A.O.P.J.N.R.: Afacerile cu sloturi, confruntate cu falimentul din cauza unei noi intenții de legiferare a O.N.J.N.!

joi, 27 mai 2021

Administratorii și managerii companiilor care exploatează mijloace de joc slot-machine – joc tradițional sunt invitați să parcurgă cu atenție următoarele rânduri.

EXPROGAME și A.O.P.J.N.R. îi invită să evalueze la nivelul propriilor companii impactul celei mai noi amenințări care planează din perspectivă legislativă asupra acestui sector, amenințări care, pentru unele firme, pot însemna chiar dispariția din piață!

Cele două asociații de reprezentare profesională lansează astfel public un mesaj de alertă companiilor care operează mijloace de joc slot-machine, în contextul în care O.N.J.N. și-a manifestat intenția de a emite o nouă formă pentru Ordinul Președintelui O.N.J.N. privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Ce trebuie să știți despre ce intenționează să reglementeze O.N.J.N.?

Conform dezbaterilor susținute în ultima ședință a Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., autoritatea de stat în domeniu și-a manifestat intenția de a adopta o nouă formă a Ordinului Președintelui O.N.J.N. privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc. Emiterea actului normativ cu noi și importante dispoziții pare iminentă, cu propunerea din partea O.N.J.N. de modificare a Art. 23, după cum urmează:

Art. 23. Ordinul Președintelui O.N.J.N. privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de jocintenție de reformulare a Art. 23, exprimată de actuala conducere a O.N.J.N. în ședința Consiliului Consultativ din data de  13.05.2021:

În vederea autorizării mijloacelor de joc tip slot machine, organismele de evaluare a conformității licențiate de O.N.J.N. vor emite certificate de aprobare de tip, precum și certificate de verificare tehnică inițiale, periodice sau după reparații bazate pe procedurile existente anterior datei emiterii ordinului, pentru o perioadă de timp de maxim 12 de luni de la emiterea schemei de acreditare de către organismul național de acreditare, dar nu mai mult de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

INTERPRETARE: DUPĂ UN AN DE RESTRICȚII ÎN EXPLOATARE, COMPANIILE DIN DOMENIU SE VOR VEDEA CONFRUNTATE CU PERSPECTIVA CA, ÎNTR-UN INTERVAL DE MINIM UN AN ȘI MAXIM DOI ANI, SĂ FIE OBLIGATE SĂ ACHIZIȚIONEZE MIJLOACE DE JOC NOI SAU SĂ ÎȘI MODIFICE MIJLOACELE DE JOC DIN PORTOFOLIU (DOAR ACOLO UNDE VA FI POSIBIL), PENTRU A SE CONFORMA NOILOR CONDIȚII TEHNICE!

Ce trebuie să știți despre forma în vigoare la acest moment a Ordinului privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc?

Art. 23 din Ordinului Președintelui O.N.J.N. nr. 404, emis în decembrie 2020, sub semnătura precedentului președinte, Cătălin Constantin Voinea-Mic, respectiv reglementarea actualmente în vigoare, stipulează următoarele:

În vederea autorizării mijloacelor de joc tip slot machine organismele de evaluare a conformității licențiate de O.N.J.N. vor emite certificate de verificare tehnică inițiale, periodice sau după reparații bazate pe procedurile existente anterior datei emiterii ordinului pentru o perioadă de timp de maxim 12 de luni de la emiterea schemei de acreditare de către organismul național de acreditare.

INTERPRETARE: COMPARÂND FORMA ÎN VIGOARE A ACESTUI ARTICOL CU FORMA DE REGLEMENTARE PE CARE O INTENȚIONEAZĂ O.N.J.N. PRIVIND MODIFICAREA ORDINULUI EMIS DE CONDUCEREA PRECEDENTĂ, PUTEM CONSTATA CĂ NU SE PROPUNE O PERIOADĂ DE TRANZIȚIE MAI MARE, CI SE INTRODUCE PRACTIC O LIMITARE SUPLIMENTARĂ. ASTFEL, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE, DIN DIVERSE MOTIVE, EMITEREA DE CĂTRE R.E.N.A.R. A SCHEMEI NAȚIONALE DE ACREDITARE S-AR PRELUNGI CU MAI MULT DE UN AN, PERIOADA DE TRANZIȚIE PÂNĂ LA CARE AR INTRA ÎN VIGOARE NOILE NORME AR PUTEA SĂ DEPĂȘEASCĂ DOI ANI, CONFORM REGLEMENTĂRII ÎN VIGOARE. REGLEMENTAREA SUPLIMENTARĂ PROPUSĂ ACUM DE CĂTRE O.N.J.N. LIMITEAZĂ ACEST TERMEN LA MAXIM DOI ANI, INDIFERENT DE MOMENTUL EMITERII SCHEMEI DE ACREDITARE, DAR NU MAI MULT DE UN AN DE LA ACEST MOMENT. PRACTIC, AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ EMITEREA SCHEMEI NAȚIONALE DE ACREDITARE POATE SĂ SE PRODUCĂ ÎN ORICE MOMENT, TERMENUL TRANZITORIU ASIGURAT ÎN MOD CERT ESTE DE DOAR UN AN.

Așteptările firești și rezonabile ale companiilor reprezentate de asociațiile noastre și nu numai acestea erau ca, în forma de reglementare actualizată de noua conducere a O.N.J.N., să fie stabilit un mod de tranziție rezonabil, care să permită companiilor din domeniu o tranziție sustenabilă. In schimb, O.N.J.N. ne propune aceeași perioadă tranzitorie nerezonabil de scurtă, dar intenționează suplimentar și o reglementare chiar mai restrictivă.

Trebuie menționat că, din perspectiva condițiilor tehnice impuse de acest ordin, niciunul dintre mijloacele de joc slot-machine aflate în prezent în exploatare nu corespunde implicit noilor condiții legale. Astfel, în absența suportului acordat de producătorii acestor echipamente, oricare dintre aceste slot-machine poate fi considerat “vechi” și “neconform” și nu va mai putea fi autorizat, indiferent că este produs în anul 2005, 2015 sau 2020, indiferent de regimul de proprietate și indiferent de producător sau de programul de joc. Pentru oricare mijloc de joc aflat în exploatare în prezent, producătorul său va trebui să efectueze ample modificări de natură software și hardware pentru a-l aduce la nivelul cerințelor tehnice menționate în Ordinul Președintelui O.N.J.N.

Ulterior adaptărilor de ordin constructiv sau al programului de joc necesare conformării la cerințele noilor norme tehnice, producătorul va trebui să obțină certificarea conformității mijlocului de joc și a programului său  informatic la un laborator de certificare internațional (GLI, BMM, etc.). Va trebui apoi emisă aprobarea de tip în România, pentru fiecare tip de cabinet și program de joc în parte. Acest demers este unul amplu, de durată și foarte costisitor. Astfel, putem considera în mod rezonabil că producătorii nu vor avea interesul economic să includă în procesul de certificare tipuri de cabinete sau programe de joc pe care aceștia nu le mai comercializează în prezent, ci mai degrabă să pună la dispoziția organizatorilor doar mijloace de joc noi, spre vânzare sau închiriere.

În aceste condiții, după încheierea perioadei de tranziție, absolut oricare dintre mijloacele de joc slot-machine aflate în proprietatea companiilor organizatoare se va regăsi  în una din următoarele situații:

– fie nu mai obține suportul producătorului în vederea modificării și certificării conform noilor norme, caz în care nu va mai putea fi utilizat, fiind necesară înlocuirea sa cu unul nou (cumpărat sau închiriat);

– fie aceste eventuale modificări vor fi efectuate de către producător, dar cu un posibil preț prohibitiv (ca de exemplu prețul de peste 10.000 lei pe care anumiți producători îl percep și în prezent doar pentru conversia programului de joc al unui slot-machine).

Ca și concluzie, este de așteptat ca producătorii să nu mai certifice în condițiile noilor norme tehnice mijloace de joc pe care aceștia nu le mai au în prezent în oferta comercială, indiferent când au fost produse și vândute / achiziționate acestea. Pentru înlocuirea acestora, companiile nu vor avea decât fie opțiunea să cumpere mijloace de joc noi sau să închirieze unele noi de la producător, ambele soluții inducând însă costuri greu de suportat, mai ales în condițiile economice actuale.

Ce trebuie să știți despre ce propun A.O.P.J.N.R. și EXPROGAME?

În 2019, în momentul notificării către Comisia Europeană a versiunii de Proiect al Ordinului Președintelui O.N.J.N. privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, elaborată în mandatul de președinte al domnului Sebastian Ionescu, peste 70 de companii din domeniu au semnat intr-un timp extrem de scurt, condiționat de urgența acelei luări de poziție, un manifest către O.N.J.N. în care dezavuau impunerea unui termen tranzitoriu de doar 24 de luni, astfel cum era prevăzut la acel moment. EXPROGAME și A.O.P.J.N.R. au fost încă de la acel moment singurele asociații profesionale care au militat pentru modificarea dispozițiilor tranzitorii de la Art. 23, într-o formă înaintată apoi și actualei conduceri a O.N.J.N.. Prin aceasta se propune să fie stabilită o perioadă de timp rezonabilă în care mijloacele de joc slot-machine aflate în exploatare la momentul emiterii ordinului să fie înlocuite cu unele noi sau să fie adaptate, cu suportul producătorului.

EXPROGAME și A.O.P.J.N.R. susțin și în prezent acest deziderat și propun un termen tranzitoriu care să permită atât achiziționarea progresivă de noi echipamente de joc, în mod sustenabil economic, cât și amortizarea celor aflate deja în proprietatea organizatorilor.

În acest sens, forma propusă de noi pt. art. 23 este următoarea:

În vederea autorizării mijloacelor de joc tip slot machine care au deţinut autorizaţie de exploatare anterior datei publicării prezentului ordin, organismele de evaluare a conformitații licențiate de O.N.J.N. vor emite certificate de verificare tehnică periodice sau după reparații bazate pe procedurile existente anterior datei emiterii ordinului.

Certificatele de aprobare de tip, precum și certificatele de verificare tehnică inițială se pot elibera pe baza procedurilor existente anterior datei publicării prezentului ordin pentru o perioadă de timp de maxim 12 luni de la emiterea schemei de acreditare de către organismul național de acreditare.

INTERPRETARE: ÎN ACEST MOD S-AR ASIGURA UN ECHILIBRU REZONABIL ÎNTRE DORINȚA LEGITIMĂ DE RIDICARE A STANDARDELOR TEHNICE, PROPUSĂ DE CĂTRE O.N.J.N. ȘI CAPACITATEA COMPANIILOR DE A ACCEDE LA ACEST NIVEL TEHNIC AL ECHIPAMENTELOR DEȚINUTE. ASTFEL,  DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE A NOII FORME A ORDINULUI MENȚIONAT, S-AR INTERZICE INTRODUCEREA ÎN PIAȚĂ, PRIN AUTORIZARE, A UNOR MIJLOACE DE JOC NECONFORME CU NOILE CONDIȚII TEHNICE. S-AR PERMITE ÎN SCHIMB EXPLOATAREA ÎN CONTINUARE A CELOR DEJA AUTORIZATE, PÂNĂ LA IEȘIREA NATURALĂ DIN UZ A ACESTORA, RESPECTIV O LOGICĂ DE ADAPTARE NATURALĂ A PIEȚEI LA NOILE RIGORI DE NATURĂ TEHNICĂ!

În așteptarea unui nou dialog cu conducerea O.N.J.N. pe tema dată, lansăm o simplă dar edificatoare cercetare de impact în rândul administratorilor sau managerilor companiilor organizatoare de jocuri de noroc slot-machine, fie ei afiliați sau neafiliați vreunei organizații de reprezentare profesională.

Astfel, îi rugăm pe cei interesați de subiect să își exprime opinia printr-un e-mail trimis la oricare din adresele: exprogame@gmail.com sau aopjnr@gmail.com.

 ÎNTREBĂRI ADRESATE ADMINISTRATORILOR COMPANIILOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIU, CU PRIVIRE LA ACORDAREA A DOAR 12 LUNI CA TERMEN TRANZITORIU DE CONFORMARE LA NOILE CONDIȚII TEHNICE:

  • Care este impactul prognozat asupra afacerii dumneavoastră? (număr de aparate care trebuie înlocuite în termenul impus, număr de aparate care trebuie modificate (doar dacă ele se mai află și în prezent în oferta comercială a producătorului), total investiții estimate per companie, intervalul de timp estimat de amortizare a investițiilor).
  • Care evaluați că ar fi termenul tranzitoriu potrivit de acordat în Ordinul Președintelui O.N.J.N. privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc?
  • Ce demersuri considerați necesar a fi efectuate pe mai departe din partea organizațiilor profesionale, în întâmpinarea acestei amenințări?
  • Specificați în final numele companiei, informații de contact ale respondentului, precum și numărul de mijloace de joc tip slot-machine deținute în portofoliu.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *